2017-03-07 14:23

Hur ska det gå för euron?

Än en gång verkar Greklands kris bli Europas. Vi ser nya politiska förutsättningar som kan vända upp och ned på (vad det verkar) det eviga grekiska dramat. Vi har också flera politiska val i Europa under året – Holland, Frankrike och Tyskland – som i sin tur kan påverka situationen.

Ifråga om Grekland har vi återigen strejker gällande allt ifrån uteblivna löner för museivärdar till sänkta pensioner. Tyskland och Internationella valutafonden, IMF, är inte överens om villkoren för nästa låneutbetalning till Grekland medan den grekiska regeringen definitivt säger nej till ytterligare en enda besparing. Känns det igen? Jo, vi var med om ungefär samma sak 2010 såväl som 2015. Men i själva verket är det en ny eurokris som riskerar att blossa upp.

Vi ser också nya aktörer och infallsvinklar: USA:s president Donald Trump har uppmanat Grekland att lämna euron. I och med att USA är en stor finansiär till IMF så finns risk att de helt enkelt vänder Grekland ryggen. Runtom i Europa driver populister i Holland, Frankrike och Tyskland kampanjer mot euron. Sen har vi förstås Brexit som gör sitt till att sätta sordin på stämningen.

Europas men kanske främst Tysklands inställning har varit att Grekland ska betala hela sin skuld. Det har inte varit aktuellt med några skuldnedskrivningar och åtstramningar i statsbudgeten har varit receptet. IMF har hittills varit eniga med de europeiska fordringsägarna. Nu börjar IMF allt starkare ta avstånd från euroländernas sätt att hantera krisen.

Hursomhelst ser jag risken att Grekland ska försättas i statsbankrutt som väldigt låg närmaste tiden. Med tanke på ovan nämnda val i Europa finns anledning att tro att många har intresse av att inte dra igång en ny finansiell kris. Å andra sidan finns risk att populister som vill köra euron i sank tar över i regeringsställning. På lång sikt är det inte rimligt att Grekland som börjar närma sig en statsskuld på närmare 300 % av BNP ska klara av situationen. De behöver en skuldnedskrivning och, kanske på sikt, hjälp att under ordnade former lämna euron i syfte att skapa konkurrenskraft.