2018-12-10 14:31

Månadsrapport Ascensus November 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Balanserad

Månadsrapport Ascensus Trend

Månadsrapport Ascensus Offensiv

Månadsrapport Ascensus Movestic Trend

Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv

 

Den globala marknaden återhämtade sig något under november efter turbulensen i oktober. Utvecklingen skiljde sig dock mycket mellan olika marknader där tillväxtmarknaderna och Japan tillhörde vinnarna medan Europa fortfarande har det kämpigt med låg tillväxt och Brexit-förhandlingarna.  Den amerikanska marknaden hade en hyfsad månad men där var det istället stora skillnader mellan olika sektorer.

I USA var det mellanårsval. Demokraterna återtog makten i representanthuset medan republikanerna behöll majoriteten i senaten. Vidare lämnade Federal Reserv med centralbankschefen Jerome Powell i spetsen styrräntan oförändrad på 2,25 procent med budskapet om fortsatta räntehöjningar. Detta reviderade han i slutet av månaden och indikerade att räntenivån är nära neutral vilket var en ny formulering. Marknaden steg på beskedet. Även förhoppningar om att handelskonflikten mellan USA och Kina kommer att lösas och att de aviserade tullarna på en rad produkter skjutits upp har bidragit positivit till aktiemarknaden.

Vidare utmärkte sig två sektorer som fortfarande är under press  – tech-sektorn och råvaror. Tech-sektorn har haft svårt att försvara sina höga värderingar, medan oljepriset har sjunkit under månaden. Bl.a. har OPEC gått ut och varnat för att den ökade produktionen kommer att bidra till överskott av råolja under 2019.

Blickarna i Europa har i huvudsak varit fokuserade på Brexit-förhandlingarna där den brittiske premiärministern Theresa May har haft en svår period  med flera avhopp från hennes egna ministrar efter utkastet av Brexit-avtalet med EU. I mitten av december kommer det brittiska parlamentet att rösta om EU-fördraget.

Den europeiska marknaden återhämtade sig något i slutet av månaden efter att Italiens regering aviserat att de kan tänka sig att minska på budgetunderskottet för att undvika disciplinära åtgärden från EU.

 

Ascensus Offensiv

I Ascensus Offensiv, som normalt är fullinvesterad i aktier, har vi fortsatt varit i princip fullinvesterade under månaden. Vi har i viss mån viktat ned japanska aktier till förmån för amerikanska aktier.

Ascensus Balanserad

Vi har i Ascensus Balanserad fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. De underliggande tillgångsslagen och regionerna har varit i princip oförändrade.

Ascensus Trend

Vi har i Ascensus Trend fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har i viss mån viktat ned emerging markets till förmån för amerikanska aktier.