United Securities

Våra fonder3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

Investera i våra fonder

Vi erbjuder fem egna aktivt förvaltade fonder i fondfamiljen Ascensus med tre olika inriktningar och olika risknivåer. Fonderna är lämpliga för långsiktigt sparande, till exempel till pension. De kan väljas som en enskild placering eller kombineras i olika portföljalternativ för att uppnå den risk som passar respektive kund. 

Fonderna finns på ett flertal fondförsäkringsplattformar: Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv och SPP och hos vanliga depåinstitut. 


Avkasning Ascensusfonderna
Fond3M6MYTD1år3år
Ascensus Balanserad (I)3.7%2.8%3.6%3.7%9.1%
Ascensus Offensiv (I)6.8%5.3%6.8%7.6%21.3%
Ascensus Offensiv Movestic5.6%3.9%5.4%5.5%20.1%
Ascensus Trend (I)5.7%4.4%5.4%5.6%15.0%
Ascensus Trend Movestic4.5%3.3%4.5%4.9%15.8%

 

3835.Balanserad-box_2.241x.png

3836.Offensiv-box_2.241x.png

3837.Trend-box_2.241x.png

Är du kund och vill investera i fonderna?

Hitta en förmedlare

Är du förmedlare och vill teckna marknadsföringsavtal?

 Kontakta oss

Information om fonderna

Registreringsland 
Tillsynsmyndighet 
Depåbank
Depåbank
Förvaltare
Handel
Andelsklass
Andelsklass 
Uttagsavgift

Luxemburg
Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Swedbank AB (publ), Luxemburg (filial) - Ascensus-fonder
Movestic Sicav SA - Ascensus Movestic-fonder
United Securities AB
Daglig
Ascenus-fonder: A och I
Movestic-fonder: I
Ingen

Insättniningsavgift
Förvaltningsavgift

Resultatbaserad förvaltningsavgift
Grundprospektet
 

Grundprospektet

Ingen
Balanserad, Trend och Offensiv: 1,85% (I-klass), 1,60% (A-klass), Offensiv Movestic och Trend Movestic: 2,20%

Ingen
för fonderna Ascensus Balanserad, Trend och Offensiv hittar du här (på engelska)
för fonderna Ascensus Trend och Offensiv Movestic hittar du här. (på engelska)