Februari

2019-02-21 10:02

Ny rutin kring ID-vidimering hos Strukturinvest

Som Strukturinvest tidigare kommunicerat i nyhetsbrev gäller nya rutiner för vidimerade ID-handlingar. Enligt deras nya rutiner kommer endast vidimerade handlingar som uppfyller nedan krav att godkännas:

Vidimerad ID-kopia innebär en kopia av en ID-handling där en annan myndig person intygar att kopian överensstämmer med originalet.

En ID-handling är ett svenskt giltigt ID -kort, körkort eller pass. Om kund är utländsk och saknar svensk ID-handling är endast giltigt pass godkänt som ID-handling.

Kopian av ID-handlingen skall vara av god kvalitet och personuppgifter samt namnteckning skall vara läsbara.

Vid vidimering ska kopian vara försedd med:

  • Text: t.ex. ”Jag intygar att denna kopia överensstämmer med originalet.” eller likvärdig text

Den person som vidimerar/intygar kopians överensstämmelse med originalet skall:

  • Datera vidimeringen
  • Signera och namnförtydliga
  • Uppge telefonnummer där personen kan nås under dagtid.

En vidimerad ID-kopia som skickas till Strukturinvest skall inte vara äldre än 6 månader.

För att uppfylla Strukturinvest nya vidimeringskrav rekommenderar US att Ni vid varje kundmöte uppdaterar med en ny vidimerad ID-handling. En funktion för digital vidimering av ID-handlingar finns sedan tidigare i LotUS (nedan finner Ni en lathund för hur Ni använder funktionen). Ni kan även i fortsättningen ladda upp ID-handlingar som vidimerats manuellt vid kundmöte i LotUS under ”Filer”.

Sker investeringsrådgivningen på distans behöver kunden skicka Er en vidimerad ID-handling som uppfyller Strukturinvest nya krav. Om kunden inte har möjlighet att skanna in den vidimerade kopian kan kunden ta ett foto på handlingen och maila till er. Denna bild behöver ni sedan konvertera till PDF. Filen laddar Ni därefter upp manuellt i LotUS under ”Filer”.

Rutinen med det nya vidimeringskravet har redan implementerats hos Strukturinvest men då vi erhöll informationen en dag innan implementeringen har vi fått dispens fram till den 11/3, men US ser helst att ni redan nu börjar arbeta enligt Strukturinvests nya rutin.

  Vidimering av ID-Handling


Senaste nyheterna

Månader

År