3898.Atlant_Fonder_-_Logotype_Square_-_Positive_300dpi_RGB.111x111.png

3899.Atlant.1108x.jpg

Atlant Fonder - Med fokus på marknadsneutral avkastning

Vi tror på en aktiv förvaltning som är fokuserad på att skapa en god riskjusterad avkastning oavsett hur marknaden utvecklar sig. I samtliga fonder är ett av de viktigaste målen att ha en hög andel positiva avkastningsmånader. Vår förvaltningsmodell gör att våra fonder generellt sett minskar risken i en bred placeringsportfölj. Vår unika förvaltningsstil bygger på en hög aktivitet i kombination med ett stort fokus på riskminimering och att vara kapitalbevarande.

 

Atlant Fonders fondutbud

Vårt utbud består av fyra marknadsneutrala och absolutavkastande fonder som är intressanta komplement till ränte- och företagsobligationsfonder. Vidare har vi två börsberoende fonder och en ädelmetallsfond. Fondförmögenheten uppgår till ca 5 mdr. Mer om respektive fond hittar du på www.atlantfonder.se 

 

Basen i våra fonder är investeringar i räntebärande placeringar varför vi anser att det kan vara relevant att jämföra våra fonder mot företagsobligationsfonder. 

De räntebärande placeringarna kombineras med derivataffärer, främst på aktieindex. Derivaten används i två syften. Det första och kanske viktigaste syftet är att sänka risken och skydda fond-värdet. Man kan se det som en ”försäkring” mot oönskade marknadsrörelser.

Det andra syftet med derivaten är att skapa avkastning utöver ränteportföljen. Oftast gör vi små affärer där förlustrisken är begränsad och känd medan uppsidan kan vara explosiv. Long/short strategier på aktier är inget vi håller på med.

Atlants fonder vara ett utmärkt komplement till företagsobligationsfonder för att minska volatiliteten och skapa chans till en högre avkastning.

 

 

Vår vision

Vår vision är att vi ska vara en av Sveriges ledande aktörer inom alternativa investeringar. Den positionen ska vi nå genom att ha ett brett fondutbud och en förvaltning i toppklass med kundens bästa för ögonen.

 

 

 

 

För mer information

Besök Atlant Fonders hemsida för aktuell utveckling.

 
Kontaktuppgifter

Michael Ekelund, VD & Marknadschef
michael.ekelund@atlantfonder.se
Telefon: 0767-209676

Jimmy Bohman, Försäljningschef
jimmy.bohman@atlantfonder.se
Telefon: 0705-775044

Fonder i fokus

Atlants fonder förvaltas gemensamt av teamet Anders Kullberg, chefsförvaltare, Taner Pikdöken, kreditanalytiker och förvaltare och Nikos Georgelis, förvaltare. Undantaget är Atlant Precious som  förvaltas av Mattias Gromark

 

Atlant Stability

 • En marknadsneutral fond som söker jämn avkastning till låg risk

 • Avkastningsmål på 2-3 %

 • Riskklass 3 (har tidigare legat i riskklass 2 under lång tid)

 • 85 % positiva avkastningsmånader

 

Atlant Opportunity

 

 • En marknadsneutral fond där vi väljer fritt bland våra bästa idéer
 • Årlig snittavkastning på 5,5 % (2016-2020)
 • Avkastningsmål på 4–5 %
 • Riskklass 3
 • 78 % positiva avkastningsmånader

 

Atlant Edge

 • En marknadsneutral fond som kan sägas vara en offensiv variant av Atlant Opportunity
 • Exceptionellt starkt 2020 med en uppgång på 18 %
 • Avkastningsmål på 7-8 %
 • Riskklass 5
 • 69 % positiva avkastningsmånader

 

Atlant Precious

 • Ädelmetallsfond som investerar i ädelmetaller och aktier inom metallsektorn
 • Mål att gå bättre än guld till en lägre volatilitet
 • Avkastning 2020 på +13,7 %
 • Riskklass 5

 

Atlant Multi-Strategy

 • Fond-i-fond som investerar i våra egna fonder.
 • Årlig snittavkastning 3,3 % (2016-2020)
 • Avkastning 2020 på +6,6 %
 •  Riskklass 3