2017-09-11 10:07

Marknadsrapport v 37

Marknadsrapport v 37 hittar ni här

VIKTIGA HÄNDELSER V. 36
Föregående vecka låg fokus på centralbankerna. Riksbanken annonserade att de ser positivt på inflationsutvecklingen men att det är för tidigt för att ändra den penningpolitik som bedrivs. Räntan lämnades oförändrad och ingen info kring stödköp kunde utrönas. Riksbanken ändrade vilken typ av inflation som ska gälla som mål och att intervallet 1-3 % ska användas. Kort efter riksbanken följde ECBs räntebesked. ECB lämnade även räntor och stödköp oförändrade.

ATT HÅLLA KOLL PÅ V. 37
Föregående månad låg inflationen på höga 2,4 % och tillväxten i Sverige var god. På tisdag presenteras inflationssiffror för augusti. Analytiker verkar tro att inflationen ska gå ned lite. En fortsatt stark inflation kan sätta press på Riksbanken och den redan starka kronan. Danmark och Norge rapporterar inflationen redan under måndagen och kan ge en indikation på Sveriges
utfall.
Under måndagen går Norrmännen till val.

3803.image.png