3904.Logo_tagline_bla_linje.212x186.jpg

4111.odin_berg.1108x.jpg

ODIN Fonder

ODIN är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare som bildades redan 1990 av en svensk och en norrman. Vi startade som förvaltare av nordiska fonder och har under de här åren växt och utvecklats från att enbart ha ett nordiskt fokus till att erbjuda breda europeiska, amerikanska och globala aktiefonder. I dagsläget har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Bergen och Helsingfors.

I ODIN går vi ner på mikronivåer för att hitta de bolag som kommer att skapa värde för samhället och aktieägarna över tid. Utmaningar och en föränderlig värld är inget nytt. När man letar efter bolag är det viktigt att bedöma bolagets förmåga att navigera och anpassa sig till de förändringar som sker. Detta kräver en ledning och en styrelse som har framåtblickande glasögon på sig och tänker långsiktigt. I en värld med högt fokus på hållbarhet är det också allt viktigare att titta på hur bolagen påverkar miljön – både lokalt och globalt.

Hållbarhet för oss är att sträva mot en bättre framtid. Därför träffar vi gärna våra bolag ofta och för en aktiv dialog kring hållbart företagande. För oss är hållbara affärsidéer en grundförutsättning för en framtida lönsam tillväxt. Vi söker därför efter bolag med en stark företagskultur som driver förbättring via etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.

Vi är stockpickers. Vi har våra 25 till 40 bolag i portföljerna. Vi är alltid på jakt efter kvalitetsbolag som är väl positionerade för framtiden. Alla dessa bolag befinner sig på olika typer av resor – och dessa resor vill vi att våra kunder ska få ta del av. 
Vi erbjuder i dagsläget flera olika aktiefonder på den svenska marknaden. Alla våra fonder utom Small Cap är all-capfonder, dvs fonder som kan investera i små, medelstora och stora bolag. Den svenska marknaden är uppdelad i stora eller små bolag, något vi inte vill begränsa oss till. Vi köper de kvalitetsbolag vi anser har den bästa långsiktiga värdepotentialen för våra kunder, oavsett storlek.

Vi är transparanta i allt vi gör och vi har mycket information om våra fonder och innehaven i fonderna på hemsidan. Vi tycker om att dela med oss av vår kunskap.

Vill du ha frekventa uppdateringar från oss får du gärna följa oss på
Vår hemsida odinfonder.se
Vår contentsida odinfondernews.se
Och Linkedin & Twitter

 


 

Filosofi och inriktning

Vår investeringsfilosofi ODIN-modellen är den gemensamma modell som ligger till grund för förvaltningen av alla våra aktiefonder. Det är vårt sätt att ha en bas så att alla förvaltare kan arbeta på samma sätt, lite beroende på vilket univers de har. Hållbara kvalitetsbolag, koncentrerade portföljer och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation – vi investerar i bolag som levererar en stabil vinst varje år. Vi gillar bolag som har en tillväxt med kvalitet. Gärna en bolagsledning som har ett bra track record.

Position – vi investerar i bolag som har en stark konkurrenssituation och är en så kallad prissättare. Ett bolag som inte hela tiden pressas på marginaler utan har hittat sin nisch på marknaden.

Pris – Vi gillar kvalitet till rätt pris. Kvalitet kan kosta lite mer och det får kosta lite mer. Rätt pris får vi genom att göra en egen, fundamental analys av varje enskilt bolag.

 

Fonder i fokus

ODIN Small Cap: Fonden är en aktivt förvaltad nordisk småbolagsfond som har en tydlig inriktning mot mindre, etablerade och hållbara kvalitetsbolag, främst i Sverige. Fördelarna med småbolag är många. De är ofta flexibla med en engagerad styrelse och ägare som arbetar nära affären. Mindre, entreprenörsdrivna bolag har därför nära till beslut, kan lättare skala upp sin affärsidé och har därmed en större potential för tillväxt. I små bolag har vi också en större påverkan då vår röst väger tyngre och det är lättare att driva förändringar. Vi investerar bara i lönsamma bolag och stirrar oss inte blinda på värderingsmultiplar, utan bryr oss mer om bolagets kultur. Bra bolag fortsätter ofta att vara bra bolag. Den historiska prestationen, positionen och priset är starkt korrelerade med bolagskulturen.

Förvaltare: Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud
ISIN: SE0013668183

ODIN Sverige: ODIN Sverige består till tre fjärdedelar av små och medelstora bolag och till en fjärdedel av stora bolag. Flera av dessa är nischade och har små hemmamarknader som successivt arbetat upp solida positioner i Europa och övriga världen. Förvaltarna är fokuserade på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur. ODIN-modellen innebär att fonden investerar i hållbara kvalitetsbolag med ett långsiktigt värdeskapande i fokus, vilket tenderar att ge bättre långsiktig avkastning. För oss är det viktigt att hitta företag som är väl positionerade på lång sikt, snarare än de som levererar bra siffror på kort sikt. Det långsiktiga värdeskapandet skapas inne i bolagen över lång tid, inte i de dagliga aktiekursrörelserna.

Förvaltare: Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud
ISIN: NO0010748288

ODIN Global: Fonden investerar i utvalda företag i flera olika regioner, länder och branscher. Vilka vi investerar med är ofta viktigare än vad vi investerar i. Flera av de största bidragsgivarna till fondens avkastning under de senaste åren kan beskrivas som förvärvsbaserade affärsmodeller. Förvaltarna är fokuserade på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur, där ledningen är mycket bra på att fördela kapital. Affärsmodellerna har gemensamt att de organiserar sig relativt likartat genom en decentraliserad organisationsstruktur och är bra på att frigöra entreprenörsandan. Företagen förvaltas av företagsledningar som vi tycker har rätt attityder och prioriteringar, där de prioriterar kunderna först, sedan anställda och aktieägare.

Förvaltare: Harald Nissen och Håvard Opland
ISIN: NO0010028988

 

Vi erbjuder nio aktiefonder på den svenska marknaden och du hittar alla hos United Securities.

 

ODIN Small Cap blev Årets Nykomling 2020 av Fondmarknaden.se med motiveringen:

”I slutet på januari drar man som en av Nordens ledande förvaltare igång denna nykomling som i sig må vara ny men med en investeringsfilosofi som är sig lik. En filosofi och förvaltning som minst sagt satts på prov under årets turbulens. Med gott omdöme, relevant kunskap och ett tydligt kvalitetsfokus har man på ett imponerande sätt lyckats vända utmaningar till möjligheter – ett bevis på en intakt filosofi och ett långsiktigt perspektiv.”

4226.Rosett_Nykomling_2020.150x214.png