3905.DANSKE_INV_RGB_DB.590x83.png

Om Danske Invest

Global expertis med lokal närvaro

Danske Invest är en av Nordens största och äldsta fondaktörer. Vi kombinerar breda, aktivt förvaltade fonder med distinkta, nischade och innovativa erbjudanden på växande marknader och inom utvalda segment. Europa är vår hemmamarknad och genom samarbete med ett flertal av världens ledande kapitalförvaltare erbjuder vi fonder från en lång rad marknader på ett globalt plan.

Danske Invests fonder är tillgängliga via banker, plattformar, kapitalförvaltare och försäkringsbolag i stora delar av Europa. För en lista över var du kan handla Danske Invests fonder, besök vår hemsida danskeinvest.se. Där hittar du även informationsbroschyr, basfakta för investerare, produktblad och årsrapporter för alla Danske Invests  fonder.

Ansvarsfulla investeringar

För Danske Invest är det viktigt att ge våra andelsägare både en konkurrenskraftig avkastning, och samtidigt leverera avkastning inom ramen för socialt ansvar och hållbarhet. Vi på Danske Invest är övertygade om att avkastning och ansvar går hand i hand eftersom god affärsetik påverkar och minskar risken i investeringarna.

I samtliga fonder tar vi därför hänsyn till hur företagen vi investerar i hanterar miljö och sociala frågor samt hur de sköter sin bolagsstyrning. Detta brukar benämnas ESG, vilket är en förkortning av den engelska benämningen Environmental, Social and Governance. Vidare uppmanar vi företagen att följa internationella riktlinjer och principer.

Vill du läsa mer om fonderna besök Danske Invest hemsida.

3906.om_danske.538x.jpg

Kontaktinformation Danske Invest

Alexander Frick
Sales Manager, Asset Management Distribution
Danske Invest, Sweden
Phone:+46 73 937 44 40
Mail: alexander.frick@danskebank.se

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning - LU1349997640

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning är en blandfond som placerar i både svenska aktier och räntepapper. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget.

Ansvarig förvaltare - Ulric Grönvall

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest, Garantum och Nord

 

Danske Invest Horisont Försiktig - LU1349507498

Danske Invest Horisont Försiktig är en placeringslösning som syftar till att passa den enskilda kundens behov vad gäller placeringshorisont, risk- och avkastningsbehov.

Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 30/70. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget.

Ansvarig förvaltare - Stefan Rocklind

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord

 

Danske Invest India - LU0193801577

Danske Invest India investerar i aktier från företag som hör hemma, eller har sin huvudsakliga verksamhet, i Indien och som är noterad på en officiell fondbörs.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelseindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre.

Ansvarig förvaltare - Adrian Lim

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord

Danske Invest Europe - LU1349492105

Fonden är en aktivt förvaltad europeisk aktiefond som investerar i hela Europa. Att fonden förvaltas aktivt innebär att aktiva positioner tas i förhållande till jämförelseindex.

Ansvarig förvaltare - Mattias Cullin och Ulric Grönvall

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord

 

Danske Invest Europe Small Cap - LU0123485178
Fonden investerar främst i små och medelstora aktier i Europa (exklusive Ryssland).

Fonden gör även mindre investeringar i bolag som har sin verksamhet i länder som gränsar till Europa.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Ansvarig ​​förvaltare - Ivan Larsen

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord

 

Danske Invest SRI Global - LU1349493418

Fonden är en indexfond med sk etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex.

Fonden förvaltas med andra ord passivt, och inga aktiva positioner tas i förhållande till jämförelseindex.

Ansvarig förvaltare -  Ulric Grönvall

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord