4027.C_WorldWide_AM_10x10_300dpi.130x130.png

4096.CworldWide_Earth_space_lights_87134373_WIDE_GRAIN_150dpi_FB.png

 

Aktieförvaltning med global utblick och lokal insikt

Vi på är specialiserade på aktivt förvaltade aktiefonder inom fyra områden – svenska aktier, globala aktier, tillväxtmarknadsaktier och hälsovårdsaktier. Fonderna kännetecknas av få innehav (ofta bara runt 30), lång investeringshorisont och noggrant utvalda aktier och bolag vi verkligen tror på, och som vi kan utan och innan. Gärna med medvind från någon av de globala trender vi tycker är viktiga.

Index bryr vi oss inte mycket om. Som aktiv förvaltare är vårt uppdrag att skapa en avkastning som är bättre än index, och då måste man förstås ta ut svängarna rejält och följa sin egen tro. Att hitta morgondagens vinnare helt enkelt!

Våra förvaltningsteam har lång erfarenhet och arbetar i ett öppet klimat där idéer och kunskap delas mellan teamen – en viktig faktor för framgång menar vi.

C WorldWide är en nordisk förvaltare med huvudkontor i Köpenhamn och närvaro i Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors. Våra kunder finns inte bara i Norden. Vi förvaltar totalt ca 199 miljarder kronor* åt kunder över hela världen – från Australien till Östergötland som vi brukar säga.

Trendbaserad stock picking

Vår filosofi är enkel – vi kallar den trendbaserad stock picking. Stock picking talar för sig självt – vi väljer ut de mest intressanta aktierna. Men trendbaserad kan behöva en lite närmare förklaring.

Vi menar att de stora strukturella trenderna i världen har en oerhörd kraft man måste förstå och förhålla sig till som investerare. Ta demografi till exempel, med en åldrande befolkning i västvärlden där allt färre ska försörja allt fler och en ung, växande och alltmer välutbildad befolkning på tillväxtmarknaderna som får större köpkraft. Eller digitalisering, med e-handeln som förändrar detaljhandeln i grunden, molnet och artificiell intelligens. För att inte tala om energiområdet och allt som händer där, solenergi, elbilar, batterier, omställning och så vidare och, å andra sidan, minskat beroende av fossila bränslen.

Men som sagt – vi investerar inte i själva trenderna utan i de bolag vi tror kommer att gynnas mest av dem. Helt enkelt framtidens vinnare.

 

 

 

 


Frågor? Kontakta oss gärna!

4219.Sophia_C_worldwide.333x.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Sophia Bendrik

sbe@cworldwide.com

073 095 73 52

 

 

4220.Martin_C_worldwide.333x.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Martin Rahmqvist

mra@cworldwide.com

073 095 73 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information se respektive KIID och prospekt på cworldwide.com/se.

 

C WorldWide Global Equities Ethical

Vår globalfond, där vi investerar i endast 30 av de i våra ögon mest attraktiva bolagen över hela världen, och där vi exkluderar ett antal sektorer inklusive fossila bränslen. En riktig pionjär på ESG-området – lanserad redan 2001.

Läs mer om fonden här

 

C WorldWide Healthcare Select 

En forskningsnära fond som investerar globalt i ett begränsat antal bolag inom alla delar av hälsovårdssektorn, i nära samarbete med vårt vetenskapliga råd bestående av ledande professorer knutna till Karolinska Institutet.

Läs mer om fonden här

 

 

C WorldWide Sweden

En Sverigefond som investerar i bolag i alla storlekar – från riktigt stora till riktigt små.

Läs mer om fonden här
 


C WorldWide Sweden Small Cap

Flerfaldigt prisbelönt svensk småbolagsfond.

Läs mer om fonden här

 

C WorldWide Asia

Prisbelönt Asienfond som även inkluderar Indien (något många Asienfonder inte gör).

Läs mer om fonden här

 
 


* Källa: C WorldWide Asset Management. Per 31 januari 2020

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige