United Securities

US Förvaltning3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

Så arbetar vi med kundernas pengar

Forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå god förmögenhetstillväxt är en väl sammansatt investeringsportfölj.

Vad som är rätt portfölj är individuellt och beror bland annat på varje sparares riskpreferens och tidshorisont. Därför erbjuder vi fonder som förvaltas med olika inriktning i syfte att passa spararens profil. Balanserad förvaltas utifrån att i ett normalläge ha fördelningen 50/50 i aktier respektive räntor och Trend 75/25 samt Offensiv 100 % i aktier. 

3083.Dragonfly.300x199.jpg

 

Investeringsprocess - Balanserad, Trend och Offensiv

När vi identifierar investeringsidéer och prioriteringar mellan dessa använder vi av oss ett arbetssätt som innebär att vi utifrån en global makroekonomisk syn på de finansiella marknaderna bildar oss en framåtblickande åsikt om de olika tillgångsslagens utveckling. Vi identifierar även trender och teman inom de olika tillgångsslagen som kan komma att vara särskilt drivande för utvecklingen. Cirka fyra gånger per år gör vi större strategiförändringar och vid behov löpande justeringar.

Urvalsprocess

Efter att ha bestämt oss för vilka tillgångsslag vi vill allokera till väljer vi hur och i vad vi ska investera. Vi investerar huvudsakligen i aktivt förvaltade fonder, indexfonder och börs-handlade ETF:er. I urvalsprocessen gör vi analyser utifrån kvantitativa parametrar som till exempel avkastningshistorik såväl som kvalitativa parametrar som till exempel kompetens och erfarenhet. Innehaven följs upp kontinuerligt genom analyser och förvaltarmöten.

Vilka arbetar med förvaltningen?

Investeringsprocessen – allokeringsförvaltningen – sker i nära samarbete med Carnegie Investment Bank AB:s Chief Investment Officer, Brian Cordischi, med team.
Urvalsprocessen - val av fonder/ETF:er - sker av US förvaltare. Ansvarig förvaltare är Henrik Wiklund och biträdande förvaltare är Alexander Frick.