Förvaltningssamarbeten

Den 1 mars 2019 överlämnades förvaltningsansvaret för Ascensus fonder från United Securities till Nordic Cross Asset Management, Coeli Asset Management och Cicero Fonder. 

I och med förvaltarbytet har fonderna även bytt namn, detta för att tydligare koppla fonderna till respektive förvaltare. 

Fonderna behåller samma ISIN- och fondkoder som tidigare och finns valbara hos försäkringsbolagen Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia Link, SPP samt depåinstituten Garantum (Nasdaq OMX-plattform), Nord, Strukturinvest (MFEX-plattform) och Fondmarknaden.

Fond  Tidigare fondnamn Förvaltare ISIN
NCAM Balanserad Ascensus Balanserad Nordic Cross LU0909031527
Coeli Total  Ascensus Trend Coeli LU0909032418
Eligo Strategifond Offensiv Ascensus Offensiv Cicero LU0909032095