2018-10-02 14:42

Månadsrapport september 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning! 

Månadsrapport Ascensus Balanserad

Månadsrapport Ascensus Trend

Månadsrapport Ascensus Offensiv

Månadsrapport Ascensus Movestic Trend

Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv

 

Förvaltarkommentar

De globala aktiemarknaderna utvecklades i beskedligare takt under september och avslutade månaden med en svag uppgång. Det globala aktieindexet MSCI World steg med ca 0,4 %. Utfallet mellan de större aktieregionerna uppvisade vissa diskrepanser. Alla de större aktiemarknaderna steg utom emerging markets.

Under den första halvan av september var de globala aktiemarknaderna ned men totalt sett slutade månaden i positiv terräng. Av de större aktieregionerna utmärkte sig den japanska med en kraftig uppgång, främst på grund av positiva tongångar i inköpschefsindex samt detaljhandelssiffror. Indikatorerna pekar på en starkare inhemsk ekonomi vilket är efterlängtat.


Generellt sett har handelskriget mellan USA och Kina lagt viss sordin på marknadsutvecklingen och USA rullade ut en större andel varor med införande av strafftullar under månaden. Den globala konjunkturen ser också, av flera olika nyckeltal och bedömare, ut att i viss utsträckning byta karaktär och det verkar gå mot en avmattning, oklart i vilken omfattning. Den tioåriga amerikanska statslåneräntan har pendlat strax under 3 %, precis som under föregående månad. Under slutet av månaden kom FED med ett väntat besked om höjning av sin styrränta.

Det stora amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med ca 0,4 %  och emerging markets indexet, MSCI EM, föll med ca 0,8 %. Det europeiska indexet Eurostoxx 50 steg med ca 0,2 %. Den svenska börsen steg med ca 0,3 %. Det japanska indexet Nikkei steg med ca 5 %.All avkastning i respektive index i lokal valuta. I räntemarknaden råder viss osäkerhet om ränteutvecklingen men den tioåriga amerikanska räntan har, som nämnts ovan, hållit sig nära 3 %.

Den svenska kronan stärktes mot dollarn och euron med nästan 3 % mot respektive valuta. Tidigare har den svenska kronan försvagats kraftigt under året och september månads förstärkning får nog sägas vara en reaktion av mer teknisk natur på en snabb försvagning.

 

Offensiv

I Offensiv, som normalt är fullinvesterad i aktier, har vi fortsatt varit i princip fullinvesterade under månaden. Vi har viktat ned europeiska aktier till förmån för svenska aktier.

Balanserad

Vi har i Balanserad fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har viktat ned europeiska aktier till förmån för svenska aktier.

Trend

Vi har i Trend fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har viktat ned europeiska aktier till förmån för svenska aktier.