Offensiv3093.US_AscensUS_ALIGNED-03.290x74.png

Information kring fonden

Ascensus Offensiv är en aktivt förvaltad global fond som normalt placerar 100 % i aktier, varav cirka 25 % i svenska aktier. Beroende på marknadsförutsättningar kan fonden placera upp till 20 % i räntebärande placeringar. Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder och ETF:er

Ascensus Offensiv finns tillgänglig på följande försäkringsplattformar, Länsförsäkringar, SEB och SPP. Fonden finns dessutom att handla på Strukturinvest (MFEX-plattform) och Garantum (Nasdaq OMX-plattform).  Ascensus Offensiv Movestic finns enbart inom försäkringsskal hos Movestic.

 
Ascensus Offensiv

 
 
 
Ascensus Movestic Offensiv

 

Dokument

Aktuell månadsrapport Ascensus Offensiv

Aktuell månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

Produktblad Ascensus Offensiv

Produktblad Ascensus Movestic Offensiv

Fondfaktablad Ascensus Offensiv Class I (fondförsäkringsaffär)

Fondfaktablad Ascensus Offensiv Class A (depå/rådgivningsaffär)

Fondfaktablad Ascensus Offensiv Movestic Class I

Arkiv
Avkastningshistorik Ascensus Offensiv
 

 

Avkastningshistorik Acensus Movestic Offensiv