NCAM Balanserad3947.NCAM_logo.201x41.png

 

 Om NCAM Balanserad

Vi på Nordic Cross tror att utvecklingen på marknaden kräver nya lösningar. NCAM Balanserad är aktivt blandfond som gör direktinvesteringar i både aktier, räntor och derivat.

Fonden förvaltas av ett rutinerat förvaltningsteam med bred kompetens från ränte-, aktie- och derivatmarknader. Fonden förvaltas av Magnus Nilsson och Emil Nordström i sammarbete med Nordic Cross allokeringsråd.

Magnus Nilsson ansvarig förvaltare med 30 års erfarenhet från bland annat Öhman Kapitalförvaltning och Catella Fondförvaltning och har inriktning mot ränte- och valutamarknaden samt tillgångsallokering.

Emil Nordström, derivatnestor med 15 års erfarenhet från bland annat Carnegie, HQ Bank och Kaupthing Bank.

Målsättningen över tid är att genom aktiv allokering mellan aktier, räntor och alternativa investeringar överträffa avkastningen i ett index bestående av 50 procent T-Bond (ett passivt index som speglar värdeutvecklingen av den utestående stocken av svenska statsobligationer) samt 50 procent SIX PRX (ett brett aktieindex som följer utvecklingen på den svenska aktiemarknaden).

Fonden lämpar sig för en mer konservativ investerare som vill ha en begränsad exponering mot aktier men samtidigt erhålla en god risk justerad avkastning.

 

Avkastningshistorik NCAM Balanserad

 

Nordic Cross Asset Management

Nordic Cross Asset Management (Nordic Cross) startades 2016 av Carneo (Altor) och sex grundare från Catella Fonder. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C-WorldWide Asset Management och OPM ingår. Gruppen har ca 270 mdr kronor under förvaltning.

Vi på Nordic Cross tror att utvecklingen på marknaden kräver nya lösningar. Det måste finnas fler alternativ till traditionellt sparande. Fonder med flexibilitet som kan anpassas till omvärldens allt snabbare svängningar spelar en större roll i sparandet.

Med det som utgångspunkt är vi ett erfaret team som startat Nordic Cross Asset Management. Vi bedriver aktiv förvaltning i våra fonder med ambition att skapa positiv avkastning oavsett marknadernas utveckling.

Med nordiskt fokus, lång erfarenhet och kompetens att förvalta olika tillgångsslag erbjuder vi fonder som tar hänsyn till hållbara investeringar. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning.

Teamet bakom Nordic Cross Asset Management

3949.Nordic_Cross_Team.538x.jpg

Information om fonden

ISIN LU0909031527 (I), LU0909031360 (A)
Startdatum 2013-04-04
Registreringsland Luxemburg
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Depåbank Swedbank AB (publ), Luxemburg (filial)
Förvaltare NCAM - Magnus Nilsson
Handel Daglig
Andelsklass I och A

 

 

Uttagsavgift Ingen
Insättningsavgift Ingen
Förvaltningsavgift 1,70 % (I), 1,6 %(A)
Resultatbaserad förvaltningsavgift Ingen
Riskklass 3916.Risk_4.gif

Fondfaktablad I-klass

Fondfaktablad A-klass

Grundprospekt

Månadsrapport & Förvaltarkommentar