Eligo Strategifond Offensiv 3964.Eligo_logo.png

 

Om Eligo Strategifond Offensiv

Eligo Strategifond Offensiv är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i globala och svenska aktier. Fonden kan också vara investerad i andra fonder. Den neutrala vikten är 100% aktieexponering men denna exponering kan variera mellan 80-100% beroende på förvaltningsteamets syn på marknaderna. Inom aktiedelen är den neutrala fördelningen 75% globala aktier och 25% svenska aktier men även denna kan variera baserat på förvaltningsteamets syn på framtiden.

Förvaltningsmässigt är den taktiska allokeringen (avstegen från den neutrala synen) ett löpande teambeslut baserat på förvaltarnas investeringsmodeller. Givet den taktiska allokeringen allokeras sedan respektive områdes tillgångar baserat på bolagets olika modeller för aktieval. I fonden utnyttjas således det arbete och den kompetens som är uppbyggd hos Eligo vad gäller taktisk allokering och aktieval och detta kombineras i fonden med ett portföljkonstruktionsarbete och en riskhantering av portföljen.

Sammantaget skapar detta en aktiv blandfond där vi fokuserar på direktinvesteringar samt applicerar vår marknadssyn genom allokeringsdelarna i portföljen.

 

Avkastningshistorik Eligo Strategifond Offensiv

 

Eligo Asset Management

Eligo är ett förvaltningsbolag som grundades 2008 utifrån ett behov av en trygg, kapitalbevarande och kostnadseffektiv kapitalförvaltning. Vår övergripande målsättning är att leverera finansiella lösningar med god positiv riskjusterad avkastning och hög transparens.

Bolaget erbjuder kapitalförvaltning genom fonder, våra modellportföljer inom Eligo Exclusive och diskretionär förvaltning utifrån regelstyrda och systematiska förvaltningsmodeller till privatpersoner, företag och institutioner. Investeringsfilosofin på bolaget grundar sig i en kvantitativt styrd förvaltning och vi tror på aktivitet både vad gäller marknadssyn och aktieval/val inom tillgångar. Detta leder till att vi förespråkar relativt breda förvaltningsmandat då vi är av åsikten att förvaltarna måste få möjlighet att utnyttja/applicera sin syn och inte sitta bakbunden i ett mandat med få möjligheter att skilja sig från mängden. Givetvis kan detta leda till högre risk, om man med risk menar

 

att man skiljer sig från andra och från olika index, men just aktivitet och möjligheten att urskilja sig tror vi är något som kunderna efterfrågar. Att skilja sig åt förvaltningsmässigt och mandatmässit leder också till en möjlighet att ha lägre korrelation mot liknande alternativ vilket vi menar är mycket önskvärt i en fondportfölj.

Förvaltningsteamet fokus är kvantitativt styrd förvaltning där var och en i förvaltningen har arbetat i många år med modellbyggande och har stor erfarenhet av det. Till detta har vi också under många år arbetat med portföljkonstruktion och riskhantering i portföljer.

Ansvarsfulla investeringar

Eligo har skrivit under FN:S principer för ansvarsfulla investeringar och är medlemmar i Sveriges forum för hållbara investeringar (SWESIF)

 

Förvaltningsteamet

Fonden är teamförvaltad av fyra personer med olika styrkor och komptenser vad gäller tex modellbyggande, portföljkonstruktion och riskhantering.

 

3973.Mackan.242x.jpeg

Markus Linnes har arbetat i 15 år med portföljförvaltning och har under dessa år arbetat med portföljkonstruktion och kvantitativa modeller i en rad olika fonder med olika fokus, allt från global- och Sverigefonder till Multi Asset fonder.

 

3974.Hans.242x.jpeg

Hans Turitz har en erfarenhet på 30 år i finansbranschen där han tex arbetat som trader och förvaltare på en rad olika ställen tex Merrill Lynch, Castora och Svecia Securities.

 

3976.Thomas.242x.jpeg

Thomas Bergström har ca 20 års branscherfarenhet och hans styrkor är framförallt portföljkonstruktion och riskanalys då han i många år arbetat på Nordea med deras multi-asset och alternativa team.

 

3975.Paul.242x.jpeg

Paul Kushch har arbetat i 5 år som förvaltningsassistet med databas- och modellbyggande. Han arbetar även med exekvering av ordrar i olika fonder/portföljer.

Information om fonden 

ISIN LU0909032095 (I), LU0909031873 (A)
Startdatum 2013-04-15
Registreringsland Luxemburg
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Depåbank Swedbank AB (publ), Luxemburg (filial)
Förvaltare Eligo - 
Handel Daglig
Andelsklass I och A

 

 

Uttagsavgift Ingen
Insättningsavgift Ingen
Förvaltningsavgift 1,70 % (I), 1,6 %(A)
Resultatbaserad förvaltningsavgift Ingen
Riskklass

Fondfaktablad I

Fondfaktablad A

Grundprospekt

Månadsrapport & Förvaltarkommentar

     Webinar 28/5 - Presentation Eligo Strategifond Offensiv