ränteutveckling

2016-10-19 13:16

Produktiviteten är inte död - den bara vilar lite

Alltmer börjar diskussioner om produktivitet och dess betydelse för den långsiktiga ränteutvecklingen börjar poppa upp.