Offensiv3093.US_AscensUS_ALIGNED-03.290x74.png

Information kring fonden

Ascensus Offensiv är en aktivt förvaltad global fond som normalt placerar 100 % i aktier, varav cirka 25 % i svenska aktier. Beroende på marknadsförutsättningar kan fonden placera upp till 20 % i räntebärande placeringar. Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder och ETF:er

Ascensus Offensiv finns tillgänglig på följande försäkringsplattformar, Länsförsäkringar, SEB och SPP. Fonden finns dessutom att handla på Strukturinvest (MFEX-plattform) och Garantum (Nasdaq OMX-plattform).  Ascensus Offensiv Movestic finns enbart inom försäkringsskal hos Movestic.

 
Ascensus Offensiv

 
 
 
Ascensus Movestic Offensiv

?do=us.riskbild&risk=6

 

Dokument

Aktuell månadsrapport Ascensus Offensiv

Aktuell månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

Produktblad Ascensus Offensiv

Produktblad Ascensus Movestic Offensiv

Fondfaktablad Ascensus Offensiv Class I (fondförsäkringsaffär)

Fondfaktablad Ascensus Offensiv Class A (depå/rådgivningsaffär)

Fondfaktablad Ascensus Offensiv Movestic Class I

Arkiv
Avkastningshistorik Ascensus Offensiv
 

 

Avkastningshistorik Acensus Movestic Offensiv