850.Sparinvest_logo.png

Sparinvest

Sparinvest är Danmarks äldsta fondbolag och grundades 1968. Sparinvest är en internationell kapitalförvaltare som ägs av ett brett urval danska institutionella ägare. Koncernen är känd som specialist på värdeinvesteringar inom aktie- och obligationsfonder och förvaltar ett kapital om 100 mdr kronor. Toppfonden Sparinvest Ethical Emerging Markets Value fick av Privata Affärer pris för ”Årets Tilllväxtmarknadsfond 2016”.  Sedan tidigare är företagsobligationsfonderna Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds samt Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds fonder i fokus genom United Securities.

Värdeaktier

Sparinvest erbjuder sina investerare diversifierade aktiefonder med finansiellt stabila företag, inkluderat småbolag, köpta till en rabatt på 40% eller mer och innehar dem till de uppnått sitt verkliga värde. Benjamin Graham utvecklade värdeinvesteringar i 1930-talets Amerika, med fokus på att finna företag vars balansräknings styrka inte reflekteras i aktiekursen – till följd av undervärdering vid köptillfället – har de en potential att stiga i värde och samtidigt erbjuda en säkerhetsmarginal mot permanent förlust av investerat kapital. Ett oräkneligt antal akademiska studier har bekräftat värdeinvesteringar som den mest lämpande strategin för att skapa överavkastning över tiden.

Värdeobligationer

Vårt mål är att leverera företagsobligationsfonder som levererar högre riskjusterad avkastning än de som söker högre avkastning i det lägre segmentet av kreditspektrumet. Sparinvest lanserade 2005 den första Värdeobligationsfonden i Europa. En strategi utvecklad utifrån akademiska studier som visar att kreditmarknaden påvisar samma storleks- och värdefaktorer som markörer för överavkastning inom aktiemarknaden. Genom Värdeobligationsstrategin så filtrerar Sparinvest noggrant efter de risker associerade med att låna ut pengar till Värdebolag och Småbolag, särskilt obeståndrisker.

Ansvarsfulla investeringar

Sparinvest undertecknade 2009 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar där vi i all vår kapitalförvaltning integrerat samtliga ESG-aspekter i våra investeringsprocesser. Sparinvest är även medlem i forumen för hållbara investeringar, Eurosif och Dansif.  

Våra etiska aktiefonder och obligationsfonder förvaltas inte bara utifrån vår Värdeprocess och utifrån principer för ansvarsfulla investeringar utan omfattas även av ett urval utfört av ISS-Ethix Advisors, som exkluderar företag som bryter mot globala normer så som miljöskydd, mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter och anti-korruption eller verksamheter i kontroversiella sektorer så som spel, alkohol, tobak, pornografi eller militära tjänster.

Fonder i fokus

Sparinvest Ethical Emerging Markets Value EUR R 
LU0760183912

Sparinvest European Value EUR R 
LU0264920413

Sparinvest Global Value EUR R
LU0138501191

Sparinvest Ethical Global Value EUR R
LU0362355355

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds SEK R
LU0721812047

Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds SEK R
LU0842468240