3775.image001.jpg

 

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Alla våra fonder är aktivt förvaltade och används för att skapa ekonomisk trygghet åt barn, pensionssparare, stiftelser och företag.

I våra fonder finns ett samlat kapital på närmare 90 miljarder kronor. Det gör oss till en av landets största fondförvaltare efter storbankerna. Det är ett stort ansvar att förvalta – avkastningen från våra fonder påverkar mängder av sparare och investerare.

Carnegie Fonder investerar i värdebolag. Värdebolag kallar vi bolag som har hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Vi gör vår egen analys och investerar endast i bolag vi verkligen tror på, utan att bry oss om deras vikt i index. Värdebolag ser det som en självklarhet att följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och ägarstyrning. Inte bara för att det är rätt, utan också för att en ambitiös inställning till hållbarhetsfrågor också stärker deras konkurrenskraft när världen blir allt varmare och kunderna allt mer medvetna.

Carnegie Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och vi kräver att våra innehav följer FN Global Compact.

4221.Hello_partner-Max-Quality.431x.jpg

Fonder i Fokus

 

Carnegie Strategifond

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den i sin tjänstepension eller premiepension.

Carnegie Strategifond består av ungefär 60 procent aktier med bra utdelning och 40 procent företagsobligationer med bra ränta. Den har därmed en lägre risk än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond.

Besök fondsidan för utveckling, innehav och månadsrapport


 

Carnegie Sverigefond

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter.

Carnegie Sverigefond har funnits i drygt 30 år och har hela tiden varit aktivt förvaltad. Fonden används ofta som bas i ett långsiktigt sparande.

Besök fondsidan för utveckling, innehav och månadsrapport

 

 


 

4222.Fondbloggen-Max-Quality.jpg

 

 

 

Carnegie Fastighetsfond Norden

Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter.

Fonden kan även investera i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som uppför till exempel byggnader och infrastruktur. Vi på Carnegie Fonder gör vår egen analys och vi letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Besök fondsidan för utveckling, innehav och månadsrapport


 

Carnegie Corporate Bond

Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möjligheter till avkastning? Carnegie Corporate Bond lånar långsiktigt ut pengar till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.

Carnegie Corporate Bond är fokuserad på obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra

marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Besök fondsidan för utveckling, innehav och månadsrapport


 

 

Ny fond - kommer i april!

 

 

 

 

 

 


Frågor? Kontakta oss!

4223.fors_1F1A0647.150x225.jpg

Emilie Fors

emilie.fors@carnegiefonder.se
072 402 50 58

 

4224.sohlberg_1F1A0815.150x225.jpg

Henrik Sohlberg

henrik.sohlberg@carnegiefonder.se
72 402 50 53