Förvaltningssamarbeten

Den 1 mars 2019 överlämnades förvaltningsansvaret för Ascensus fonder från United Securities till Nordic Cross Asset Management, Coeli Asset Management och Eligo Asset Management. 

I och med förvaltarbytet har fonderna även bytt namn, detta för att tydligare koppla fonderna till respektive förvaltare. 

Fonderna behåller samma ISIN- och fondkoder som tidigare och finns valbara hos försäkringsbolagen Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia Link, SPP samt depåinstituten Garantum, Nord, Strukturinvest och Fondmarknaden.

Fond  Nytt fondnamn Förvaltare ISIN
Ascensus Balanserad NCAM Balanserad Nordic Cross LU0909031527
Ascensus Trend Coeli Total Coeli LU0909032418
Ascensus Offensiv Eligo Strategifond Offensiv Eligo LU0909032095