3993.Logga_till_United_Sec_-SPP_Fonder_Delphi.jpg

3987.spp_fonder_logo_farg_pos.288x64.jpg

 

3988.Veteax_-_beskuren.jpg

 

Om oss

SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. Tillsammans med vårt moderbolag Storebrand är vi pionjärer inom hållbar kapitalförvaltning och alla våra fonder förvaltas med höga hållbarhetskrav i syfte att skapa mesta möjliga värde för våra sparare. Vår målsättning är att vara ledande på området genom att hela tiden utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande. 

Vårt fokus

SPP Fonders fokus är att skapa bra avkastning till låga avgifter genom enkla, prisvärda och hållbara fonder. Hållbart fondsparande handlar om att spara i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär.

Investeringsmetod

Hos oss är hållbarhetsanalysen en central del i kapitalförvaltningen och det löfte vi ger våra kunder.

Hållbarhetsanalysen är integrerad i hela förvaltningsmodellen och samtliga förvaltare, inom alla tillgångsslag, har tillgång till hållbarhetsdata för över 3 600 bolag. Strategin för hållbara investeringar bygger på tre metoder som även integrerar FNs globala hållbarhetsmål. De tre metoderna utgörs av: Välja bort, Välja in och Påverka. En metod löser inte allt, utan vi tror på kombinerade insatser för varaktig förändring.

Kontakta oss gärna vid frågor

Wilhelm Larsén, Distribution
Telefon: 070-144 20 68, E-post: wilhelm.larsen@storebrand.se

Kundsupport: 08- 614 24 50, E-post: info@sppfonder.se

3989.offset_83961.300x200.jpg

SPP Global Solutions

SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond som investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden investerar normalt i mellan 60 till 80 hållbara bolag med tjänster, produkter eller teknik som hjälper till att lösa de globala målen.

Fonden eftersträvar att ha en bra spridning mellan sektorer, branscher och regioner och investerar både i lösningsbolag, men också i bolag ur ett bredare uppdrag, konglomerat.

Läs mer om fonden på: www.sppfonder.se

Finns för handel på Nord Fondkommission.

 

 

Fondens förvaltare: Philip Ripman

Anställd sedan 2006.

MA statsvetenskap, MA kinesiska studier, specialisering/sektor: energi, specialisering/tema: mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen.

Förvaltar: SPP Global Solutions

3991.Philip_cirkel_vit.204x.png

3990.shutterstock_504190273.301x200.jpg

SPP Global Multifactor Plus

SPP Global Multifactor Plus är en faktorfond med målsättning att uppnå meravkastning jämfört med sitt index. Det uppnår man genom att ta exponering mot väldokumenterade faktorer som förväntas ge meravkastning över tid. Fonden investerar i fyra bestämda faktorer: värde, momentum, storlek och volatilitet. Varje faktor står för 25 procent av fonden.

En faktor konstrueras genom att Storebrands kvantteam väljer ut en bred grupp aktier med en gemensam egenskap, till exempel att de har utvecklats bra under de senaste 12 månaderna (momentum).

Läs mer om fonden på: www.sppfonder.se

Finns för handel på Nord Fondkommission.
 

Fondens förvaltare: Andreas Poole

Anställd sedan 2008.

Systemutvecklare från Datanova och Tietoenator. Civilingenjör från NTNU, Master i Finans från NHH.

Förvaltar: SPP Aktiefond Sverige, SPP Aktiefond USA, SPP Sverige Plus, SPP Global Multifactor Plus och Storebrand Global Multifactor.

3992.Andreas_P_cirkel_vit.204x.png

 

853.logo_2.png

Delphi Fonder grundades 1995 och förvaltar sedan start Delphi Nordic och Delphi Norge (Delphi Norge är inte tillgänglig i Sverige).

Under åren har fler fonder tillkommit bla Delphi Europe (1999) och Delphi Global (2006) och sedan år 2000 så är Delphi Fonder en del av den Norska finanskoncernen Storebrand vilket innebär fördelar som en långsiktig och stark ägare samt tillgång till effektiva affärs- och administrationssystem.

Inom Storebrand Asset Management utgör Delphi Fonderna den riktigt aktivt förvaltade aktie strategin. Fonderna förvaltas enligt Delphimetoden vilket innebär att vi försöker identifiera trender, sektorer och enskilda aktier som har de bästa tillväxtutsikterna utifrån var vi befinner oss i konjunkturcykeln.

Besök vår hemsida för marknadskommentarer, månadsbrev och ytterligare information från Delphi fonder www.delphifonder.se

Fonder i fokus

Storebrand Delphi Nordic - NO0010039670

Storebrand Delphi Global - NO0010317282

Storebrand Delphi Europa - NO0010039712

Läs mer om Delphi

Delphi Nordic

Delphi Nordic är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de nordiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 små, medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap Net Index. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland nordiska bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.


 

Läs mer om fonden på: www.delphifonder.se

Finns för handel på Strukturinvest.

3925.Hakon.150x220.png

Fondens förvaltare: Håkon H.  Sætre
Anställd sedan 2007.

Senior portföljförvaltare norska aktier sedan 2007, nordiska aktier sedan 2017. Finansiell rådgivare, Storebrand, 2005-2007.

Bachelor of Finance och en Master of Science från BI. Handelshögskolan BI, MSc in Business Administration 2002-2004, fördjupning inom Strategy. Queensland University of Technology, Bachelor of Business, fördjupning inom Finance and Funds Management 1999-2002. 

Delphi Europe

Delphi Europe är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de europeiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Index NTR. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland europeiska bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför. 

Läs mer om fonden på: www.delphifonder.se

Finns för handel på Garantum och Strukturinvest.

3926.Espen.162x220.png

Fondens förvaltare: Espen K. Furnes
Anställd sedan: 1996. 

Senior portföljförvaltare europeiska aktier sedan 1998. Finansanalytiker, Delphi Fonder, 1996-1998.

Utbildad civilekonom vid BI  CEFA (Certified Financial Adviser) - 2006. Handelshögskolan BI, studierna avslutades 1994. MSc inom Business and Economics, fördjupning inom Finance.
 

 

Delphi Global

Delphi Global är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på börserna världen över. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 50-60 medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI World Index NTR. Förvaltningsavgiften består av en fast del på 2 % och en symmetriskt varierande del som uppgår till +/- 2 %. Den totala förvaltningsavgiften kan inte bli högre än 4 % per år. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland internationella bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.

Läs mer om fonden på: www.delphifonder.se

Finns för handel på Strukturinvest.

3927.Stig.163x220.png

Fondens förvaltare: Stig Tønder
Anställd sedan: 1994.

Senior portföljförvaltare nordiska aktier sedan 1997, globala aktier sedan 2006. Finansanalytiker, Delphi Fonder, 1994-1996. 

Utbildad diplomekonom vid BI. Handelshögskolan BI, studierna avslutades 1994. Bachelor in Business and Economics, fördjupning inom Finance.