Förvaltningssamarbeten

Den 1 mars 2019 överlämnades förvaltningsansvaret för Ascensus fonder från United Securities till Nordic Cross Asset Management, Coeli Asset Management och Eligo Asset Management. 

I och med förvaltarbytet har fonderna även bytt namn, detta för att tydligare koppla fonderna till respektive förvaltare. 

Fonderna behåller samma ISIN- och fondkoder som tidigare och finns valbara hos försäkringsbolagen Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia Link, SPP samt depåinstituten Garantum (Nasdaq OMX-plattform), Nord, Strukturinvest (MFEX-plattform) och Fondmarknaden.

Fond  Nytt fondnamn Förvaltare ISIN
Ascensus Balanserad NCAM Balanserad Nordic Cross LU0909031527
Ascensus Trend Coeli Total Coeli LU0909032418
Ascensus Offensiv Eligo Strategifond Offensiv Eligo LU0909032095