3905.DANSKE_INV_RGB_DB.400x56.png

Om Danske Invest

Global expertis med lokal närvaro

Danske Invest är en av Nordens största och äldsta fondaktörer. Vi kombinerar breda, aktivt förvaltade fonder med distinkta, nischade och innovativa erbjudanden på växande marknader och inom utvalda segment. Vill du läsa mer om fonderna besök Danske Invest hemsida.

 

Kontaktinformation Danske Invest

Alexander Frick
Sales Manager, Asset Management Distribution
Danske Invest, Sweden
Phone:+46 73 937 44 40
Mail: alexander.frick@danskebank.se

US Selected


Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning

ISIN: LU1349997640

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning är en blandfond som placerar i både svenska aktier och räntepapper.

Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget.

Ansvarig förvaltare – Karl Burck

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest, Garantum och Nord

Danske Invest Horisont Försiktig

ISIN: LU1349507498

Danske Invest Horisont Försiktig är en placeringslösning som syftar till att passa den enskilda kundens behov vad gäller placeringshorisont, risk- och avkastningsbehov.

Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 30/70. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget.

Ansvarig förvaltare – Karl Burck

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord

 

US Fonder i Fokus


Danske Invest Europe Small Cap

ISIN: LU0123485178

Fonden investerar främst i små och medelstora aktier i Europa (exklusive Ryssland).

Fonden gör även mindre investeringar i bolag som har sin verksamhet i länder som gränsar till Europa.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Ansvarig ​​förvaltare - Ivan Larsen

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Danske Invest SRI Global

ISIN: LU1349493418

Fonden är en indexfond med sk etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex.

Fonden förvaltas med andra ord passivt, och inga aktiva positioner tas i förhållande till jämförelseindex.

Ansvarig förvaltare -  Ulric Grönvall

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord

Danske Invest Europe

ISIN: LU1349492105

Fonden är en aktivt förvaltad europeisk aktiefond som investerar i hela Europa. Att fonden förvaltas aktivt innebär att aktiva positioner tas i förhållande till jämförelseindex.

Ansvarig förvaltare - Mattias Cullin och Ulric Grönvall

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord