Styrelse

4157.Ake_Fors.200x.jpg

Ordförande - Åke Fors

Invald 2020

Åke Fors har varit styrelseordförande i US 2010-2016, varit styrelseledamot i Alfred Berg Fonder AB från tidigt 1990-tal till 2020 och varit styrelseledamot i Banco Fonder. Han är även styrelsesuppleant i ett antal start up bolag. Han är sedan 2005 chef  för Advokatfirman Setterwalls Bank- och Finansmarknadsgrupp.

 

 

4040.Martina_-_UnSecBoard-123-Redigera.200x.jpg

Ledamot - Martina Jonaeson

Invald 2017

VD för Säkra Stenstaden AB samt Jonaesa Consulting AB

Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi. Har även styrelseakademins högre utbildning för ordförande samt styrelseutbildning för Fond & Bank.

Idag eget bolag inom Säkra med inriktning gruppaffär för organisationer.  

Uppvuxen i entreprenörfamilj och har drivit eventverksamhet, utbildningsverksamhet inom ekonomi samt konsult inom skadeförebyggande.

Arbetat inom försäkring sedan 1993 bland annat i ledningsgruppen för Marsh samt ansvarig för dess Affinityverksamhet. 

Övriga styrelseuppdrag: Säkra AB inkl dotterbolag samt de bolag hon själv driver

 

4041.Mathias_-_UnSecBoard-181.200x.jpg

Ledamot - Mathias Öhman

Invald 2018

Nuvarande sysselsättning: VD på Ewiga Försäkringar

Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot Nordic Brokers Association 2008-2016, Ledamot Hjerta i Sverige AB. 2011-2016, Ledamot i United Securities AB 2012-2016

Ytterligare Styrelseuppdrag: 
Ledamot i Free Broker Group AB 2016-
Ledamot i Tydliga AB 2016-
Ledamot i SFM 2012-
Ledamot i SFM Service AB 2012-
Ledamot i Eligo Asset Management AB 2017-
Ledamot i S4I-Standard for Insurance

 

4035.Eva_-_UnSecBoard-210-Redigera.200x.jpg

Ledamot - Eva Pantzar Waage 

Invald 2019

Nuvarande sysselsättning: Koncern VD för Säkra sedan okt 2019.

Arbetat 23 år och varit partner på Max Matthiessen. Varit verksam bla som:

  • Förmedlare
  • Marknadschef
  • Medlem i affärsledning och koncernledning
  • Medlem i europeiska ledningsgruppen inom Willis Towers Watson (WTW)
  • Ansvarig för affärsområdet Liv & Pension samt operativ chef (COO) med ansvar för:
   • Affärsutveckling
   • Försäljning
   • Kommunikation internt/externt
   • Samarbetet och korsförsäljning mellan MM och WTW
   • Kunderbjudandet och upphandlingar mot försäkringsbolagen

Rådgivare till flera olika riskkapitalbolag.

Övriga styrelseuppdrag utöver Säkra koncernens bolag, BroadBay Invest och BroadBay Realestate

 

4047.Thomas_-_UnSecBoard-134.200x.jpg

Ledamot - Thomas Fjällström 

Invald 2014

Sedan 2016 VD för förmedlarorganisationen Tydliga AB.

Har tidgare arbetat som försäkringsrådgivare på Skandia under åren 1990-1997 samt arbetat som försäkringsförmedlare mellan 1999-2007. Har varit verksam som VD i Nordisk Fondservice AB, Unitfond samt Monetar Pensionsförvaltning (numera Monyx). Har även varit verksam som styrelsledamot i dessa bolag. Har arbetat med förvaltning inom Nordisk Fondservice mellan 1999-2007. Delägare och Styrelseledamot i Solidar Fondservice AB under åren 2003-2005.

Varit med och grundat Hjerta (Nordic Brokers association AB), Webcap och Nordisk Fondservice. Varit verksam i styrelsen för Hjerta (ledamot) och Webcap (ordförande).

Övriga styrelseuppdrag: Ingår i styrelsen för Adiva Invest AB, Free Broker Group i Norden AB, Cicero Holding AB, Svenska Försäkringskoncept AB, Trobin AB, Swedfact Trot AB, Faval Försäkringar i Luleå AB, Sigillet Erad Fond & Försäkring AB.