3905.DANSKE_INV_RGB_DB.400x56.png

Om Danske Invest

Global expertis med lokal närvaro

Danske Invest är en av Nordens största och äldsta fondaktörer. Vi kombinerar breda, aktivt förvaltade fonder med distinkta, nischade och innovativa erbjudanden på växande marknader och inom utvalda segment. Vill du läsa mer om fonderna besök Danske Invest hemsida.

 

Kontaktinformation Danske Invest

Alexander Frick
Sales Manager, Asset Management Distribution
Danske Invest, Sweden
Phone:+46 73 937 44 40
Mail: alexander.frick@danskebank.se

US Selected


Danske Invest Global Sustainable Future

ISIN: LU0117088970

Fonden investerar främst i aktier över hela världen som förväntas bidra till eller dra nytta av övergången till en hållbar framtid och cirkulär ekonomi. Fondens tre huvudteman
Danske Invest Global Sustainable Future investerar löpande i 30–40 företag som bidrar till en positiv utveckling inom ett eller flera av följande tre huvudteman:

KLIMATSTABILITET: fokus på företag som leder den gröna omställningen och levererar lösningar för att uppnå målet om koldioxidneutralitet år 2050.

NATURKAPITAL: fokus på bland annat den globala vattenkrisen och den globala överkonsumtionen av resurser.

SOCIALT KAPITAL: fokus på att skapa hälsosammare och bättre liv genom en övergång till en ekonomi där alla får ta del av den ekonomiska tillväxten och där vi får ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Förvaltare: Simon Christensen & Martin Slipsager Frandsen
 

Danske Invest European Corporate Bond Fund

ISIN: LU1399304879

Något som allt mer efterfrågas är hållbara alternativ. Danske Invest erbjuder en europeisk företagsobligationsfond som investerar i företagsobligationer med en stark hållbarhetsprofil.

Fonden investerar 2/3 av sin nettoförmögenhet i obligationer som handlas på reglerade marknader, utgivna i OECD-länder av företag som lever upp till internationella principer på hållbarhetsområdet.

Minst 75 % av fondförmögenheten har ett kreditbetyg om BBB- eller högre.

Förvaltare: Andreas Dankel
 

 

US Fonder i Fokus


Danske Invest Europe Small Cap

ISIN: LU0123485178

Fonden investerar främst i små och medelstora aktier i Europa (exklusive Ryssland).

Fonden gör även mindre investeringar i bolag som har sin verksamhet i länder som gränsar till Europa.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Ansvarig ​​förvaltare - Christian Rasmussen

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Danske Invest SRI Global

ISIN: LU1349493418

Fonden är en indexfond med sk etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex.

Fonden förvaltas med andra ord passivt, och inga aktiva positioner tas i förhållande till jämförelseindex.

Ansvarig förvaltare -  Joel Backesten

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fonden kan handlas courtagefritt via Strukturinvest och Nord