853.logo_2.png

Delphi Fonder grundades 1995 och förvaltar sedan start Delphi Nordic och Delphi Norge (Delphi Norge är inte tillgänglig i Sverige).

Under åren har fler fonder tillkommit bla Delphi Europe (1999) och Delphi Global (2006) och sedan år 2000 så är Delphi Fonder en del av den Norska finanskoncernen Storebrand vilket innebär fördelar som en långsiktig och stark ägare samt tillgång till effektiva affärs- och administrationssystem.

Inom Storebrand Asset Management utgör Delphi Fonderna den riktigt aktivt förvaltade aktie strategin.

Fonderna förvaltas enligt Delphi metoden vilket innebär att vi försöker identifiera trender, sektorer och enskilda aktier som har de bästa tillväxtutsikterna utifrån var vi befinner oss i konjunkturcykeln.

Besök vår hemsida för marknadskommentarer, månadsbrev och ytterligare information från Delphi fonder www.delphifonder.se

 

Fonder i fokus

Storebrand Delphi Nordic - NO0010039670

Storebrand Delphi Global - NO0010317282

Storebrand Delphi Europa - NO0010039712

Delphi Nordic

Delphi Nordic är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de nordiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 små, medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap Net Index. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland nordiska bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.

 

Månadsbrev, innehav och ytterligare information om Delphi Nordic finns här http://www.delphifonder.se/site/delphiSWE.nsf/Pages/fund-delphinorden-sek.html

 

 

Ansvarig förvaltare:

3925.Hakon.150x220.png

Delphi Europe

Delphi Europe är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de europeiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Index NTR. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland europeiska bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.

 

Månadsbrev, innehav och ytterligare information om Delphi Europe finns här: http://www.delphifonder.se/site/delphiSWE.nsf/Pages/fund-delphieurope-sek.html

 

 

Ansvarig förvaltare:

3926.Espen.150x204.png

Delphi Global

Delphi Global är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på börserna världen över. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 50-60 medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI World Index NTR. Förvaltningsavgiften består av en fast del på 2 % och en symmetriskt varierande del som uppgår till +/- 2 %. Den totala förvaltningsavgiften kan inte bli högre än 4 % per år. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland internationella bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.

 

Månadsbrev, innehav och ytterligare information om Delphi Global finns här: http://www.delphifonder.se/site/delphiSWE.nsf/Pages/fund-delphiglobal-sek.html

Ansvarig förvaltare:

3927.Stig.150x203.png