3775.image001.jpg

3776.Norden_-_Copy.1108x.jpg

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Vi specialiserar oss på aktiefonder och räntefonder i Sverige, Norden och på världens tillväxtmarknader. Alla våra fonder är aktivt förvaltade.

Vår investeringsfilosofi heter fokuserad värdeförvaltning. Fokuserad innebär att fonderna är koncentrerade till ett begränsat antal innehav och värdeförvaltning innebär att vi föredrar värdebolag – finansiellt starka och välskötta bolag med en långsiktigt hållbar affärsmodell. Värdebolag ser det som en självklarhet att följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och ägarstyrning. Inte bara för att det är rätt, utan också för att en ambitiös inställning till hållbarhetsfrågor också stärker deras konkurrenskraft när världen blir allt varmare och kunderna allt mer medvetna.

Carnegie Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och vi kräver att våra innehav följer FN Global Compact.

Carnegie Corporate Bond

3777.Carnegie-Corporate-Bond-Fondbild.538x.jpg

Carnegie Corporate Bond är en kreditfond som investerar i hela Norden. Fonden är väldiversifierad och ska skapa en långsiktigt stabil avkastning till balanserad risk. Investeringar görs i både High Yield- och Investment Grade-krediter, med Investment Grade som snittrating. Risknivån hålls alltså kontrollerad, med betydligt lägre kreditrisk än High Yield-fonder och mindre exponering mot marknadsrörelser i enskilda sektorer som exempelvis olja och energi. Därtill har Carnegie Corporate Bond en relativt kort duration, vilket gör fonden mindre känslig för ränterörelser i Sverige, Norden och omvärlden. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fondens förvaltare:

Niklas Edman

3779.Niklas-Edman-Forvaltarbild.157x.jpg

 

 • Anställd sedan 2013 och har arbetat i branschen sedan 2007.
 • Utbildning: MSc i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Arbetserfarenhet: Corporate Finance på Carnegie Investment Bank och förvaltare på Armada Mezzanine Capital.
 • Förvaltar: Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond.
Maria Andersson

3780.Maria-Andersson-Forvaltarbild.157x.jpg

 

 • Anställd sedan 2016 och har arbetat i finansbranschen sedan 2006.
 • Utbildning: BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet.
 • Arbetserfarenhet: Kreditanalytiker på Carnegie Investment Bank samt Swedbank.
 • Förvaltar: Carnegie Corporate Bond och med i Carnegie Totals placeringsråd.

Carnegie Sverigefond

3783.Carnegie-Sverigefond-Fondbild.538x.jpg

Carnegie Sverigefond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på Stockholmsbörsen. Fonden letar så kallade värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. Många av bolagen har frodats i flera decennier och i vissa fall över 100 år. Carnegie Sverigefond innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren verkligen tror på, vanligtvis ungefär 25 stycken.

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fondens förvaltare:

Simon Blecher

3784.Simon-Blecher.157x.jpg

 

 • Anställd sedan 2006 och har arbetat i branschen sedan 2000.
 • Utbildning: BSc i företagsekonomi från Stockholms universitet.
 • Arbetserfarenhet: Ekonomijournalist och företagsanalytiker på Affärsvärlden, börskrönikör på DN.se.
 • Förvaltar: Carnegie Sverigefond och Carnegie Sverige Select.
Carnegie Strategifond

3778.Carnegie-Strategifond-Fondbild.538x.jpg

Carnegie Strategifond är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Det finns ingen förutbestämd viktning mellan aktier och företagsobligationer, utan förvaltaren analyserar löpande var de mest intressanta möjligheterna finns och investerar därefter. Till skillnad från en traditionell blandfond är Carnegie Strategifond fokuserad, vilket innebär att antalet aktie- och obligationsinnehav är begränsat. Resultatet är nordisk totalavkastning och en utveckling över 5500 procent sedan starten 1988.

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fondens förvaltare:

John Strömgren

3781.John-Stromgren-Forvaltarbild.157x.jpg

 

 • Anställd sedan 1996 och har arbetat i branschen sedan 1984.
 • Utbildning: Marknadsekonom och CEFA.
 • Arbetserfarenhet: Mäklare och analytiker på bland annat Nordea.
 • Förvaltar: Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund och del i Carnegie Totals placeringsråd.

 


Carnegie Småbolagsfond

3782.Carnegie-Smabolagsfond.538x.jpg

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta påverkar i regel kursen positivt samtidigt som vinsttillväxten för småbolagen generellt sett är högre än för stora bolag. Vi på Carnegie Fonder gör vår egen analys och vi letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

Fondens förvaltare:

Viktor Henriksson

3785.Viktor-Henriksson-Forvaltarbild.157x.jpg

 

 • Anställd sedan 2005 och har arbetat i branschen sedan 1996.
 • Utbildning: MSc i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Arbetserfarenhet: Förvaltare på Myrbergs Fondkommision och Fjärde AP-fonden.
 • Förvaltar: Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Micro Cap.

 


Carnegie Total

3786.Carnegie-Total-Fondbild.537x.jpg

Carnegie Totals placeringsråd:

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning. Fonden består av 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Det är en internationellt beprövad modell.

Samtliga fonder i Carnegie Total är aktivt förvaltade, och även Carnegie Total förvaltas aktivt av ett erfaret placeringsråd. Medlemmarna i placeringsrådet träffas dagligen och diskuterar investeringar, värdering och makroekonomiska indikatorer. Nära placeringsrådet finns också förvaltarna av samtliga fonder som ingår i Carnegie Total, vilket ger tillgång till bred kunskap och goda investeringsmöjligheter.

Mer information? Besök fondsidan för aktuell utveckling och innehav.

 

 Magnus Gustafsson

3787.Magnus-Gustafsson-Forvaltarbild.158x.jpg

Ansvarig förvaltare

 • Anställd sedan 2014 och har arbetat i branschen sedan 1996.
 • Utbildning: Fil mag i statskunskap från Uppsala universitet
 • Arbetserfarenhet: Aktiemäklare på Fisher Partners och Carnegie, portföljförvaltare på Carnegie Investment Strategy.
 • Förvaltar: Carnegie Total
John Strömgren

3781.John-Stromgren-Forvaltarbild.158x.jpg

Strategi

 • Anställd sedan 1996 och har arbetat i branschen sedan 1984.
 • Utbildning: Marknadsekonom och CEFA.
 • Arbetserfarenhet: Mäklare och analytiker på bland annat Nordea.
 • Förvaltar: Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund och del i Carnegie Totals placeringsråd

 

 Maria Andersson

3780.Maria-Andersson-Forvaltarbild.158x.jpg

Räntor och makro

 • Anställd sedan 2016 och har arbetat i finansbranschen sedan 2006.
 • Utbildning: BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet.
 • Arbetserfarenhet: Kreditanalytiker på Carnegie Investment Bank samt Swedbank.
 • Förvaltar: Carnegie Corporate Bond och med i Carnegie Totals placeringsråd
Fredrik Colliander

3788.Fredrik-Colliander-Forvaltarbild.158x.jpg

Tillväxtmarknader

 • Anställd sedan 2000 och har arbetat i branschen sedan 1990.
 • Utbildning: MSc i företagsekonomi från Uppsala universitet.
 • Arbetserfarenhet: Handelsbanken i Moskva med ansvar för marknadsbevakningen av Östeuropa, förvaltare av Handelsbankens Östeuropafond.
 • Förvaltar: Carnegie Rysslandsfond och med i Carnegie Totals placeringsråd

 

Hans Hedström

3789.Hans-Hedstrom-Forvaltarbild.158x.jpg

Strategi

 • Anställd sedan 1999 och har arbetat i branschen sedan 1988.
 • Utbildning: Civilingenjör från KTH i Stockholm
 • Arbetserfarenhet: Projektledare inom Corporate Finance, läkemedelsanalytiker, chefstrateg och analyschef på Hagströmer & Qviberg.
 • Vd, investeringschef och med i Carnegie Totals placeringsråd