4074.fidelity_logga_vit.jpg

Vilka är vi

Fidelity International erbjuder investerings- och pensionslösningar världen över. Vi är ett privatägt och oberoende bolag som har fokus på att erbjuda investeringsexpertis, teknologi och innovativa tjänster som krävs för att hjälpa våra kunder att uppnå sina finansiella mål.

Vi förvaltar tillgångar motsvarande ca 4 280 miljarder kronor åt placerare i 25 länder i Asien-Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern och Sydamerika. Vi har kunder inom alla olika segment såsom centralbanker, statliga myndigheter, pensionsfonder, finansiella institutioner, försäkringsbolag och privata investerare.

 

Vår historia

Företaget grundades 1969 som den internationella delen av Fidelity Investments, ett amerikanskt bolag som bildades i Boston 1946. 1980 blev Fidelity International oberoende från den amerikanska verksamheten och företaget ägs idag huvudsakligen av de anställda och av medlemmar i grundarfamiljen.

 

Vår investeringsfilosofi

Utifrån en aktiv förvaltningsmodell baserad på djupgående företagsanalys kan vi skapa en konkurrensfördel som genererar mervärde för våra kunder. Eftersom marknader bara är delvis effektiva kan vi agera utifrån vår egna analys. Det är på detta sätt vi kan hitta tillväxt- och direkt-avkastningsmöjligheter som ännu inte har prisats in av marknaden, vilket gör att vi konsekvent kan generera mervärde för våra kunder.

 

Vår affärsmodell

De flesta av våra förvaltare har genomgått Fidelitys rigorösa utbildningsprogram där de först har varit analytiker för att sedan förvalta Fidelitys egna kapital i så kallade pilotfonder. Innan vi erbjuder nya fonder till våra kunder har fonderna alltså genomgått en intern kvalitetssäkring. Våra förvaltare är kompenserade utifrån det mervärde de skapar åt våra kunder på lång sikt. Detsamma gäller vår ledning som också är andelsägare i bolaget.

Detta är ett tillvägagångssätt som fungerar. Enbart under 2018 vann vi fler än 100 priser i Europa och i Asien baserat på vårt starka investeringsresultat och våra kundrelationer.

Fonder i fokus

Fidelity Asian Special Situations

Fonden placerar primärt i aktier i företag i Asien exklusive Japan. Fondförvaltaren söker långsiktiga investeringsmöjligheter snarare än kortsiktiga cykliska möjligheter och portföljen kan innehålla både både tillväxt- och värdeaktier. Förvaltaren har en stringent urvalsprocess och fokuserar på ett företags fundamentala värden när aktievärdet bedöms.


Fidelity Sustainable Water & Waste Fund

Fonden investerar i sektorerna: vatten och avfall, som drar nytta utav globala tillväxttrender och har överträffat globala aktier väsentligt över tid. Förvaltaren har ett hållbarhetsfokus genom vår interna hållbarhetsanalys och aktiva påverkansarbete.

 

 

 

 

 


 

Kontaktperson

4075.Fidelity_-_Richard_picture.199x.png

 

Richard Bentefour

Head of Marketing

08-505 257 23
richard.bentefour@fil.com

 

Klicka här för att se på vilka platser Fidelity International har kontor