2016-12-30 11:03

Aktiv allokering lönar sig

Vi har under året byggt upp en strategisk position i USD. En position som gynnat utvecklingen i samtliga Ascensusfonder då:

  • Dollarn kraftigt stärkts under året. FEDs något högaktiga kommunikation samt en aningen positiv reaktion på Trumps seger i valet i USA har fått dollarn att stiga till nivåer som inte setts sedan början av 2000-talet
  • Räntan på USD-konton är högre än andra valutakonton vilket ger en positiv, om än liten, avkastning varje dag. Allt annat lika.

Som mest har dollarpositionen utgjort 8 % av portföljen. Vi började bygga upp positionen i juni. I oktober utökade återigen positionen. I slutet av december valde vi att sälja innehavet. Dollarn hade då stigit med knappa 10% sedan vi börjat bygga upp positionen.

3673.usdsek.989x.jpg

Vi som förvaltar Ascensusfonderna tror på aktiv förvaltning där vi givet rådande marknadssituation kan positionera oss för att långsiktigt kunna skapa en bra och riskjusterad avkastning.

Vi vill även passa på att önska ett gott nytt år med förhoppning om ett lika starkt 2017.

Alexander Frick och Henrik Wiklund