Movestic Offensiv

Information kring fonden

Movestic Ascensus Offensiv är en aktivt förvaltad global fond som normalt placerar 100 % i aktier, varav cirka 25 % i svenska aktier. Beroende på marknadsförutsättningar kan fonden placera upp till 20 % i räntebärande placeringar. Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder och ETF:er

 Ascensus Offensiv Movestic finns tillgänglig inom försäkringsskal hos Movestic

 

?do=us.riskbild&risk=6

 

Dokument

Aktuell månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

Produktblad Ascensus Movestic Offensiv

Fondfaktablad Ascensus Offensiv Movestic Class I

 

Avkastningshistorik Ascensus Movestic Offensiv

 

3873.Blomma_kolumn_12.1108x.jpg

 

 

Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Viktig information > Investera i fonderna