Våra fonder3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

Investera i våra fonder

Vi erbjuder två aktivt förvaltade fonder olika inriktningar och olika risknivåer; Ascensus Offensiv Movestic och Ascensus Trend Movestic. Fonderna är lämpliga för långsiktigt sparande, till exempel till pension. De kan väljas som en enskild placering eller kombineras i olika portföljalternativ för att uppnå den risk som passar respektive kund. 

Fonderna finns på Movestics fondförsäkringsplattformar.

 

Avkastning Ascensus Movestic-fonder
Fond3M6MYTD1år3år
Ascensus Offensiv Movestic1.3%12.9%20.0%6.4%30.7%
Ascensus Trend Movestic1.2%9.6%14.8%3.8%22.4%

  Samlad fondinfo Ascensus Movestic

3940.Trend-box_2018.241x.png

3939.Offensiv-box_2018.241x.png

Är du kund och vill investera i fonderna?

Hitta en förmedlare

Är du förmedlare och vill teckna marknadsföringsavtal?

 Kontakta oss

Information om fonderna

Registreringsland  Luxemburg
Tillsynsmyndighet  Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Depåbank Movestic Sicav SA
Förvaltare United Securities AB
Handel Daglig
Andelsklass I
 

 

 

Uttagsavgift Ingen
Insättniningsavgift Ingen
Förvaltningsavgift 1,85%
Resultatbaserad förvaltningsavgift Ingen 
Grundprospektet Länk till grundprospekt. (på engelska)