Våra förvaltare3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

1744.HW.163x.jpg

Förvaltare - Henrik Wiklund

Född 1971

Henrik har arbetat vid United Securities AB sedan 2012. Är ansvarig förvaltare för Ascensus fonder och har varit detta sedan respektive fond startade. Innan fonderna startade var han ansvarig för US diskretionära förvaltningstjänster som förvaltades på tre försäkringsbolag.  Han ingår även i arbetet med riskbedömningar kring andra produkter som distribueras via US samt är ansvarig kontaktperson gentemot Ascensusrelaterade fondplattformar och motparter. 

Henrik har en lång bakgrund från Nordeakoncernen där han verkat mellan 1998 till 2010. Mellan 2004 och 2010 arbetade han vid Nordea Fonder AB där han bland annat var projektledare vid lanseringar och förändringar i allt från korträntefonder till hedgefonder, såväl som Nordeafonder som externa fonder. Mellan 2010 och 2012 bedrev Henrik egen fastighetsverksamhet i Uppsala.

Civilekonom, Uppsala universitet, 1997

 

1742.AF.163x.jpg

Biträdande förvaltare - Alexander Frick

Född 1985

Alexander har arbetat vid United Securities AB sedan 2014 och är biträdande förvaltare för Ascensus fonder. Han är dessutom ansvarig för US externa produktutbud av fonder, strukturerade produkter och alternativa investeringar.

Alexander har en bred bakgrund från finansbranschen. Innan United Securities var han medgrundare och VD på Nord Fondkommission AB. Dessförinnan var Alexander produktchef och ansvarig för distributionen av RBS börshandlade instrument i Norden på SIP Nordic Fondkommission AB.

Teknisk Fysik, KTH, 2010