2017-03-01 14:10

FAIR TRADE i ny tappning

USA:s president Donald Trump har under natten svensk tid hållit sitt första tal till den amerikanska kongressen. Jag har läst igenom en utskrift av hela talet och själva andemeningen är lite mer inkluderande och inte så spetsigt formulerat som under hans installationstal.

I sak innehåller talet inte så mycket nya fakta kring kärnpunkterna i hans politik. Det mesta känns igen sedan tidigare:  ”Make America great again”, är parollen och kärnpunkterna murbygge gentemot Mexico, satsningar på infrastruktur och försvar samt löftena att skapa fler arbetstillfällen med mer.

Måste säga att begreppet FAIR TRADE fick en ny innebörd för mig. Jag förknippar FAIR TRADE med att tex kaffeodlarna i tredje världen får schysst betalt och rimliga arbetsvillkor. Trump sa följande: ”I belove strongly in free trade but it also has to be FAIR TRADE.” Han hänvisade också till den första republikanska presidenten som varnade sitt land för att överge en protektionistisk politik. I Trumps värld innebär FAIR TRADE att immigrationen ska ändras till meritbaserad invandring i syfte att minska invandring av outbildad arbetskraft. Likaså innebär det en satsning på 1 biljon USD i infrastruktursatsningar samt extrasatsningar på försvaret, vilket innebär mer av inhemsk produktion.

I ett strikt ekonomiskt perspektiv är förstås bolag med försvarsinriktning och bygg- och anläggningsrelaterade bolag vinnare.

I ett geopolitiskt perspektiv blir det tydligare att försvarssatsningarna, som företrädesvis ska öronmärkas till att förstärka skydd kring sjöfartsleder och i farvattnet mellan Kina och Japan viss upptrappning av ett redan ganska stort konfliktområde med främst Kina.

Noterar också att framförandet i kongressen visserligen mottogs positivt av den republikanska delen men kanske med så varma applåder som man kunde föreställa sig. Å andra sidan var den demokratiska delen ganska reserverad och återhållsam med reaktioner.