2017-03-16 15:18

Veckans icke-nyhet - FED höjer räntan

Efter att förra veckans amerikanska jobbsiffror kom in starkt med nästan dubbelt så många nya jobb som prognostiserat var det klart. Den amerikanska centralbanken FED höjer räntan var marknaden klar över. Särskilt som företrädare för FED varit ute de senaste veckorna och i olika tal signalerat sin syn till de finansiella marknaderna. FED höjde, helt enligt förväntningarna, räntan med en kvarts procentenhet och bedömningen är att det blir ytterligare ett par höjningar i år. Som centralbankschef Yanet Yellen yttryckte sig på sin presskonferens att ”…the simple message is the economy is doing well…” var budskapet. Ifråga om räntebeskedet och signaler om fortsatt hantering av räntan var det egentligen inte mycket som skiljde sig åt decembers presskonferens.

Förutom räntebeskedet stod även frågan om de kvantitativa lättnadsprogrammen i fokus. Här var det heller egentligen inte så mycket nytt. Signalen här är att det nu börjar väga över till att det blir möjligt för FED att börja strama åt här. En viss oro i marknaden kan skönjas över detta. Oron är befogad även om vår bedömning är att FED kommer gå mycket försiktigt fram här. Den amerikanska centralbankens balansräkning har svällt ordentligt sedan finanskrisen, främst genom köp av räntebärande värdepapper. FED:s balansräkning är nu uppe i 4 500 miljarder USD. Huvudsakligen består detta av obligationer som man köpt in. Alltifrån statsskuldväxlar till företagsobligationer. Här gäller det nog att se upp för hur marknaderna kommer att kunna reagera på olika räntetillgångsslag framöver.

Summa summarum påverkade inte FED:s räntebesked inte de globala finansiella marknaderna särskilt mycket denna gång. Ju högre räntemiljö den amerikanska ekonomin befinner sig desto mindre relativt påverkar en räntehöjning. Den viktigaste slutsatsen ifrån gårdagens besked är att FED verkar ha beslutat sig för att gå fortsatt försiktigt fram i syfte att inte äventyra den ekonomiska återhämtningen.