2017-02-20 14:10

Marknadsrapport v 8

Marknadsrapporten hittar ni här

3700.image.825x845.png

VIKTIGA HÄNDELSER V. 7
Riksbanken valde som väntat räntan oförändrad och fortsatte sin expansiva
penningpolitik. Vad som förvånande många var att de fortsatt är duvaktiga
trots att ekonomisk data visar på stark svensk ekonomisk tillväxt. De
globala aktiemarknaderna utvecklades över lag positivt under förra veckan.
Oron för ekonomin i Grekland blossade återigen upp och under kommande
vecka lär fokus ligga på hur EU agerar i frågan.

ATT HÅLLA KOLL PÅ V. 8
USA håller stängt under måndagen. Under måndagen träffas euroländerna
för att diskutera den pånyttfödda greklandsoron. Under veckan väntar vi
ekonomisk data från Tyskland, England, EU och USA. Fonderna har fått en
bra start på året och vi implementerar för fullt vår nya strategi.