4072.Case_-_header.png

4073.Case_-_fonder.1096x.png


 

Case är ett privatägt företag som grundades 2004 av en samling entreprenörer med det gemensamma målet att erbjuda aktiv och personlig kapitalförvaltning åt privatpersoner, idrottsstjärnor, företagare och entreprenörer. Vår affärsidé är att erbjuda förmögenhetsbevarande kapitalförvaltning med målet att erbjuda spararna en god riskjusterad avkastning.

Vårt fokus på prestation rimmar för övrigt väl med vår koppling till idrott. Mot bakgrund av Stefan Edbergs och Nicklas Lidströms engagemang i bolaget, både som ägare och kunder, har Case en naturlig koppling till sport, framförallt tennis och ishockey.

Vi brukar säga att vi är den fristående kapitalförvaltaren som spelar i samma lag som kunden. Med fristående menar vi att Case inte är någon bank som erbjuder en massa olika produkter och tjänster utan vi är enbart fokuserade på att leverera högklassig fond- och kapitalförvaltning.

Läs mer om Case här

 


 

Case Safe Play är vår företagsobligationsfond som har erhållit samtliga fondutmärkelser för räntefonder som går att få i Sverige. Safe Plays specialitet är att låna ut pengar till bolag i den finansiella sektorn och företrädesvis till systemviktiga institut som är "too big to fail”. Minst 50 procent av fondens tillgångar ska vara investerade i obligationer utgivna av företag med högt kreditbetyg (investment grade) och fonden är mestadels investerad i FRN-lån (Floating Rate Notes – lån med rörlig ränta).

Läs mer om fonden här

 


 

Case Fair Play är en aktivt förvaltad högräntefond som investerar i högavkastande företagsobligationer. Högavkastande företagsobligationer är ett unikt segment på skuldmarknaden som tenderar att gynnas i en lågräntemiljö. Riskmässigt ligger dessa obligationer ofta mellan aktier och obligationer utgivna av företag med investment-grade status. Den stora skillnaden mellan Safe Play och Fair Play är att den senare har friare mandat vid valet av företagsobligationer att investera i.

Läs mer om fonden här

 


 

 

Case All Star investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Förutom en stark balansräkning och goda utdelningsmöjligheter ska företaget också ha en fin historisk lönsamhet, goda framtidsutsikter, gärna hög direktavkastning och en företagsledning som har samma mål som aktieägarna.

Läs mer om fonden här

 


 

www.casefonder.se