Coeli Total3913.Coeli_vit.168x56.png

 

Om Coeli Total

Coeli Total är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall och extra gas när börsen går bra.

Förvaltarna är också aktiva och tydliga i allokeringen mellan regioner, länder och branscher, samt i valet av vilka bolag vi investerar i. Fonden tar tydliga ställningstaganden och har endast ett lager av förvaltningsavgifter. Coeli Total har en neutral risknivå med 75 % aktier som tillåts variera mellan 65–95 % för att parera marknaden. Investeringarna består i huvudsak av direktinvesteringar från våra högt rankande förvaltare för att få kostnadseffektiv förvaltning med djup förståelse för olika risker och bättre förutsättningar att skapa avkastning.

Andreas Brock och Henrik Milton som förvaltar Coeli Global Selektiv står för direktinvesteringarna i globala aktier. Gustav Fransson som förvaltar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond står för direktinvesteringarna i företagsobligationer. Fonden har även möjlighet att investera i alternativa investeringar som hedgefonder. När investeringar görs i Coelis egna fonder sker det utan förvaltningsavgift. Fonden passar dig som vill ha en bred och aktiv grund i ditt långsiktiga sparande.

 

 

Avkastningshistorik Coeli Total

 

Förvaltarteam

Ansvarig förvaltare av Coeli Total är Erik Lundkvist, Chief Investment Officer på Coeli. Förvaltningsfilosofin kommer, som Coelis övriga fonder, innebära tydliga ställningstagande i valet av investeringar.

Om Coeli

Coeli är en svensk kapitalförvaltare med förtroendet att förvalta mer än 20 miljarder kronor från både professionella och privara investerare runt om i världen. Våra förvaltarteam är specialister på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coeli har funnits sedan 1994 och våra fonder är tillgänglia på flera olika plattformat. Mer information om var du kan handla Coelis fonder finns på vår hemsida, www.coeli.se. Där hittar du även informationsbroschyr, basfakta för investerare och produktblad för samtlia Coelis fonder.

Ansvarsfulla investeringar

Vi på Coeli tror på den lilla aktörens kraft där vi kan göra skillnad och verka för ett bättre och mer hållbart samhälle. Ansvarsfullt ägande innebär inte bara ekonomisk avkastning utan även påverkan på miljö, sociala faktorer och hur bolags styrs. Vår ambition är att investera i företag som aktivt arbetar med dessa frågor, även kallade ESG-frågor där ESG står för Environmental, Social and Governance.

Våra kunder söker i allt högre grad avkastning från ansvarstagande och hållbara investeringar. Som aktiv förvaltare av aktiefonder och räntefonder har Coeli möjlighet att påverka de företag vi investerar i.

Coeli har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och samarbetar med ISS Ethix inom området för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

 

Information om fonden 

ISIN LU0909032418 (I), LU0909032251 (A)
Startdatum 2013-04-15
Registreringsland Luxemburg
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Depåbank Swedbank AB (publ), Luxemburg (filial)
Förvaltare Coeli - Erik Lundqvist
Handel Daglig
Andelsklass I och A

 

 

Uttagsavgift Ingen
Insättningsavgift Ingen
Förvaltningsavgift 1,70 % (I), 1,6 %(A)
Resultatbaserad förvaltningsavgift Ingen
Riskklass 3916.Risk_4.gif

Fondfaktablad I

Fondfaktablad A

Grundprospekt

Månadsrapport & Förvaltarkommentar