2017-10-16 10:09

Marknadsrapport v 42

Marknadsrapporten hittar ni här

VIKTIGA HÄNDELSER V. 41

Förra veckan redovisades inflationssiffror för september. Inflationen i USA kom in något lägre än förväntat. Detta fick dock inte FEDs Janet Yellen att backa i det tal som hölls under söndagen. Yellen pekar på att den amerikanska ekonomin förblir stark och styrkan på arbetsmarknaden talar för fortsatta räntehöjningar trots en dämpad inflation. Dollarn stärktes efter uttallandet.

Under veckan har det rapporterats i stort set samtliga medier om en överhettad bomarknad. Vi har ingen direkt exponering mot sektorn men vi följer noga utvecklingen som kan påverka sentimentet generellt.

ATT HÅLLA KOLL PÅ V. 42

Denna vecka drar rapportsäsongen igång på allvar. Rapporterna som redovisas måste visa på en växande försäljning och höga marginaler för en fortsatt uppgång. Vi följer detta med stort intresse.

I Kina håller Kommunistpartiet i Kina partikongress. Ledning för de kommande fem åren ska väljas. Dessutom ska nödvändiga reformer för att upprätthålla en fortsatt tillväxt att diskuteras. Hur ledningssammansättningen blir får stor påverkan på regeringschefen Xi Jinping möjligheter med reformarbetet.

Utöver detta presenteras produktionssiffror i USA och BNP för Kina (kvartal 3).

3849.image.png