2017-03-13 16:19

ECB tar ett steg i taget

ECB offentliggjorde sitt penningpolitiska besked i torsdags. Såhär några dagar efter kan vi konstatera att de flesta reaktioner på ränte- såväl som aktiemarknaderna var positiva. I stort sett var det inga större förändringar i beskeden från ECB. Det viktigaste beskedet kan sammanfattas med i att vi nu går in i en period av mindre kvantitativa lättnader. Men, och det är ett viktigt men, Mario Draghis slutsats är att det fortfarande finns behov av kvantitativa lättnader. Samtidigt menar han att den akuta fasen i eurozonen är över.

Precis som vi själva konstaterat börjar tillväxten i eurozonen ta fart. Inflationen är på väg upp (fn ca 2 %) men själva kärninflationen är fortfarande relativt låg, ca 0,9%. Vi noterar att ECB har höjt prognosen för kärninflationen till 1,5 % för 2018 och till 1,8% för 2019.

En annan sak som ECB håller ögonen på är att den ekonomiska utvecklingen i eurozonen drar isär med Tyskland som sedvanligt lokomotiv medan andra delar sackar efter, främst länderna i södra Europa.

ECB ser också med viss oro på de kommande valen runt om i Europa – Holland, Frankrike och Tyskland till exempel – spreadarna för statsobligationerna har ökat ganska kraftigt för i stort sett alla länder i eurozonen.

Nu i veckan har vi en annan räntehöjdpunkt – FED- på onsdag ser vi hur de agerar. Vårt huvudscenario är att de ökar styrräntan med en kvarts procentenhet. Vi såg i förra veckan jobbsiffrorna komma in starkt för februari, 235 000 nya jobb, jämfört med förväntade 190 000.