2021-08-02 10:45

Ledig tjänst

 

Rekrytering Produktägare & Affärsutvecklare

Vi söker nu en driven och kompetent person som vill vara med på vår spännande och utmanande resa! Vår omvärld och därmed marknad förändras allt snabbare. Vi ser en ökad konkurrens, prispress och ökad grad av digitalisering som förändrar invanda kundbeteende och samtidigt utmanar vårt sätt att agera. Samtidigt ser vi ett kraftigt ökat behov av vår kompetens både ur ett företags- och individperspektiv. I denna marknad har Säkrakoncernen, där värdepappersbolaget United Securities ingår som ett helägt dotterbolag, en klar ambition att bli en av dom ledande aktörerna! Nu söker vi en person som kan vara med och förverkliga denna ambition och som brinner för att våra rådgivare och kunder ska få en upplevelse i världsklass!

 

Beskrivning av tjänsten

Vi söker en person som har ambition och driv att axla rollen som Produktägare & Affärsutvecklare. Denna roll står på två ben. Du kommer dels att vara ansvarig för vårt erbjudande, dvs för de produkter och tjänster vi erbjuder till våra rådgivare och slutkunder (både företag och individer) och dels ansvara för att utveckla vår affär. Det innebär att du löpande hittar nya affärsmöjligheter och utifrån dessa möjligheter utvecklar nya produkter och tjänster. Vår ambition är att hela tiden ha ett attraktivt kunderbjudande som ligger i framkant i marknaden. En stor del av arbetsuppgifterna drivs i projektform så du behöver vara ett äss på projektplanering och projektledning!

Produktägarskapet kräver djup kunskap om både produkterna och tjänsterna samt våra kunders behov. Du arbetar nära våra funktioner inom juridik och risk & compliance för att säkerställa att vårt erbjudande hela tiden uppfyller de legala kraven och regelverken. Du behöver även förstå hur våra produkter och tjänster fungerar rent processmässigt för att kunna säkerställa effektiva och korrekta rutiner. Som Produktägare är det också centralt att förstå var respektive produkt/tjänst befinner sig i sin produktlivscykel samt vad det innebär för att ta nästa steg i att utveckla produkten/tjänsten. Detta för att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande över tid.  

Affärsutvecklingsansvaret kräver att du har en god kunskap om våra målgrupper och deras behov, men också vad som händer i marknaden och i vår omvärld. Här krävs ett stort intresse för vår bransch och kommande trender samt en förmåga att se nya möjligheter och att tänka nytt. Vad kräver våra målgrupper imorgon? Vad händer i marknaden? Vilken inspiration kan vi ta från andra branscher? Hur kommer nya lagar och regelverk påverka vår bransch? Det är några av de frågor vi vill att du ska bevaka. En löpande marknads- och omvärldsbevakning samt tät dialog med våra rådgivare är således viktiga framgångsfaktorer.

Även om ditt ansvar och därmed huvudfokus är inom US är samarbetet och interaktionen med Produktägare & Affärsutvecklare inom Säkra högst centralt och helt avgörande för att du som person och vi som koncern ska lyckas inom detta område. Det är därför viktigt att du, utöver värdepapper,  även har en god kunskap och förståelse inom försäkring.

Rollen är baserad i Stockholm men innefattar ett antal resdagar och eventuellt även övernattningar vid behov.

 

Kompetenskrav

•    Akademisk examen (inom företrädesvis ekonomi)
•    Inneha SwedSec-licens (och/eller InsureSec-licens alt Livdiplom)
•    Storkunskap samt intresse för värdepapper, kompetens inom försäkring
•    Förmåga att kommunicera mycket väl i både skrift och tal 
•    Strukturerad och ordningsam
•    Serviceminded och social med en relationsskapande personlighet
•    Dokumenterad erfarenhet från produkt- & affärsutveckling samt projektledarskap
•    Kunskap/förståelse för förmedlad affär är meriterande

 

Egenskaper

För att trivas i rollen som Produktägare & Affärsutvecklare hos oss har du en god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer för att bygga effektiva kontaktnätverk både inom och utanför organisationen. Du är initiativtagande och visar intresse och förståelse för andra och skapar laganda. För att lyckas i arbetet tar du ansvar, initiativ och har en inre drivkraft. Du utverkar klara överenskommelser och engagemang från andra. Du är utåtriktad, vilket visar sig genom din goda förmåga att presentera och kommunicera information. I rollen är det viktigt att du har förmåga att analysera, strukturera och tolka information för att stödja beslutsfattande. 

Vidare är du lösningsorienterad och förändringsbenägen och arbetar både taktiskt och strategiskt för att förverkliga organisationens mål. För att lyckas i rollen är du bra på att planera och organisera, hålla deadlines och leverera resultat. Du uppfyller kundförväntningar och fokuserar på kvalitet samtidigt som du har en företagaranda och ett kommersiellt tänkande.

Givet att vi är en liten organisation är en lösningsorienterad inställning och en prestigelös attityd en absolut förutsättning för att lyckas i denna roll. #tillsammans är ett viktigt motto hos oss! Möjligheterna att utvecklas och vara med på en magisk resa är å andra sidan oändlig! 

Information och kontakt

Helena Jendelid, VD United Securities AB samt Affärsområdeschef Spar inom Säkrakoncernen
helena.jendelid@unitedsecurities.se tel 0708-768 805, dit du också skickar din ansökan.

I denna rekryteringsprocess har vi hjälp av Per Fornander tel 070-316 77 65

 

Om vårt bolag och koncern

United Securities är ett helägt dotterbolag till Säkra Holding AB. United Securities är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Swedsec. Som rådgivare till United Securities är man anknuten till oss och arbetar under vårt värdepapperstillstånd. 

Säkra är sedan 1990 en av Sveriges ledande kedjor av pensions- & försäkringsspecialister och erbjuder våra kunder kompetens inom, och förmedling av, pensioner, försäkringar och kapitalplaceringar. Säkra omfattar ett 60-tal förmedlarbolag över hela landet. Koncernen omfattar ca 280 anställda med många olika specialiteter inom sak- & livförsäkring samt finansiell rådgivning. 

För Säkrakoncernen är det viktigt med goda samarbeten i form av produkter och tjänster där vi kan erbjuda våra rådgivare och kunder ett brett sortiment. Vi erbjuder produkter och tjänster från flera försäkringsbolag, fondbolag, depåinstitut och kapitalförvaltare.
 Senaste nyheterna

Månader

År