Rådgivning

Investeringsrådgivning

De som arbetar med rådgivning genom United Securities är så kallade anknutna ombud och är alla licensierade genom Swedsec, det innebär att de uppfyller de höga krav som både vi och Finansinspektionen ställer på en rådgivare. Du kan känna dig trygg hos oss! Vi hjälper dig att hitta bra lösningar som passar just dig och kan ge dig råd kring flera olika finansiella tjänster och produkter.

 

Så fungerar det

United Securities underlättar för dig och din rådgivare att kunna se över hela ditt sparande. Utgångspunkten är hela tiden att du ska få en professionell och gedigen rådgivning. I vårt rådgivningsverktyg, LotUS, får du svara på frågor tillsammans med din rådgivare. Frågorna baseras bland annat på placeringshorisont, risk och din ekonomiska situation. Därefter får ni fram vilken risk du har i ditt sparande i dagsläget och utifrån svaren skapas det förslag på hur situationen skulle kunna se ut i framtiden. Genom LotUS kan vi ge förslag på helheten eller delar kring ditt sparande.

Besvara frågor

Svara på anpassade frågor beroende vilken produkt eller tjänst du är intresserad av. Frågorna rör bland annat placeringshorisont, risk och ekonomisk situation.

Analys med rådgivare

Utifrån svaren på frågorna, går ni tillsammans med en av våra licens-ierade rådgivare igenom svaren och analyserar just din situation. Stämmer förslagen med din förväntan?

Placeringsförslag

US tar fram ett förslag på placering utifrån de besvarade frågorna och analysen, som rör bland annat hur länge du ska spara, hur du ser på risk och hur den ekonomiska situationen ser ut för tillfället. Förslaget är individuellt och behöver ses över med jämna mellanrum.

Investeringsrådgivning (även inom depåförsäkring)

Våra investeringsrådgivare, så kallade anknutna ombud, har alla genomgått rådgivarutbildning (Swedsec) och uppfyller våra högt ställda krav på våra rådgivare.

Vill du komma i kontakt med en rådgivare, välj en ort nära dig nedan.

Hitta en rådgivare nära dig