2018-05-06 20:57

Månadsrapport Ascensus april 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning

Månadsrapport Ascensus Balanserad

Månadsrapport Ascensus Trend

Månadsrapport Ascensus Offensiv

Månadsrapport Ascensus Movesic Trend

Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv

 

Förvaltarkommentar

De globala aktiemarknaderna återhämtade sig under april efter ett par månader med högre volatilitet och nedåtgående trend. Marknadernas fokus skiftade från oro för handelshinder till att mer fokusera på den stabila och starka ekonomiska utvecklingen, framför allt i USA. Generellt var bolagsrapporterna för första kvartalet positiva och andades tillförsikt för framtiden. Volatiliteten i aktiemarknaderna kvarstår något högre än normalt. Framför allt satte den högre volatiliteten sin prägel på de bolag som presterade bättre respektive sämre än prognoserna. Till den geopolitiska utvecklingen bidrog de lugnande signalerna ifråga om Nordkorea till att minska oron på marknaderna.

Mars månads fokusering på de sk. FANG-bolagen i ljuset av Facebookskandalen släppte under april. Tex Facebook steg med drygt 10 % under månaden. Även listningen av Spotify har fallit ut ganska väl ut så långt.

Det stora amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med ca 0,3 % % och emerging markets indexet, MSCI EM, sjönk med ca – 0,5 %. Det europeiska indexet Eurostoxx 50 steg med ca 5,2 %. Den svenska börsen ökade med ca 2,3 %. Det japanska indexet Nikkei steg med ca 4,7%.

All avkastning i respektive index i lokal valuta.

I räntemarknaden råder viss osäkerhet om ränteutvecklingen men den tioåriga amerikanska räntan har hållit sig under 3 %. Även om många tongivande nyckeltal såsom tex arbetslöshetssiffror stärker bilden av en stark ekonomisk utveckling så stiger inte lönerna så mycket som befarat. Detta faktum i kombination med flera andra faktorer har minskat oron för allt för snabbt stigande inflation.

Kronan fortsatte att försvagas ordentligt gentemot alla stora valutor under april. Gentemot den amerikanska dollarn, med ca 4,9 % under månaden. Kronan fortsatte också att försvagas mot euron, med ca 2,7%. Riksbankens fortsatta väg mot minusränta i kombination med högt kapacitetsutnyttjande inom flera sektorer och omvärldens blickar på utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden bidrar starkt till den svaga utvecklingen för kronan.