Eligo Strategifond Offensiv 752.Cicero_logga.png

 

Om Eligo Strategifond Offensiv

Eligo Strategifond Offensiv är en hållbar aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning på kvalitetsbolag. Långsiktig normal aktievikt är 100%, men aktieexponeringen kan variera mellan 80-120% beroende på förvaltningsteamets marknadssyn.

Det långsiktiga aktieurvalet baseras på en modern faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning. Neutral region- och branschfördelning.

Den taktiska, mer kortsiktiga,  över-/underviktningen av den neutrala aktieexponeringen görs med stöd av en framtagen kvantitativ modell (trend following). Den taktiska allokeringen görs via indexfutures.

 

Om Cicero Fonder

Cicero Fonder startade år 2000 och är ett svenskt, oberoende, analysdrivet fondbolag med ett begränsat utbud av fonder – i huvudsak med inriktning mot Norden. För placeringsinriktningar utanför Norden erbjuder vi ett antal blandfonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. I dagsläget är vi 14 personer på Cicero Fonder och har ca 13 miljarder kronor under förvaltning i våra fonder.

 

Avkastningshistorik Eligo Strategifond Offensiv

 

Förvaltningsteamet

Fonden är teamförvaltad av tre personer med olika styrkor och komptenser vad gäller tex modellbyggande, portföljkonstruktion och riskhantering.

 

4207.Christer.242x.jpg

Christer Sterndalen är VD och ingår i förvaltningsteamet. Han har mer än 30 års erfarenhet från finansbranschen.

 

4024.Peter.242x.jpg

Peter Magnusson har arbetat över 20 år inom finansbranschen, bl a som institutionsmäklare på Handelsbanken och SEB Enskilda. Portföljförvaltare och biträdande Förvaltningschef på Cicero Fonder sedan 2017.

 

4025.Bence.242x.jpg

Bence Földi har 5 års erfarenhet inom finansbranschen, med erfarenhet från Citigroup och OTP Bank i Budapest, Ungern. Erhöll en MSc in Finance från Handelshögskolan i Stockholm 2018, varefter han började som kvantanalytiker och assisterande förvaltare på Cicero Fonder.

 

 

 

Information om fonden 

ISIN LU0909032095 (I), LU0909031873 (A)
Startdatum 2013-04-15
Registreringsland Luxemburg
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Depåbank Swedbank AB (publ), Luxemburg (filial)
Förvaltare Cicero Fonder AB 
Handel Daglig
Andelsklass I och A

 

 

Uttagsavgift Ingen
Insättningsavgift Ingen
Förvaltningsavgift 1,70 % (I), 1,6 %(A)
Resultatbaserad förvaltningsavgift Ingen
Riskklass

Fondfaktablad I

Fondfaktablad A

Grundprospekt

Månadsrapport & Förvaltarkommentar