2017-05-02 15:12

Månadsrapport april 2017

Månadsrapporterna hittar ni nedan

Månadsrapport Ascensus Balanserad april

Månadsrapport Ascensus Trend april

Månadsrapport Ascensus Offensiv april

Månadsrapport Ascensus Stabil april

Månadsrapport Ascensus Movestic Trend april

Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv april

Medvinden för globala aktiemarknader fortsatte även i april. Starka bolagsrapporter, överraskande Riksbanksbesked och lättnad efter valet i Frankrike stärkte aktiepriserna förra månaden. Breda uppgångar i Europa och USA balanserade nedgångar på tillväxtmarknader. Det svenska storbolagsindexet var upp 2,7 %. Europeiska och Amerikanska index var upp 2,4 respektive 1 %. De asiatiska marknaderna utvecklades negativt. Japan och Kina var ned 0,1 respektive 2 %.  Brasilien var ned 0,2 % medan Indien fortsätter starkt och är efter en uppgång på 1,8 % i april nu upp drygt 13 % för helåret. Alla utvecklingar i lokal valuta.

April kan vi summera som en mycket intensiv månad på såväl det politiska som det ekonomiska planet. I Storbritannien utlyste Theresa May nyval 8 juni, sannolikt för att stärka sin politiska position i parlamentet. Hur detta påverkar Brexit återstår att se. I Frankrike avgjordes det den första omgången av presidentvalet. För en gång skull stämde opinionsundersökningarna. Macron gick segrande ur valet tillsammans med Le Pen. Dessa två möts nu i det avgörande valet 7 maj. Macrons stora stöd i kombination med uttalanden från besegrade kandidater om att stöda Macron gav aktiemarknaden lite andrum och lättnad. Till följd av valresultatet steg aktiemarknaderna kraftigt samtidigt som Euron och Kronan stärktes mot de flesta valutorna.

Riksbanken valde något överraskande att utöka stödköpsprogrammet med 15 miljarder kronor. Beslutet togs av en oenig Riksbanksdirektion. ECB valde att behålla räntor och stödköp på nuvarande nivåer.

På det finansiella planet har starka kvartalsrapporter inkommit. I Sverige har merparten av kvartalsrapporter överraskat positivt och det positiva marknadssentimentet verkar fortsätta.