United Securities

Det fristående alternativet

United Securities (US) är värdepappersbolaget som värderar att förmedlare och kunder inte ska styras av ägarintressen eller andra incitament. Med det fristående alternativet menar vi att vi inte vill styras av någon enskild bank eller något försäkringsbolag. För oss är det viktigt med goda samarbeten i form av produkter och tjänster där kundnyttan maximeras och där US skall fungera som ett nav för de rådgivare som samarbetar med oss.

Vi kan därför erbjuda produkter från alla försäkringsbolag, fondbolag, depåinstitut och kapitalförvaltare. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och ägs bland annat av två av Sveriges största förmedlarorganisationer. De rådgivare som arbetar med oss finns representerade på de flesta orter runt om i Sverige och detta anser vi vara en styrka, då möjlighet till god rådgivning inte enbart ges i storstadsregionerna.

 


3816.Karriar.jpg.600x.png


 

Nytänkande och ansvarsfulla

Inom den finansiella sektorn ställs det allt högre krav utifrån regler och förordningar, vilket medför att värdepappersbolag och rådgivare hela tiden måste anpassa verksamheten. Dokumentation vid rådgivningsmöten är en av hörnstenarna. Vi har därför byggt ett IT-system, LotUS, för att underlätta kundmötet och granskningen av samtliga handlingar. Med LotUS har vi marknadens vassaste system och leder utvecklingen, med möjlighet att genomföra hela rådgivningsmötet elektroniskt. Det innebär att de rådgivare som arbetar genom US kan genomföra helt papperslösa möten!

3823.Vart_erbjudande-box.241x.png

3824.Vara_fonder-box.241x.png

3822.Blogg-box.241x.png