4031.SimplicityLogo_PNG.300x59.png

4053.Simplicity_Bild1_-_Huset_rubrikbild.1108x.png

Simplicity är ett fristående fondbolag med huvudkontor i Varberg på den svenska västkusten. Bolaget grundades 2001 och lanserade 2002 den första fonden, Simplicity Norden. Idag förvaltar vi 20 miljarder och erbjuder både aktie- och räntefonder med ett tydligt fokus på att skapa en hög riskjusterad avkastning i olika riskkategorier och med olika geografisk fördelning. 

Vi erbjuder fyra räntefonder för dig som söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt en strukturerad, fundamental analysprocess i sin förvaltning. 2018 mottog vi utmärkelsen som bästa fondbolag för räntefonder på Morningstar Fund Awards och samtidigt utsågs vår fond Simplicity Global Corporate Bond till Best SEK Corporate Bond Fund. Vi var sedan nominerade i kategorin som bästa fondbolag för räntefonder både 2019 samt 2020. Läs mer om förvaltningen här Simplicity Ränteförvaltning.

Vår aktieförvaltning kännetecknas av dess fokus på långsiktig riskjusterad avkastning, kvalitetsbolag i positiv utveckling och har en hög grad av aktiv förvaltning. Läs gärna mer om vår investeringsfilosofi och analys här, Simplicity Aktieförvaltning. Simplicity Norden erhöll utmärkelsen ”Best Nordic Equity Fund” i Morningstar Fund Awards 2019. 

Simplicity har undertecknat UNPRI, som arbetar för att öka förståelsen för ansvarfulla och hållbara investeringar och vi är medlemmar i SWESIF. I samtliga fonder utesluter vi bolag med verksamhet anknuten till alkohol, vapen, tobak, pornografi samt företag som tillhandahåller kommersiellt spel. Utöver nämnda branscher utesluter vi dessutom i samtliga fonder bolag som utvinner fossila bränslen (olja, kol och gas) samt övriga företag inom GICS sektor 10, energi. Läs mer om detta på vår hemsida; Ansvarfulla Investeringar

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Jonas Hall
Kundansvarig

Mail: jonas@simplicity.se 

Mobil: 073 - 563 26 54

Växel: 0340 - 21 95 00

 

 

Förvaltare Simplicity räntefonder

4056.Henrik_Tingstorp_Simplicity.249x.jpg

Henrik Tingstorp, sedan start 2012-12-20

 

4057.Fabian_Dahl_Simplicity.249x.jpg

Fabian Dahl, sedan 2015-08-10

 

4058.Magnus_Thyni_Simplicity.249x.jpg

Magnus Thyni, sedan 2019-01-01

 

Simplicity Företagsobligationer

Simplicity Företagsobligationer är en nordisk företagsobligationsfond vilken består av företagsobligationer utgivna av bolag med varierande kreditbetyg. Ungefär 60 procent av fondens innehav utgörs av obligationer med hög kreditvärdighet, så kallade ”Investment Grade-obligationer” och 40 procent utgörs av innehav med lägre kreditvärdighet, så kallade ”High Yield-obligationer” som förväntas ge en högre avkastning. Innehaven väljs ut genom en strukturerad, fundamental investeringsprocess och våra förvaltare har lång erfarenhet av investeringar i denna typ av värdepapper. Fonden har inga inlåsningseffekter och den kan köpas och säljas dagligen utan avgifter.

Mer information om utveckling, nyckeltal och innehav – besök fondsidan för Simplicity Företagsobligationer

 


 

Simplicity Global Corporate Bond

Simplicity Global Corporate Bond består av en portfölj med företagsobligationer utgivna av bolag från olika delar av världen med varierande kreditbetyg. Ungefär 50 procent av fondens innehav utgörs av obligationer med hög kreditvärdighet, så kallade ”Investment Grade-obligationer” och 50 procent utgörs av innehav med lägre kreditvärdighet, så kallade ”High Yield-obligationer” som förväntas ge en högre avkastning. Innehaven väljs ut genom en strukturerad, fundamental investeringsprocess och våra förvaltare har lång erfarenhet av investeringar i denna typ av värdepapper. Fonden har inga inlåsningseffekter och den kan köpas och säljas dagligen utan avgifter.

Mer information om utveckling, nyckeltal och innehav – besök fondsidan för Simplicity Global Corporate Bond.

 


 

Simplicity High Yield

Simplicity High Yield är en företagsobligationsfond med nordiskt fokus som startade i augusti 2020. Fonden investerar i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, jämfört med merparten av innehaven i våra andra räntefonder, vilket å ena sidan innebär en högre risk men å andra sidan också ger möjlighet till högre avkastning. Innehaven väljs ut genom en strukturerad, fundamental investeringsprocess och våra förvaltare har lång erfarenhet av investeringar i High Yield segmentet då denna typ av investeringar även görs i våra andra räntefonder. Fonden har inga inlåsningseffekter och den kan köpas och säljas dagligen utan avgifter.

Mer information om utveckling, nyckeltal och innehav – besök fondsidan för Simplicity High Yield.