europa

2017-01-17 11:26

2017 – ett är med många val i Europa

Att politik och börsutveckling hör ihop har blivit allt mer tydligt den senaste tiden. 2016 års överraskningar med Brexit och Trumpseger följdes upp a...