Vårt erbjudande till anknutna ombud

Allt samlat under ett tak

Genom US kan du erbjuda dina kunder en heltäckande rådgivning avseende investeringstjänster och finansiella instrument. Vi har flera samarbetspartners samlade under vårt tak. Det handlar om depåbolag, struktarrangörer, fondbolag och förvaltare.

 

Allt för att du ska få en så stor verktygslåda som möjligt!

3083.Dragonfly.456x.jpg

Brett kundnära erbjudande

Att inte styras av enskilda banker eller försäkringsbolag skapar ett kundnära erbjudande! Det innebär att vi har samarbeten med flera depåinstitut, fondbolag, försäkringsbolag och kapitalförvaltare. Vi ger våra rådgivare en möjlighet att verkligen sätta kunden i fokus och plocka produkter och tjänster från olika leverantörer. Det ger stora fördelar för våra ombud, att inte vara knuten till någon bank eller försäkringsbolag, och minskar risken för intressekonflikter eller andra incitament.

Nytänkande

Bank och finansvärlden är traditionell och lite mossig. Många kunder har ett behov av rådgivning men de flesta har varken tiden, intresset eller kunskapen att själva kunna sköta sina placeringar. Vi bryter barriärer i vår bransch! Numera befinner vi oss i en digital tillvaro, där mobiltelefoner, surfplattor och datorer är en stor del av mångas vardag. US har tagit tillvara på detta genom att erbjuda Bank-ID signering, onlinebaserad rådgivnings-dokumentation och helt papperslösa kundbesök.

Ansvar

Att arbeta som rådgivare regleras av lagar och föreskrifter. Du som rådgivare har många skyldigheter gentemot dina kunder och deras placeringar. US tar ansvar för att du följer lagar och riktlinjer på bästa sätt. Vi håller oss uppdaterade gällande lagstiftarens nyheter och ser till att detta appliceras ut i din verksamhet. Detta innebär bland annat att vi tar ansvar för din rådgivning, så att du och dina kunder ska känna er trygga med ert möte.

Förvaltningssamarbeten

US har tre förvaltningssamarbeten; Nordic Cross Asset Management, Coeli Asset Management och Cicero Fonder. Samarbetet syftar till att bredda US fondförvaltnings-erbjudande. De tre förvaltningsteamen bidrar med olika filosofier, en gedigen kompetens och en modern förvaltningsstil. Med de nya förvaltarna ökar möjligheten att fortsatt bygga väl sammansatta portföljer till kunderna.

Innan ombudsskap

Vi på US tror på långsiktiga samarbeten och goda förutsättningar för detta. Vi är noga med att träffa alla våra blivande ombud, vid ett par tillfällen. Vi utbildar dig i hur våra processer fungerar och hur du på bästa sätt använder vårt eget verktyg LotUS. Innan vi godkänner ett nytt ombud samlar vi in uppgifter, genomför platsbesök hos alla. För att säkerställa kompetensen hos våra ombud har vi som krav att alla är Swedesec-licensierade.

För din affär

Diversifiering, riskspridning och inte alla ägg I samma korg, kan låta klyschigt. Vi tycker tvärtom att det är viktigt att våra rådgivare kan erbjuda bra investeringsmöjligheter och produkter till sina kunder. Vi har därför tagit fram ett koncept under namnet Fonder i fokus. Konceptet syftar till att ge en guidning inom fondaffären. 

Stöd och verktyg

Vi granskar alla rådgivningar och affärer som våra ombud genomför och vi har utvecklat ett rådgivningsverktyg för dig och din affär, LotUS. Verktyget är sammankopplat med flera andra system, som förenklar ditt arbete och kan ge dig och kunden en helhetsbild. Inte nog med att det är onlinebaserat, så har vi upprätta digitala flöden med alla våra samarbetspartners gällande bland annat affärsuppdrag, teckningsanmälningar och fondbyten. Givetvis sköts även hanteringen av ersättningar genom LotUS.

Årlig uppföljning

För att alla parter ska vara bekväma kring de regler och krav som ställs på vår verksamhet, gör vi kontinuerligt stickprov utöver de granskningar av rådgivningar som görs löpande. Dessutom har vi som mål att träffa alla ombud en gång per år, för att utbilda och tipsa om förändringar som sker i vår bransch. Detta för att våra ombud ska vara så upplysta de bara kan även inom områden som risk och compliance, som är hörnstenar i vår verksamhet.