United Securities

Styrelse

 

3686.unknown-board-member-male.png

Christer Karlsson

Ordförande

Invald: 2017

Driver egen verksamhet som konsult inom företagsekonomi och företagsstyrning parallellt med styrelsearbete. 
 
Utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet.
 
Christer har stor erfarenhet av ledningsarbete och företagsstyrning inom verksamheter som lyder under Finansinspektionens tillsyn, där han haft roller som CFO, Tf VD, Affärsområdeschef samt styrelseledamot och medlem i risk- och revisionsutskott. Några av de bolag Christer verkat inom är Tennant Insurance Group AB, Gjensidige Forsikring, RSA (Trygg-Hansa/Codan), Folksam, Nordea Liv & Pension samt Movestic Liv & Pension. Tidigare arbetade Christer som revisor hos PwC samt som Investment Manager inom Atle/3i där styrelsearbete i portföljbolag ingick bland sysslorna. 
 
Övriga styrelseuppdrag: ICA Försäkring AB, Insr Insurance Group ASA, Sleeping Partner Sweden AB och Working Partner Sweden AB.

3684.unknown-female.338x.png

Martina Jonaeson

Ledamot

Invald 2017

VD för Säkra Stenstaden AB samt Jonaesa Consulting AB

Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi. Har även styrelseakademins högre utbildning för ordförande samt styrelseutbildning för Fond & Bank.

Idag eget bolag inom Säkra med inriktning gruppaffär för organisationer.  

Uppvuxen i entreprenörfamilj och har drivit eventverksamhet, utbildningsverksamhet inom ekonomi samt konsult inom skadeförebyggande.

Arbetat inom försäkring sedan 1993 bland annat i ledningsgruppen för Marsh samt ansvarig för dess Affinityverksamhet. 

Övriga styrelseuppdrag: Säkra AB inkl dotterbolag samt de bolag hon själv driver

3686.unknown-board-member-male.png

Mikael Philipsson

Ledamot

Invald: 2016

Utbildad ingenjör och idag verksam inom fond och försäkring.

Arbetade mellan åren 1993 och 2000 på Försäkringsbolaget Skandia, därefter verksam som försäkringsförmedlare.

Delägare i Hjerta och grundare till Philipsson & Partner AB

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Nordic Broker Association AB, Ledamot i Hjerta AB. Ledamot och VD i Philipsson och partner AB

3072.people-1.jpg

Peter Uvelid

Ledamot

Invald 2014

VD Säkra och Kalpex AB

Utbildad civilingenjör och kommer närmast från Max Matthiessen och en tjänst som IT-ansvarig. Har innehaft ett flertal tjänster inom IT och den finansiella sektorn b la projektledare för IT-projekt på Swedbank, IT-ansvarig på E. Öhman J:or Fondkommission, General Manager på NASDAQ OMX, VD på Nordnet, förvaltare på Navigera Mutual Funds samt koordinerat IT-projekt på Carnegie Investment Bank. Har även varit med och grundat Mangold.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fullmaktskollen, Svenska Försäkringsförmedlares Förening och September Fastighetsförmedling

3072.people-1.jpg

Robert Edberg

Ledamot

Invald: 2015

VD på NBA/Hjerta

Har tidigare arbetat som distriktschef på Skandia och storkundsansvarig på WASA. Har även en bakgrund som livmäklare på Max Mathiessen. Har arbetat som Projektledare på SEB Trygg Liv Affärsutveckling samt försäljningschef på Trygg Hansa division Care Sverige. Har innehaft rollen som VD på SvenskHandel Fondförsäkring AB och AkademikerRådgivning i Sverige AB. Även varit chef för Distribution Direkt på If, affärsområde Care.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Webcap AB

3072.people-1.jpg

Thomas Fjällström

Ledamot

Invald: 2014

Driver eget företag inom Affärsutveckling och IT-system främst inom finanssektorn.

Har tidgare arbetat som försäkringsrådgivare på Skandia under åren1990-1997 samt arbetat som försäkringsförmedlare mellan1999-2007. Har varit verksam som VD i Nordisk Fondservice AB, Unitfond samt Monetar Pensionsförvaltning (numera Monyx). Har även varit verksam som styrelsledamot i dessa bolag. Har arbetat med förvaltning inom Nordisk Fondservice mellan 1999-2007. Delägare och Styrelseledamot i Solidar Fondservice AB under åren 2003-2005.

Varit med och grundat Hjerta (Nordic Brokers association AB), Webcap och Nordisk Fondservice. Varit verksam i styrelsen för Hjerta (ledamot) och Webcap (ordförande).

Övriga styrelseuppdrag: Ingår i styrelsen för Adiva Invest AB, Trobin AB, Swedfact Trot AB, Hansa Persson Liv och Pension AB, Faval Försäkringar i Luleå AB, Sigillet Erad Fond & Försäkring.