Styrelse

4045.Per_-_UnSecBoard-101.200x.jpg

Ordförande - Per Fornander

Invald 2019

Egen företagare inom chefsrekrytering och arbetar som seniorkonsult på rekryteringsfirman Wes.

Har tidigare arbetat ca 30 år inom försäkringsbranschen, varav 20 på företagsledande positioner. Senast som VD för Moderna Försäkringar. Har även varit VD för Gjensidige Försäkring, Divisionschef inom Trygg-Hansa och Försäljningschef inom Länsförsäkringar.

Per har styrelseerfarenhet från flera verksamheter inom försäkringsbranschen. Pågående uppdrag som styrelsemedlem i ICA Försäkring. Har tidigare varit styrelsemedlem i Tryg Garanti AS, Svensk Försäkring, FAO, Aktsam FörsäkringsAB, Holmia FörsäkringsAB, Holmia LivförsäkringsAB, m.f.l

 

4040.Martina_-_UnSecBoard-123-Redigera.200x.jpg

Ledamot - Martina Jonaeson

Invald 2017

VD för Säkra Stenstaden AB samt Jonaesa Consulting AB

Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi. Har även styrelseakademins högre utbildning för ordförande samt styrelseutbildning för Fond & Bank.

Idag eget bolag inom Säkra med inriktning gruppaffär för organisationer.  

Uppvuxen i entreprenörfamilj och har drivit eventverksamhet, utbildningsverksamhet inom ekonomi samt konsult inom skadeförebyggande.

Arbetat inom försäkring sedan 1993 bland annat i ledningsgruppen för Marsh samt ansvarig för dess Affinityverksamhet. 

Övriga styrelseuppdrag: Säkra AB inkl dotterbolag samt de bolag hon själv driver

 

4041.Mathias_-_UnSecBoard-181.200x.jpg

Ledamot - Mathias Öhman

Invald 2018

Nuvarande sysselsättning: VD på Ewiga Försäkringar

Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot Nordic Brokers Association 2008-2016, Ledamot Hjerta i Sverige AB. 2011-2016, Ledamot i United Securities AB 2012-2016

Ytterligare Styrelseuppdrag: 
Ledamot i Free Broker Group AB 2016-
Ledamot i Tydliga AB 2016-
Ledamot i SFM 2012-
Ledamot i SFM Service AB 2012-
Ledamot i Eligo Asset Management AB 2017-
Ledamot i S4I-Standard for Insurance

 

4035.Eva_-_UnSecBoard-210-Redigera.200x.jpg

Ledamot - Eva Pantzar Waage 

Invald 2019

Nuvarande sysselsättning: Koncern VD för Säkra sedan okt 2019.

Arbetat 23 år och varit partner på Max Matthiessen. Varit verksam bla som:

  • Förmedlare
  • Marknadschef
  • Medlem i affärsledning och koncernledning
  • Medlem i europeiska ledningsgruppen inom Willis Towers Watson (WTW)
  • Ansvarig för affärsområdet Liv & Pension samt operativ chef (COO) med ansvar för:
   • Affärsutveckling
   • Försäljning
   • Kommunikation internt/externt
   • Samarbetet och korsförsäljning mellan MM och WTW
   • Kunderbjudandet och upphandlingar mot försäkringsbolagen

Industrirådgivare till olika riskkapitalbolag såsom Altor, Antler och Adelis.

Övriga styrelseuppdrag utöver Säkra koncernens bolag, BroadBay Invest och BroadBay Realestate

 

4047.Thomas_-_UnSecBoard-134.200x.jpg

Ledamot - Thomas Fjällström 

Invald 2014

Sedan 2016 VD för förmedlarorganisationen Tydliga AB.

Har tidgare arbetat som försäkringsrådgivare på Skandia under åren 1990-1997 samt arbetat som försäkringsförmedlare mellan 1999-2007. Har varit verksam som VD i Nordisk Fondservice AB, Unitfond samt Monetar Pensionsförvaltning (numera Monyx). Har även varit verksam som styrelsledamot i dessa bolag. Har arbetat med förvaltning inom Nordisk Fondservice mellan 1999-2007. Delägare och Styrelseledamot i Solidar Fondservice AB under åren 2003-2005.

Varit med och grundat Hjerta (Nordic Brokers association AB), Webcap och Nordisk Fondservice. Varit verksam i styrelsen för Hjerta (ledamot) och Webcap (ordförande).

Övriga styrelseuppdrag: Ingår i styrelsen för Adiva Invest AB, Free Broker Group i Norden AB, Cicero Holding AB, Svenska Försäkringskoncept AB, Trobin AB, Swedfact Trot AB, Faval Försäkringar i Luleå AB, Sigillet Erad Fond & Försäkring AB.