United Securities

Om oss

United Securities (US) ägs av försäkringsförmedlarorganisationen Säkra. Som rådgivare till US är man anknuten till oss och arbetar under vårt värdepapperstillstånd. Vi styrs inte av någon enskild bank eller något försäkringsbolag. För oss är det viktigt med goda samarbeten i form av produkter och tjänster där vi kan erbjuda kunderna ett brett sortiment av produkter och vi fungerar som ett nav för de rådgivare som samarbetar med oss.

Vi erbjuder produkter från flera försäkringsbolag, fondbolag, depåinstitut och kapitalförvaltare. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Swedsec. De rådgivare som arbetar med oss finns representerade på de flesta orter runt om i Sverige och detta anser vi vara en styrka, då möjlighet till god rådgivning inte enbart ges i storstadsregionerna.

 


3816.Karriar.jpg.600x.png


 

Nytänkande och ansvarsfulla

Inom den finansiella sektorn ställs det allt högre krav utifrån regler och förordningar, vilket medför att värdepappers-bolag och rådgivare hela tiden måste anpassa verksamheten. Dokumentation vid rådgivningsmöten är en av hörnstenarna. Vi har därför byggt ett IT-verktyg, LotUS, för att underlätta kundmötet och granskningen av samtliga handlingar. Med LotUS har rådgivaren möjlighet att genomföra hela rådgivningen digitalt. Det innebär att de rådgivare som arbetar genom US kan genomföra helt papperslösa kundmöten, minska sin administration och samtidigt säkerställa en kvalitetssäkrad rådgivning till kund.