Klagomål

Är du inte nöjd?

Vi strävar alltid efter att du som kund skall vara helt nöjd med oss, våra produkter och de tjänster vi levererar. Skulle det trots allt finnas något du inte är nöjd med och vill komma i kontakt med oss ska du i första hand vända dig till vår kundtjänst. 

Om du vill lämna in ett kundklagomål till oss, skall du vända dig till bolagets klagomålsansvarige med en skriftlig framställan via någon av följande adresser:

Klagomålsansvarig:

Helena Jendelid
E-post

eller

United Securities AB
Sturegatan 15
114 36 Stockholm

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, en opartisk instans, som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon 0200 - 22 58 00, 
+46 8 22 58 00 (från utlandet)
Telefontid är vardagar 9 - 12

Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden eller få frågan prövad i allmän domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

www.arn.se

 

3084.Safety.300x400.jpg