3720.ohman_sve.245x.jpg

Öhman Fonder

Öhman – Med rätt värderingar sedan 1906

Som familjeföretag vet vi vikten av att utvecklas. Sedan 1906 har vi ständigt utforskat nya möjligheter när det gäller investeringar. Alltid med fokus på att vara steget före, men utan att ge avkall på kontroll och kvalitet. Alltid på en internationell arena, men nära till hands för våra kunder. Det är den filosofin som gör att vi idag har ett stort nätverk av framgångsrika kunder som lutar sig mot vår kompetens.

Vi har idag förtroendet att förvalta 80 miljarder kronor och erbjuder ett brett spektrum av finansiella tjänster. Inom Öhmankoncernen återfinns även flera intressebolag. Ett av bolagen är Nordnet, som är en av Nordens ledande nätbanker.

Öhman är ett av få bolag i branschen som är familjeägt över generationer, något som borgar för stabilitet och ansvar. Därför är det för oss extra värdefullt att hjälpa andra ägarledda bolag med finansiell planering och kapitalförvaltning.

Hos oss kan du välja att vara kund i Sverige eller i Luxemburg.

Filosofi och inriktning

Vår strävan är att hela tiden uppnå maximal effektivitet i fondförvaltningen. Vi erbjuder två typer av fonder; kostnadseffektiva indexfonder och aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer. Kostnadseffektiva indexfonder är dessutom utmärkta byggstenar i en aktivt förvaltad värdepappersportfölj.

Resultatet av förvaltningen är inte beroende av en enskild persons överväganden utan ett flertal specialister bidrar med sina kunskaper till helhetsresultatet. Tanken bakom lagarbetet är att alla våra kunder ska dra fördel av våra bästa investeringsidéer. Det är Öhmans samlade kompetens du anlitar och vi tror att lagarbete genererar ett bättre resultat.

Du investerar enkelt i våra fonder som kan köpas hos de flesta av Sveriges banker och försäkringsbolag.

Fonder i fokus

Öhman Global Growth - SE0000493546

Öhman Sweden Micro Cap - SE0000432809

Öhman Global Hållbar A - SE0000533945

Öhman Etisk Emerging Markets A - SE0004578615

Öhman Företagsobligationsfond A - SE0001095506