3904.Logo_tagline_bla_linje.212x186.jpg

Fondbolaget Odin

ODIN är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare som bildades redan 1990 av en norrman och en svensk. Vi startade som förvaltare av nordiska fonder och har sedan växt och utvecklats från att enbart ha ett nordiskt fokus till att även erbjuda breda europeiska, amerikanska och globala aktiefonder. I dagsläget har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Bergen och Helsingfors.

Vi har en långsiktig investeringshorisont och vi arbetar med äkta aktiv förvaltning. Vi är ute i verkligheten och träffar bolag, både de bolag vi har i portföljerna och de vi funderar på att investera i. Goda investeringsbeslut är beroende av gott omdöme och gott omdöme är endast möjligt med relevant kunskap. På ODIN känner vi de företag som vi investerar i väl och vi vet precis varför vi valt just dessa bolag till våra portföljer. Det är viktigt för oss att företagen vi investerar i har en hållbar verksamhet och en företagsledning med kraft och vilja att genomföra de åtgärder som behövs för att skapa långsiktig konkurrenskraft.

Vi erbjuder i dagsläget tio olika aktiefonder på den svenska marknaden. Alla våra fonder är all-capfonder, dvs fonder som kan investera i små, medelstora och stora bolag. Den svenska marknaden är uppdelad i stora eller små bolag, något vi inte vill begränsa oss till. Vi köper de kvalitetsbolag vi anser har den bästa långsiktiga värdepotentialen för våra kunder, oavsett storlek.

Vi är transparanta i allt vi gör och vi har mycket information om våra fonder och innehaven i fonderna på hemsidan. Vi tycker om att dela med oss av vår kunskap.
Titta gärna på vår hemsida odinfonder.se
Twitter https://twitter.com/odinfonder 
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/16192320 på ODIN Fonder Sverige för artiklar och uppdateringar.

Filosofi och inriktning

ODIN-modellen

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar ODIN-modellen, som kännetecknas av:
- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

Vi investerar i företag med kompetent företagsledning, bra lönsamhet och stark konkurrenskraft när marknaden erbjuder sådana bolag till attraktiva priser. Med bra lönsamhet menar vi företag som långsiktigt har bevisat sin förmåga att kombinera lönsam tillväxt med en goda balansräkning. Företagen vi investerar i skall ha en hållbar verksamhet och en företagsledning som kan genomföra de åtgärder som behövs för att skapa långsiktig konkurrenskraft. Med ett attraktivt pris menar vi att priset vi betalar är på en bra nivå i relation till företagets resultatutveckling och utdelningskapacitet.

Investeringsprocess

Vi investerar i företag som vi anser är positionerade för långsiktigt värdeskapande. Portföljerna i våra aktiefonder innehåller vanligtvis mellan 25 till 35 innehav. Genom att begränsa antalet investeringar i en fondportfölj skapar vi större möjlighet för förvaltarna att ha goda kunskaper om varje enskild investering. För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:
Prestation: vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag och ledning har varit på att skapa värde över tid.
Position: vi värderar alltid förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft
Pris: vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför detta med marknadsvärdet.

Sommaren 2012 signerade och förpliktigade vi på ODIN oss till att följa FNs principer för ansvarsfulla investeringar, så kallad PRI signatur. PRI står för Principles for Responsible Investments. Vi samarbetar även med Sustainalytics vad gäller hållbarhet, miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Fonder i fokus

På den svenska marknaden erbjuder vi i dagsläget tio olika fonder i tre olika klasser – A, B och C.

ODIN Emerging Markets C NO0010028962 Odin Emerging Markets
ODIN Energi C NO0010062961 Odin Energi
ODIN Europa C NO0010062961 Odin Europa
ODIN Fastighet C NO0010062953 Odin Fastighet
ODIN FInland C NO0008000163 Odin Finland
ODIN Global C NO0010028988 Odin Global
ODIN Norden C NO0008000155 Odin Norden
ODIN Norge C NO0008000379 Odin Norge
ODIN Sverige C NO0008000023 Odin Sverige