4086.SPP_Fonder_med_Storebrand.253x.png

 

4087.Skagen_med_Storebrand.150x114.png

 

4088.Delphi_med_Storebrand.150x117.png

 

Om oss

Vi är en del av norska Storebrand, tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

Kontakta oss gärna vid frågor

Wilhelm Larsén, Distribution

Telefon: 070-144 20 68, E-post: wilhelm.larsen@storebrand.se 

 

SPP Fonder - Enkla, tydliga, hållbara fonder med låga förvaltningsavgifter

Fondens förvaltare
SPP Global Solutions

4089.SPP_Global_Solutions.249x.jpg

 

SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond som investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden investerar normalt i mellan 60 till 80 hållbara bolag med tjänster, produkter eller teknik som hjälper till att lösa de globala målen.

Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan sektorer, branscher och regioner och investerar både i lösningsbolag, men också i bolag ur ett bredare uppdrag och konglomerat.

Läs mer om fonden på: www.sppfonder.se 

Finns för handel på Nord Fondkommission och Strukturinvest.

3991.Philip_cirkel_vit.150x150.png

Philip Ripman, anställd sedan 2006.

MA statsvetenskap, MA kinesiska studier, specialisering/sektor: energi, specialisering/tema: mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen.

SKAGEN Fonder  - Aktivt förvaltade värdebaserade fonder, med sunt förnuft

Fondens förvaltare
SKAGEN m2 

4090.Skagen_m2.249x.jpg

 

Fonden ger tillgång till den vanligtvis svåråtkomliga globala fastighetsmarknaden. SKAGEN m2 investerar i lågt värderade fastighetsbolag av hög kvalité från hela världen.

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad portfölj med finansiella instrument utställda av företag eller andra utställare med verksamhet kopplad till fastigheter.

Fonden passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år

Läs mer om fonden på: www.skagenfonder.se

Finns för handel på Strukturinvest

4091.Artboard_4.150x150.png

Michael Gobitschek, anställd sedan 2005.

Master i Finans, Stockholm School of Business vid Stockholms universitet

Delphi Fonder  - En kombination av både fundamental analys och trendanalys

Fondens förvaltare
Delphi Nordic 

4092.Delphi_Nordic.249x.jpg

 

 

Delphi Nordic är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de nordiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index.

Portföljen består av 30-40 små, medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap Net Index.

Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland nordiska bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.

Läs mer om fonden på: www.delphifonder.se

Finns för handel på Strukturinvest och Garantum.

4093.Delphi_Andreas_Berdal_Lorentzen.150x150.png

Andreas Berdal Lorentzen

Portföljförvaltare för norska aktier Storebrand 2008-2017, Holta Invest 2017-2019, Nordiska aktier sedan 2020, Chef för ekonomi och administration Technet AS 2005-2007, Konsult och revisor BDO 1999-2004, Norwegian School of Economics (NHH) specialisering inom finans, avslutad 1999