Balanserad3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

Information kring fonden

Ascensus Balanserad är en aktivt förvaltad blandfond som normalt placerar hälften i aktier och hälften i ränteplaceringar. Fonden kan, beroende på marknadsförutsättningar, placera mellan 30 till 70 % i aktier. Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder och ETF:er.

Ascensus Balanserad finns tillgänglig på följande försäkringsplattformar, Länsförsäkringar, Movestic, SEB och SPP. Fonden finns dessutom att handla på Strukturinvest (MFEX-plattform) och Garantum (Nasdaq OMX-plattform)

 

 

Dokument

Aktuell månadsrapport Ascensus Balanserad

Produktblad Ascensus Balanserad

Fondfaktablad Ascensus Balanserad Klass I (fondförsäkringsaffär)

Fondfaktablad Ascensus Balanserad Klass A (depå/rådgivningsaffär)

Arkiv
Avkastningshistorik Ascensus Balanserad