3904.Logo_tagline_bla_linje.212x186.jpg

4111.odin_berg.1108x.jpg

ODIN Fonder

ODIN är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare som bildades redan 1990 av en svensk och en norrman. Vi startade som förvaltare av nordiska fonder och har under de här åren växt och utvecklats från att enbart ha ett nordiskt fokus till att erbjuda breda europeiska, amerikanska och globala aktiefonder. I dagsläget har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Bergen och Helsingfors.

I ODIN går vi ner på mikronivåer för att hitta de bolag som kommer att skapa värde för samhället och aktieägarna över tid. Utmaningar och en föränderlig värld är inget nytt. När man letar efter bolag är det viktigt att bedöma bolagets förmåga att navigera och anpassa sig till de förändringar som sker. Detta kräver en ledning och en styrelse som har framåtblickande glasögon på sig och tänker långsiktigt. I en värld med högt fokus på hållbarhet är det också allt viktigare att titta på hur bolagen påverkar miljön – både lokalt och globalt.

Hållbarhet för oss är att sträva mot en bättre framtid. Därför träffar vi gärna våra bolag ofta och för en aktiv dialog kring hållbart företagande. För oss är hållbara affärsidéer en grundförutsättning för en framtida lönsam tillväxt. Vi söker därför efter bolag med en stark företagskultur som driver förbättring via etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.

Vi är stockpickers. Vi har våra 25 till 40 bolag i portföljerna. Vi är alltid på jakt efter kvalitetsbolag som är väl positionerade för framtiden. Alla dessa bolag befinner sig på olika typer av resor – och dessa resor vill vi att våra kunder ska få ta del av. 
Vi erbjuder i dagsläget flera olika aktiefonder på den svenska marknaden. Alla våra fonder utom Small Cap är all-capfonder, dvs fonder som kan investera i små, medelstora och stora bolag. Den svenska marknaden är uppdelad i stora eller små bolag, något vi inte vill begränsa oss till. Vi köper de kvalitetsbolag vi anser har den bästa långsiktiga värdepotentialen för våra kunder, oavsett storlek.

Vi är transparanta i allt vi gör och vi har mycket information om våra fonder och innehaven i fonderna på hemsidan. Vi tycker om att dela med oss av vår kunskap.

Vill du ha frekventa uppdateringar från oss får du gärna följa oss på
Vår hemsida odinfonder.se
Vår contentsida odinfondernews.se
Och Linkedin & Twitter

 


 

Filosofi och inriktning

Vår investeringsfilosofi ODIN-modellen är den gemensamma modell som ligger till grund för förvaltningen av alla våra aktiefonder. Det är vårt sätt att ha en bas så att alla förvaltare kan arbeta på samma sätt, lite beroende på vilket univers de har. Hållbara kvalitetsbolag, koncentrerade portföljer och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation – vi investerar i bolag som levererar en stabil vinst varje år. Vi gillar bolag som har en tillväxt med kvalitet. Gärna en bolagsledning som har ett bra track record.

Position – vi investerar i bolag som har en stark konkurrenssituation och är en så kallad prissättare. Ett bolag som inte hela tiden pressas på marginaler utan har hittat sin nisch på marknaden.

Pris – Vi gillar kvalitet till rätt pris. Kvalitet kan kosta lite mer och det får kosta lite mer. Rätt pris får vi genom att göra en egen, fundamental analys av varje enskilt bolag.

 

Fonder i fokus

ODIN Small Cap: Den 28 januari 2020 lanserade vi ODIN Small Cap, en aktivt förvaltad småbolagsfond som har en tydlig inriktning mot mindre, etablerade och hållbara kvalitetsbolag främst i Sverige. Fördelarna med småbolag är många. De är ofta flexibla med en engagerad styrelse och ägare som arbetar nära affären. Mindre entreprenörsdrivna bolag har därför nära till beslut, kan lättare skala upp sin affärsidé och har därmed en större potential för tillväxt. I små bolag har vi också en större påverkan då vår röst väger tyngre och det är lättare att driva förändringar.

Förvaltare: Jonathan Schönbäck
ISIN: SE0013668183

ODIN Fastighet: Fonden investerar i fastighetsbolag på den nordiska marknaden. Alla investeringar sker i börsnoterade bolag som äger olika typer av fastigheter som kontor, hotell, köpcenter och lager. Typiskt för fastighetsbolag är en förutsägbar, stabil och god intjäning. Genom fonden ODIN Fastighet kan du ta del av värdeskapandet som sker i den nordiska fastighetsmarknaden.

Förvaltare: Øystein Bogfjellmo
ISIN: NO0010062953

ODIN Global: Fonden investerar i utvalda företag i flera olika regioner, länder och branscher. Flera av de största bidragsgivarna till fondens avkastning under de senaste åren kan beskrivas som förvärvsbaserade affärsmodeller där det är tre saker som kännetecknar företagen. För det första har vi köpt en ledning som vi anser är mycket bra på att fördela kapital. För det andra har dessa affärsmodeller gemensamt att de organiserar sig relativt likartat genom en decentraliserad organisationsstruktur. De är bra på att frigöra entreprenörsandan. För det tredje är det företag som förvaltas av företagsledningar som vi tycker har rätt attityder och prioriteringar. De prioriterar kunderna först, sedan anställda och aktieägare.

Förvaltare: Oddbjørn Dybvad
ISIN:
 NO0010028988


Vi erbjuder aktiefonder på den svenska marknaden och du hittar alla hos United Securities.

4107.Odin_Vinnare_foto_pa_rosetterna.526x.jpgODIN blev bl.a Årets Bästa Fondbolag 2019 av Fondmarknaden.se med motiveringen:

”Fondbolaget har uppmärksammats i flera fondkategorier under året och uppvisar en helhet och bredd som sträcker sig långt från Nordens gränser. Med starka investeringsbeslut, ett gott omdöme och relevant kunskap har förvaltningsteamet tillsammans bevisat att man är en global aktör att räkna med."