2127.Fidelity_new_core_RGB.209x101.png

Fidelity


Vilka är vi

Fidelity International erbjuder investerings- och pensionlösningar världen över. Vi är ett privatägt och oberoende bolag som har fokus på att erbjuda investeringsexpertis, teknologi och innovativa tjänster som krävs för att hjälpa våra kunder att uppnå sina finansiella mål.

Vi förvaltar tillgångar motsvarande ca 2500 miljarder kronor åt placerare i 25 länder i Asien-Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern och Sydamerika. Vi har kunder inom alla olika segment såsom centralbanker, statliga myndigheter, pensionsfonder, finansiella institutioner, försäkringsbolag och privata investerare.

Vår historia

Företaget grundades 1969 som den internationella delen av Fidelity Investments, ett amerikanskt bolag som bildades i Boston 1946. 1980 blev Fidelity International oberoende från den amerikanska verksamheten och företaget ägs idag huvudsakligen av de anställda och av medlemmar i grundarfamiljen.

Vår investeringsfilosofi

Utifrån en aktiv förvaltningsmodell baserad på djupgående företagsanalys kan vi skapa en konkurrensfördel som genererar mervärde för våra kunder. Eftersom marknader bara är delvis effektiva kan vi agera utifrån vår egna analys. Det är på detta sätt vi kan hitta tillväxt- och direkt-avkastningsmöjligheter som ännu inte har prisats in av marknaden, vilket gör att vi konsekvent kan generera mervärde för våra kunder.

Vår affärsmodell

De flesta av våra förvaltare har genomgått Fidelitys rigorösa utbildningsprogram där de först har varit analytiker för att sedan förvalta Fidelitys egna kapital i så kallade pilotfonder. Innan vi erbjuder nya fonder till våra kunder har fonderna alltså genomgått en intern kvalitetssäkring. Våra förvaltare är kompenserade utifrån det mervärde de skapar åt våra kunder på lång sikt. Detsamma gäller vår ledning som också är andelsägare i bolaget.

Detta är ett tillvägagångssätt som fungerar. Enbart under 2016 vann vi fler än 200 priser i Europa och i Asien baserat på vårt starka investeringsresultat och våra kundrelationer.

Fonder i fokus

 

Fondnamn ISIN
Fidelity Funds - America Fund A-USD LU0251131958
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD LU0261950470
Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD LU0173614495
Fidelity Funds - World A-EUR LU0069449576
Fidelity Funds - European Larger Companies A-ACC-EUR LU0251129549
Fidelity Funds - Asian Special Situations A-ACC-USD LU0261950983
Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD LU0329678337
Fidelity Funds - Emerging Market Debt A-ACC-SEK (Hedged) LU0566130729
Fidelity Funds - European Corporate Bond A-ACC-EUR LU0370787193
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A-ACC-SEK (Hedged) LU1380764156

 

Klicka här för att se på vilka platser Fidelity International har kontor