United Securities

Våra fonder3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

Investera i våra fonder

Vi erbjuder fem egna aktivt förvaltade fonder i fondfamiljen Ascensus med tre olika inriktningar och olika risknivåer. Fonderna är lämpliga för långsiktigt sparande, till exempel till pension. De kan väljas som en enskild placering eller kombineras i olika portföljalternativ för att uppnå den risk som passar respektive kund. 
 

På vilka plattformar går det att investera i våra Ascensusfonder?

Fonderna finns på ett flertal fondförsäkringsplattformar: Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia Link och SPP och hos vanliga depåinstitut. 

Vill du som Kund investera i fonderna?

Att investera i fonderna görs via någon av våra certifierade rådgivare som finns på flertalet orter i landet. Klicka på länken för att hitta en rådgivare här.  Vill du komma i kontakt med någon på US för vägledning når Du oss på e-post info@unitedsec.se eller telefonnummer 08 - 440 45 40.

Är du rådgivare som undrar hur du kan marknadsföra våra fonder?

Att marknadsföra våra fonder går att göra om du är registrerad försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och har ett marknadsföringsavtal med oss. Kontakta oss, så skickar vi detta marknadsföringsavtal. Du når oss på email info@unitedsec.se eller telefonnummer 08 - 440 45 40. 

Avkastning Ascensusfonderna
Fond3M6MYTD1år3år
Ascensus Balanserad (I)-2.7%-0.2%0.9%3.2%10.2%
Ascensus Offensiv (I)-4.6%0.2%2.8%7.2%22.6%
Ascensus Offensiv Movestic-4.5%-0.1%2.6%8.7% 
Ascensus Trend (I)-3.8%-0.2%1.7%5.4%16.5%
Ascensus Trend Movestic-3.3%0.4%2.4%6.7% 

 

Samlad fondinformation

  Samlad fondinfo Ascensus

  Samlad fondinfo Ascensus Movestic

Information om fonderna

Registreringsland: Luxemburg
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Depåbank: Swedbank AB (publ), Luxemburg (filial) - Ascensus-fonder
Depåbank: Movestic Sicav SA - Ascensus Movestic-fonder
Förvaltare: United Securities AB
Handel: Daglig
Andelsklass Ascensus-fonder: A och I
Andelsklass Ascensus Movestic-fonder: I

 

Uttagsavgift: Ingen
Insättniningsavgift: Ingen
Förvaltningsavgift Balanserad, Trend och Offensiv: 1,85% (I-klass), 1,60% (A-klass)
Resultatbaserad förvaltningsavgift: Ingen
Grundprospektet för fonderna Ascensus Balanserad, Trend och Offensiv hittar du här (på engelska)
Grundprospektet för fonderna Ascensus Trend och Offensiv Movestic hittar du här. (på engelska)