Fonder i fokus

2020-12-03

Webinar - United Bankers

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.

United Bankers - Att investera i listad infrastruktur

Välkommen till United Bankers webinar exklusivt för US anknutna ombud där förvaltaren Nils Schalin och Johan Bark pratar om varför man ska investera i listade infrastrukturbolag. Klicka här  för att titta på webinariet.

4201.image.png

 


2020-11-24

Spiltan - Nyhetsutskick

4188.image-20201118170402-1.png

Spiltan Aktiefond Stabil – En defensiv Sverigefond

Spiltan Fonder förvaltar sedan 2002 den defensiva Sverigefonden Spiltan Aktiefond Stabil. Erik Brändström har varit ansvarig förvaltare sedan starten och vi passade på att ställa några korta frågor till honom.

Erik, kan du berätta om fonden?

Jag har förvaltat Spiltan Aktiefond Stabil sedan starten 2002 och tanken var att skapa en robust portfölj sammansatt som en rimlig sparportfölj. En defensiv Sverigefond uppbyggd av tre delar; 50 procent noga utvalda kvalitetsbolag, 35 procent utvalda investmentbolag som bidrar med riskspridning och professionella och aktiva investerare, och 15 procent direktavkastande tillgångar, främst företagsobligationer.

Hur väljer du bolag?

Bolagen jag investerar i har pålitlig ägarstruktur, stabila och hållbara affärsmodeller samt förmåga att dela ut pengar till aktieägarna. Allt enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som har ett utpräglat bolagsfokus, en tydlig riskmedvetenhet och krav på stabilitet i bolagens prestationer över tid. Ett tydligt ramverk och en utarbetad investeringsprocess hjälper mig att fokusera på rätt saker och kanske det viktigaste, att undvika misstag.

Hur har fonden gått?

I år är fonden upp 16,3% * mot index 12,3%. Detta trots fondens defensiva karaktär. På längre sikt har fonden avkastat bättre Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar på tre, fem och 10 år och har dessutom haft betydligt lägre risk än börsen sedan starten 2002. Vår defensiva strategi har lönat sig historiskt och vi kommer fortsätta förvalta fonden enligt samma principer som vi gjort sedan 2002.

Var kan jag och mina kunder köpa fonden?

Spiltan Aktiefond Stabil finns tillgänglig via United Securities på Garantum, Strukturinvest och Nord Fondkommission. Dessutom finns den i fondförsäkringsutbudet hos SPP och Länsförsäkringar.

4190.image.png

 

Startdatum

Ansvarig förvaltare

Riskklass (KIID)

Förvaltningsavgift

Rörlig avgift

Jämförelseindex

Morningstar betyg

2002-12-02

Erik Brändström

5 av 7

1,5% per år

Ingen

SIXPRX

4192.image.png4192.image.png4192.image.png4192.image.png4192.image.png

 

* Avkastning per tisdag 17 november 2020.


2020-11-24

Case - Nyhetsutskick

4199.image.791x596.png4196.image.791x596.png4198.image.791x596.png4200.image.791x596.png


2020-11-11

Webinar - Catella

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.

 

Catella - Webinar med förvaltaren Stefan Wigstrand

Välkommen till Catella Fonders webinar exklusivt för US anknutna ombud där förvaltaren för Catella Credit Opportunity och Carl Berg pratar om det märkliga året som varit samt vad vi kan förvänta oss om fonden framgent. Klicka här  för att komma till webinariet.

848.catella_logo.107x102.png

 


2020-10-20

OPM - Nyhetsutskick

OPM - Driven by Research

 

4181.image.778x296.png

OPM grundades 2004 och erbjuder sedan dess ett nischat fonderbjudande med produkter som är tänkta att komplettera och effektivisera kunders totala portföljer. Investeringsfilosofin bygger på innovationsdriven värdeförvaltning, där alla fonder förvaltas aktivt och grundar sig i fokuserade och analysdrivna processer. Som ett komplement till fondförvaltningen utvecklar OPM även metodik, prognoser och teknik för strategisk tillgångsallokering.

Att hållbara investeringar ligger oss varmt om hjärtat ska inte komma som någon nyhet. OPM:s grundare Simon Reinius var med och startade Sveriges första hållbarhetsfond redan i början på 90-talet och OPM var en av världens första investerare att börja med normbaserad screening av hedgefonder i mitten av 2000-talet.

OPM:s ESG-policy har nyligen uppdaterats och innehåller dels riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, dels principer för bolagets aktieägarengagemang. Den övergripande målsättningen med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är att agera på ett sätt som främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i bolagen som fonderna har investerat i för att bolagens värde, och därmed andelsvärdet för fonderna, långsiktigt utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

 

Vi väljer bort

OPM:s fondförvaltare väljer aktivt bort bolag till följd av olika hållbarhetsaspekter. Innehaven granskas inför en investering och genomlyses därefter halvårsvis med hjälp av ISS-ESG som är en extern leverantör av screening-tjänster.

Bolag väljs bort om de bryter mot internationellt erkända och accepterade regler och konventioner (så kallad normbaserad exkludering). Det kan röra sig om miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korruption, och bygger på dokument såsom FN:s Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter för arbetet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OPM:s förvaltare väljer också bort bolag inom specifika sektorer (så kallad sektorbaserad exkludering). Sektorerna som aktivt väljs bort innefattar bolag vars omsättning kommer från produktion eller distribution av alkohol, cannabis, fossila bränslen, gambling, kontroversiella vapen, militära tjänster och utrustning, pornografi samt tobak.

Vi väljer in

Som ett led i att främja en positiv och hållbar utveckling är hållbarhet en viktig pusselbit när ett nytt innehav utvärderas för att eventuellt väljas in i en fond. Hållbara alternativ premieras och företagens ESG-arbete utvärderas som en integrerad del i förvaltarnas investeringsprocesser.

Vi påverkar

Som en aktiv ägare har OPM en möjlighet att påverka bolag i en positiv riktning. Genom vårt ägande ges möjlighet att rösta på bolagsstämmor och om ett bolag uppträder på ett sätt som inte är förenligt med de riktlinjer för ESG som råder inleder vi en dialog med syfte att påverka i rätt riktning. Dialoger kan initieras och ledas av förvaltarna själva men även utföras i samarbeten med andra intressenter och ägare, till exempel inom Carneo-gruppen.

Som ett stöd i alla tre aspekter av hållbarhetsarbetet har bolaget även instiftat ett hållbarhetsråd. Hållbarhetsrådet har en rådgivande roll avseende enskilda investeringar och ansvarar för att löpande rapportera om hållbarhetsarbetet till styrelsen.

OPM Listed Private Equity

OPM Listed Private Equity lanserades 2009 och är en nischad aktiefond som investerar i börsnoterade Private Equity-bolag. Private Equity har traditionellt varit förbehållet riktigt stora pensionsfonder, med krav på extremt höga minsta investeringar och långa inlåsningstider. Genom att investera i noterade bolag kan istället god likviditet och låga minsta investeringar erbjudas. Målsättningen är att investera i de absolut bästa Private Equity-bolagen globalt och med en väl diversifierad portfölj hålla nere risken.  Bland innehaven märks Blackstone, KKR och Apollo. Här finns också bolag med fokus på infrastruktur (Brookfield), life science (HBM Healthcare) och teknik/digitalisering (HG Capital, Softbank och Naspers). OPM Listed Private Equity har belönats med pris som årets branschfond, har en Morningstarrating på fem stjärnor och tilldelades nyligen guld-betyg i Morningstars nya, framåtblickande betyg Morningstar Quantitative Rating.

Fonden har sedan länge beaktat ESG-relaterade faktorer i investeringsprocessen och premierar i samband med det även bolag som utmärker sig positivt inom ESG. Vi har exempelvis en investering i Brookfield Renewable, som investerar i infrastrukturtillgångar för generering av förnybar energi. Bolaget har genomfört ett större förvärv av Terraform Power och är nu definitivt ett av världens största bolag med renodlat fokus på förnybar energi. Vi är övertygande om att detta innehav, och liknande andra starka ESG-bolag, kommer generera en stabil avkastning framöver när vi rör oss mot mer hållbara samhällen.

OPM Global Quality Companies

2015 lanserades fonden OPM Global Quality Companies, en global aktiefond med fokus på marknadsledande, stabila bolag. Investeringsinsatsen bygger på en metodik utvecklad under 25 år som bland annat inkluderar nya kassaflödesmodeller och unik fundamental portföljkonstruktion. Innehaven kännetecknas av stark internationell marknadsposition, god tillväxt, låg konjunkturkänslighet och attraktiv värdering. Förvaltningsprocessen kombinerar kvalitetsaspekter med fokuserad värdeförvaltning, vilket innebär att vi investerar långsiktigt i ett begränsat antal bolag av hög kvalitet och med attraktiv värdering. OPM Global Quality Companies har sedan start belönats med pris som årets globalfond och årets fond, och har också fem stjärnor och guldbetyg hos Morningstar. Den har dessutom fyra glober i Morningstars mätning av hållbarhet.

Fonden har integrerat ESG-faktorer sedan start och utöver normbaserad screening och sektorexkludering väljs bolag in som utmärker sig positivt inom ESG. Exempel på sådana, ledande bolag som finns i portföljen kan nämnas Unilever, SAP och Roche, bland flera. Vår bedömning är att det finns ett långsiktigt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning och god etik samt ansvarstagande hos de företag som fonden investerar i. Med en portfölj av marknadsledande, hållbara bolag tror vi att fonden är väl positionerad för att fortsätta leverera stark långsiktig värdetillväxt.


2020-10-20

SPP Fonder - Nyhetsutskick

SPP Global Solutions - Framgångsrik fond som bidrar till de globala hållbarhetsmålen

4180.image.784x522.png

Den 25 september var det fem år sedan globala hållbarhetsmålen antogs i FNs generalförsamling. Målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Med SPP Global Solutions erbjuder vi en hållbar aktivt förvaltad aktiefond som investerar i 60-80 bolag med målsättning att välja in hållbara bolag med tjänster, produkter eller teknik som enligt vår bedömning bidrar till att uppfylla den globala agendan. Det är vår övertygelse att de hållbara bolagen kommer att generera bra finansiellt värde samtidigt som de bidrar till en bättre samhällsutveckling. En klok och smart investering helt enkelt.

Fonden har sedan årsskiftet (2020-01-01--2020-09-30) avkastat 10,86 procent och under samma period har fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return) avkastat -3,08 procent. Fonden har de senaste fem åren (2015-09-30—2020-09-30) avkastat 112,94 procent i svenska kronor och under samma period har fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return) avkastat 74,23 procent. Avkastning i svenska kronor och utan hänsyn till inflation.

 

Fyra identifierade områden

Med SPP Global Solutions använder vi en tematisk investeringsstrategi med fokus på fyra huvudteman:

1) Klimat - Bolag som erbjuder lösningar för klimatförändringar genom sina produkter och tjänster och bidrar till en lägre klimatpåverkan.

2) Hållbara städer - Bolag som är centrala för att bygga och upprätthålla hållbara städer

3) Hållbar konsumtion - Bolag som erbjuder lösningar genom produkter och tjänster som skapar sundare konsumtionsmönster och fokuserar på den cirkulära ekonomin

4) Jämställdhet/Jämlikhet - Bolag som möjliggör och säkerställer inkludering vare sig den är digital, finansiell eller hälsorelaterad

 

Lyssna gärna till vår förvaltare Philip Ripman där han berättar mer om hur vi kopplar vårt arbete med fonden till de globala målen. Besök även vår blogg SPP Global Solutions eller läs mer om fonden på www.sppfonder.se – SPP Global Solutions

 

Kort om fonden:

• Investerar i mellan 60-80 bolag

• Bolag i linje med FNs globala hållbarhetsmål

• Global aktiefond

• En hållbar och fossilfri fond

Risknivå: 6/7 Avgift: 0,75 %

 

SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. SPP Fonder förvaltar 30 fonder och ett förvaltat kapital på drygt 260 miljarder kronor (2020-10-01). SPP Fonder har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På vår hemsida hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.


2020-10-20

Catella - Nyhetsutskick

Catella Credit Opportunity – en verktygslåda skapad för att hantera räntemarknadens utmaningar

4178.image.787x525.png

Räntemarknaden befinner sig i ett historiskt läge efter en osedvanligt lång period med låga räntor. Räntenivåer som tidigare ansågs som tillfälliga avvikelser har idag blivit normaliserade. Nollränta eller till och med negativa räntor på svenska och europeiska statsobligationer är utmanade för investerare som söker placeringsmöjligheter med låg risk. Det finns ränteplaceringar som innebär möjligheter till bättre avkastning och som kan leverera en avkastning på runt 5 procent. Men det kräver att du som investerare, bildligt talat, klättrar långt ut på riskträdets grenar för att kunna nå en sådan nivå.

Denna typ av investeringar sker i företagsobligationer inom det så kallade ”High Yield”-segmentet. Möjligheterna till avkastning är större men det är också riskerna. Vilket också medför att variationen på avkastningen eller ”spread”, skillnaden mellan avkastningen i säkra statsobligationer och högrisk obligationer, ökar. Dagens läge, där placeringar i statsobligationer i princip inte ger någon avkastning, har inneburit att intresset för att investera i obligationer med högre risk och därmed högre avkastning har ökat markant. I takt med att räntorna har sjunkit de senaste 10 åren har inflödet av kapital flyttats från lågriskobligationer till obligationer med högre risk. En konsekvens av detta är att spreaden mellan de två typerna av ränteplaceringar har sjunkit till en historiskt låg nivå.

 

High Yield med låg risk, hur går det ihop?

Många av de High Yield räntefonder som erbjuds på marknaden har under de senaste åren haft en låg volatilitet vilket medfört att risken i fonderna enligt ESMAs, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, beräkningar har sjunkit. Så sent som förra året, fanns nästan alla High Yield fonder i ESMA klass 2. Fonderna i klass 2 har en standardavvikelse på mellan 0,5 – 2 procent. I spåren av Covid -19 pandemin utmanades den nordiska företagsobligationsmarknaden rejält och flera fondbolag stängde helt enkelt sina fonder under en period.

 

Risken med High Yield

Det är viktigt att vara medveten om att när det blir oroligare på räntemarknaden på grund av sämre tider så förändras risken i High Yield-obligationer mycket snabbt. Vi har, under 2000-talet, sett flera exempel när volatiliteten, standardavvikelsen, i europeiska high yield-obligationer snabbt har stigit till över 15 procent. Vilket är en volatilitet fullt jämförbar med risken att placera i aktier. Historiskt har investerare med längre tidshorisont nyttjat dessa tillfällen och köpt high yield-obligationer och ALLTID belönats för sitt tålamod med bra riskjusterad avkastning. Även detta år fanns en sådan möjlighet. Risken med att investera i high yield är att man inte får tillbaka sina investerade pengar beroende på att företag går under, defaultar och därmed inte kan betala tillbaka hela beloppet man lånat. På kortare horisont är risken att likviditeten på marknaden torkar upp och att man tvingas att sälja obligationer på priser som kortsiktigt är väldigt nedtryckta. Att den svenska riksbanken nu köper företagsobligationer med bättre kreditvärdighet, investment grade visar att företagsobligationsmarknaden är en viktig del i kreditförsörjningen och inte fullt ut kan ersättas av banksystemet.

 

Så vad ska du som investerare göra? Helt undvika att placera i High Yield?

Inte alls. Det du bör göra; är att utnyttja möjligheten att skapa avkastning med hjälp av segmentet. Men för att kunna göra det är det viktigt att välja en fond där förvaltarna har mandat och flexibilitet att kunna välja när det är dags att minska eller höja risken.

I Catellas fond Catella Credit Opportunity har förvaltarna fullständig flexibilitet att själva välja om de ska investera helt i statsobligationer, helt i High Yield obligationer eller i en mix. Målsättningen för fonden är att oavsett marknadsläge skapa positiv avkastning. Motorn för avkastning i fonden är i dagens ränteläge innehaven i högavkastande obligationer. Men ett år som detta behöver fonden kompletteras med andra strategier för att kunna uppfylla målet. Aktivitet och flexibilitet är ledorden och förvaltarna har möjlighet att köpa skydd i ränte-, valuta- och aktiemarknaden som kan ge avkastning även i skakiga marknadslägen. De enskilda krediturvalen görs utifrån ett fundamentalt mikroperspektiv och besluten rörande den övergripande risken och hedgning av portföljen baseras primärt utifrån ett makroperspektiv.

 

Hur har det gått för Catella Credit Opportunity?

Även om historisk avkastning inte är någon garanti eller säger något om framtida avkastning så har Catella Credit Opportunity haft positiv avkastning varje år sedan starten 2016. I skrivande stund är fonden ner 0,2 % hittills i år (2020-10-15) och förutsättningarna för positiv avkastning även i år är därmed gynnsamma.  Morningsstar har belönat Catella Credit Opportunity med högsta betyg, 5 stjärnor. Det innebär att Catella Credit Opportunity är en av de fonder som presterat bäst riskjusterad avkastning på både tre och fem år i kategorin företagsobligationsfonder.

 

Varför investera i Catella Credit Opportunity?

• Flexibelt och brett mandat att anpassa fonden till rådande marknadsförutsättningar

• Mål att generera en högre löpande avkastning än traditionella räntealternativ

• ESG inkluderas i företagsutvärdering

•  Rutinerat förvaltarteam Thomas Elofsson, branscherfarenhet sedan 1995, och Stefan Wigstrand, branscherfarenhet sedan 1998

• Dokumenterad historik av förvaltning av företagsobligationer

• Unik möjlighet att investera i ett dynamiskt fondalternativ med tyngdpunkt på den nordiska företagsobligationsmarknaden

4179.image.778x550.png

Fakta om fonden (per 2020-10-15):

Avkastning i år -0,2%

Current yield 5,4%

Ränterisk 0,4%

Kreditrisk 3,4%

KREDITRISK

En obligations värde beror väsentligen på räntan och på risken att den som emitterat obligationen inte ska kunna betala obligationens kuponger eller dess förfallobelopp. Risken att obligationens emittent inte ska kunna betala betecknas kreditrisk. En fond med hög kreditrisk innehåller räntebärande värdepapper från mer riskfyllda bolag, vilka dock oftas betalar högre kuponger. Ett värdepapper emitterat av staten har mycket mindre kreditrisk än ett värdepapper emitterat av ett litet bolag eftersom risken att staten inte ska kunna betala är mycket mindre än för det lilla bolaget. För att på ett enkelt sätt kunna visa hur stor del av den totala risken som kommer från ränterisk och hur stor del som kommer från kreditrisk visas kreditrisk i Catellas månadsblad i samma termer som totalrisk det vill säga, uttryckt i standardavvikelse.

RÄNTERISK

Ränterisk kan definieras på många olika sätt, men alla mått försöker åskådliggöra hur känslig fonden är för ränteförändringar. För att på ett enkelt sätt kunna visa hur stor del av den totala risken som kommer från ränterisk och hur stor del som kommer från kreditrisk visas ränterisk i Catellas månadsblad i samma termer som totalrisk det vill säga, uttryckt i standardavvikelse.

CURRENT YIELD

Den förväntade årliga avkastningen från obligationer med nuvarande innehav.

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.


2020-09-30

Webinar - Nordic Cross

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.

Det ultimata testet - tre år av turbulens? Webinar med Nordic Cross  

För en tid sedan fyllde två av Nordic Cross fonder tre år - Nordic Cross Stable Return och Nordic Cross Total Return. Här hittar du ett intressant webinar där förvaltarna och grundarna Ulf Strömsten, Magnus Nilsson och Fredrik Tauson sammanfattar de tre senaste åren samt delar med sig av tankar om fondernas strategi framöver.  Klicka här  för att komma till webinariet.

 

4175.image.997x95.png

 


2020-09-22

Atlant Fonder - Nyhetsutskick

4170.Introbild.781x228.png

Risken i många kunders portföljer har ökat markant

Vi har de senaste åren sett en ökad exponering mot tillgångsslag som aktier, High Yield obligationer, fastigheter och direktlånefonder, tillgångsslag med en hög inbördes korrelation och en hög korrelation till aktier. Samtidigt har exponeringen minskat mot tillgångsslag som ”underperformat” såsom stats-obligationer, Investment Grade obligationer, hedgefonder och råvaror, tillgångsslag som generellt sett har en låg korrelation mot aktier.

Det här innebär att många kunder idag sitter med alldeles för hög risk i sina portföljer och saknar den viktiga diversifieringen som gör portföljen mindre volatil.

På Atlant Fonder arbetar vi mycket med riskminimering och eftersträvar att göra små förlustaffärer de gånger vi har fel. Något som vi i förlängningen är övertygade om leder till en jämnare och högre avkastning.

Marknadsneutrala fonder för den tryggare delen av portföljen

Atlant Fonder har fokus på marknadsneutrala och absolutavkastande fonder. Vår ambition är att våra marknads¬neutrala fonder ska ha en låg korrelation med aktie- och räntemarknaden. Det är så klart ett utmanande mål men eftersom vi använder derivat i vår förvaltning så är möjligheterna goda att lyckas.

Basen i våra fonder är investeringar i räntebärande placeringar. Det innebär att vi till stor del investerar som en företags¬obligations¬¬fond varför vi också anser det vara relevant att jämföra oss med denna grupp.

De räntebärande placeringarna kombineras med derivataffärer, främst på aktieindex. Derivaten används i två syften. Det första och kanske viktigaste syftet är att sänka risken och skydda fond¬värdet. Man kan se det som en ”försäkring” mot oönskade marknadsrörelser. I mars när företags¬obligations¬fonder var ner 10–17 % tappade Atlant Stability 5,8 % och Atlant Opportunity 7,8 %. Våra fonder är nu upp 1,5–2 % medan merparten företags¬obligationsfonder fortsatt visar minustal på 2–6 %. Det andra syftet med derivaten är att skapa avkastning utöver ränteportföljen. Oftast gör vi små affärer där förlustrisken är känd medan uppsidan kan vara explosiv. Long/short strategier på aktier är inget vi håller på med.

Atlants fonder vara ett utmärkt komplement till företagsobligationsfonder för att minska volatiliteten och skapa chans till en än högre avkastning.

Högre avkastning jämfört med företagsobligationsfonder

Vår snabbast växande fond är Atlant Opportunity som startade den 1 januari 2016 och som de fyra första åren haft en årlig snittavkastning på +5,4 %. Risken har pendlat mellan 2–5 i standardavvikelse vilket innebär riskklass 3.

De större och mer välkända svenska företagsobligationsfonderna har en hög inbördes korrelation med avkastnings¬siffror som är tämligen lika över tid. I diversifieringssyfte ger en portfölj med två, tre sådana fonder inget större mervärde. Om man istället kompletterar en företagsobligationsfond med Atlant Opportunity så blir volatiliteten lägre och historiskt har avkastningen varit markant högre.

Tabellen nedan visar hur Atlant Opportunity klarat sig mot snittet av de tio bästa företagsobligations-fonderna (SEK nominerade) under tre respektive fem år. Källa: Morningstar 2020-09-07.

4171.Matris.png

Marknadskommentar

Vi anser att osäkerheten är fortsatt stor i marknaden. Det finns flera faktorer som kan vara en ”trigger” för en större nedåtrekyl.

 • Corona-utvecklingen och dess inverkan på realekonomin
 • Presidentvalet i USA
 • Kina – både utvecklingen i landet och dialogen med EU och USA
 • Höga aktievärderingar

Vad säger vi nu om återstoden av 2020?

Aktiemarknaden: Sammantaget tror vi att sannolikheten för ett fortsatt volatilt börsår får betecknas som väldigt hög. Emellertid gör bristen på alternativ att det mest troliga utfallet är fortsatt uppgång såvida vi inte får en ”trigger”.

Kreditmarknaden: Sammantaget får sannolikheten betecknas som hög för en stabil utveckling och en fortsatt återhämtning i nordiska krediter.

Fonderna: Utifrån ovanstående kommer vi att ha utökat skydd mot börsnedgång i både Atlant Opportunity och Atlant Stability. Vi kommer också fortsatt att ha en lång exponering mot guld, via optioner, i Atlant Opportunity.

Fonder i fokus hos US

Atlants fonder förvaltas gemensamt av teamet: Anders Kullberg, chefsförvaltare, Taner Pikdöken, kreditanalytiker och förvaltare och Nikos Georgelis, förvaltare. Undantaget är Atlant Precious (+22 % i år) där Mattias Gromark är förvaltare.

Atlant Stability

 • En marknadsneutral fond som söker jämn avkastning till låg risk
 • Avkastningsmål på 2,5–3 %
 • Riskklass 3 (har legat i riskklass 2 under lång tid)
 • 85 % positiva avkastningsmånader

Atlant Opportunity

 • En marknadsneutral fond där vi väljer fritt bland våra bästa idéer
 • Avkastningsmål på 4–5 %
 • Riskklass 3
 • 78 % positiva avkastningsmånader

Atlant Sharp

 • En fond som ger exponering mot Stockholmsbörsen (OMXS30) med kursfallsskydd
 • Avkastningsmålet är att över tid gå bättre än OMXS30 och göra det till en lägre risk
 • Riskklass 5
 • 69 % positiva avkastningsmånader

2020-09-22

Lannebo Fonder - Nyhetsutskick

4168.Forvaltarna_gamla.783x537.jpg

 

Teknik och hållbarhet - två megatrender i spåren av pandemin

”Bäst kombination av hög avkastning och högt hållbarhetsbetyg, bland fonder som funnits i fem år, har Lannebo Sverige Hållbar”.

Så skrev Dagens industri i fjol efter att ha granskat 83 svenska fonder. Vi skulle vilja påstå att Lannebo Sverige Hållbar i år har utökat ledningen ytterligare.

Den globala pandemin har förstärkt en rad trender som vi som investerare har följt och investerat i en längre tid. Det som är speciellt med fonden Lannebo Sverige Hållbar är att den i första hand är en fond som väljer in bolag istället för att välja bort bolag.

Förvaltarduon Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf letar efter bolag vars produkter och tjänster bidrar till ett friskare liv, en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Bolag som nu ser en stark underliggande tillväxt. Här finns till exempel läkemedelsbolaget AstraZeneca, konsultbolaget Rejlers och gymkedjan SATS.

 

4167.Bild1.776x300.png

 

Det var länge sedan man var tvungen att avstå avkastning för att investera hållbart. I dag är verkligheten den motsatta. Hållbara bolag värderas allt högre när fler och fler insett att det är företag som kan rida på årtionden av underliggande tillväxt. Lannebo Sverige Hållbar sticker därför inte längre bara ut i kategorin hållbarhetsfonder utan hör till den absoluta toppen bland Sverigefonder i stort med fem stjärnor i betyg från Morningstar för de senaste tre åren.

Pandemin och nedstängningarna runt om i världen innebar också en acceleration av digitaliseringen i samhället. På konsumentmarknaden har vi redan ställt om till digitala alternativ inom allt ifrån att besöka vårdcentralen till att dejta. Men på företagssidan står förändringen fortfarande och stampar i farstun. 

Microsofts vd Satya Nadella skrev i bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet att vi har sett två år av digital transformation inom loppet av två månader. Men detta innebär inte att digitaliseringen nu tar en paus – tvärtom.

Företag ställer i allt snabbare takt om till digitala lösningar. Fjärrstyrda fabriker, datalagring i molnet och bättre it-säkerhet. Trender som Lannebo Teknik Småbolag är direkt exponerade mot. Genom att fonden är helt global har den inte, likt många svenska teknikfonder, en övervikt mot dataspelsbolag och online-casinon med skyhöga multiplar. Den har inte heller likt indexfonder på området blint köpt aktier i bolag där förhoppningar fått aktiekurserna att lämna verkligheten. Fonden största innehav är istället det amerikanska IT-säkerhetsbolaget Ping Identity följt av molntjänsteföretaget Upland Software. Bolag med en lönsam tillväxt om 15-20 procent per år till en rimlig prislapp. 

Oavsett vad den närmsta framtiden bjuder på i form av risker och möjligheter ser vi att digitaliseringen av näringslivet och omställningen till ett mer hållbart samhälle kommer att fortsätta. Vi menar att dessa två trender är så kraftiga att de kommer att vara definierande för hela 2020-talet. Därmed är de också viktiga för långsiktiga investerare att ha en genomtänkt exponering mot. 

 

Varför välja Lannebo Sverige Hållbar A?

 • Ett förvaltarteam i världsklass: Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf
 • Avkastning som slagit index. Över alla tidsperioder.
 • Fem stjärnor från Morningstar för de senaste tre åren, då nuvarande förvaltare styrt fonden.
 • Exponering mot megatrender som grön energi och hållbarhet.

 

Varför välja Lannebo Teknik Småbolag?

 • Ger en global exponering mot snabbväxande teknikbolag
 • Avkastning som slagit index, i år såväl som sedan start. 
 • En fond med starkt fokus på att undvika bolags- och värderingsrisker.
 • Bevisat skickliga förvaltare i Johan Nilke (tidigare Öhman Global Growth) och Helen Broman (tidigare Lannebo Nano- och Microcap) som även förvaltar fonden Lannebo Teknik tillsammans.

 

4169.Forvaltarna.779x439.png


2020-09-08

Webinar - Cicero

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


 

 

 

Cicero - Webinar med förvaltaren Arne Lundberg 

Vart är vi på väg? Välkommen till Cicero Fonders webinar exklusivt för US anknutna ombud där Fredrik Peters och Peter Magnusson ger sin syn på det rådande marknadsläget samt en uppdatering över US samarbetsfond Eligo Strategifond Offensiv. Klicka här  för att komma till webinariet.

4165.image-20200908184813-5.jpeg

 


2020-06-16

Webinar - Coeli

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


 

Coeli - Webinar med förvaltaren Arne Lundberg 

Torsdag den 11 juni gästades vi av Coeli Totals förvaltar Arne Lundberg som berättar om hans syn på det aktuella makroläget samt hur de navigerat sig genom den senaste tidens turbulens. Klicka här  för att komma till webinariet.

 

4149.image-20200528141101-1.170x.jpeg

 

 

 


2020-06-05

Nordic Cross - Nyhetsutskick

 

4153.image.416x171.png

 

Osäker på framtiden? Lågriskfonder och fonder med djupare verktygslådor är ett sätt att navigera i stormiga väder. 

Fördelar med våra alternativa lågriskfonder

- Möjlighet att generera avkastning under stigande marknader samtidigt som aktiv riskhantering begränsar risk för stora kursfall.

- Med noll eller negativ förväntad avkastning på traditionella räntealternativ måste kapital hitta andra vägar till positiv avkastning.

- ESG integrerade investeringsprocesser.

I det här utskicket vill vi lyfta fram vår multistrategifond samt våra båda kreditfonder.

 

Kort om förvaltningen under Coronakrisen.

Hur har vår förvaltning hanterat omställningen från ett år som präglades av väldigt lite turbulens och stigande aktiekurser till ett år som i år med helt upp och ned vända förutsättningar?

Fördelen med en lite djupare verktygslåda i förvaltningen är att det finns förutsättningar att skapa avkastning under stigande marknader samtidigt som vi använder skydd för att begränsa riktigt stora nedgångar i fonderna.

I vår multistrategifond Stable Return, som har diversifierade strategier över tillgångsslagen aktier och räntor, kunde vi snabbt lägga på skydd i fonden när vi såg stigande marknadsrisker samtidigt som fonden kunde ställa om och öka fokus på sådana bolag som har möjlighet att leverera avkastning även under så utmanande perioder som den vi upplevt under våren. Fonden är i skrivande stund upp ca 7 procent under 2020.

Våra kreditfonder Credit Edge och Total Return Bond Fund har en annan strategi än traditionella företagsobligationsfonder. Strategin möjliggör att vi kan vara med upp under de långa perioderna med stigande fondkurser och små marknadssvängningar som så ofta präglar marknaden. Samtidigt medför strategin att fonderna snabbt kan reducera sin kreditexponering och gå in med stor andel likviditet under marknader som präglas av hög marknadsturbulens.

Credit Edge var med 8 procents avkastning Sveriges högst avkastande dagligt handlade räntefond under 2019. Under våren föll high yield marknaden med nästan 20%, samtidigt som Credit Edge under samma period föll med ca 7 procent. Även under den kraftiga nedgången kunde fonden således visa ett verksamt skydd jämfört med traditionella jämförbara fonder.

Även Total Return Bond Fund sticker ut i positiv bemärkelse jämfört med jämförbara fonder inom sin riskkategori. Fonden levererade en avkastning på 3,7 procent förra året och är i år ner ca 3,5 procent.

Båda kreditfonderna har klarat perioden väl även ur ett flödesperspektiv och får därför anses hela och rena då inga tvångsförsäljningar har ägt rum. Ingen av fonderna behövde heller stänga under våren, istället har båda fonderna en stor andel kassa och kassaekvivalenter för att kunna vara med och ta del av de möjligheter som nu uppkommer i en marknad då bolagen har extremt stora finansieringsbehov.

Marknadskommentar

I takt med att antalet sjukdomsfall minskar och samhällen öppnas upp ökar också tillväxten i ekonomin. Kina är ett bra exempel på det. Men detta är kortsiktiga effekter som aktiemarknaden dragit väl långtgående slutsatser från. De långsiktiga effekterna av Corona-viruset vet vi ännu väldigt lite om och forskarna debatterar fortsatt risken med att vi får en andra våg av smitta i höst som på nytt kan stänga marknader och företag. Skulle det visa sig att spridningen av viruset snabbt skulle öka igen så lär sentimentet för riskfyllda tillgångar snabbt försämras med fallande börser och vidgade kreditspreadar som följd.

Tyvärr har vi inte mycket vägledning från företagens kvartalsrapporter. Generellt var resultatet för första kvartalet något bättre än marknadens förväntningar men kommentarerna om andra kvartalet var fåordiga och det är först i q2 rapporterna som vi får se de fulla effekterna av smittan på företagens resultat.

Vi ser en risk för nya fall på såväl aktie- som obligationsmarknaden och har därför också börjat dra ner risken i våra aktiemandat.

Alla tycks vara överens om att vi är i en lågkonjunktur och effekterna på ekonomin är långtgående vilket inte minst märks i antalet permitteringar. En så kraftig ökning i arbetslösheten som vi nu ser kommer att få långtgående effekter på privatkonsumtionen som det kommer att ta lång tid att reparera. Tillväxten kommer dock att komma tillbaka så snart samhället öppnar upp, men det är då tillväxt från väsentligt lägre nivåer än dom vi sett tidigare.

Centralbankernas roll är en nyckelfråga. De enorma stimulanspaket som sjösätts runt om i världen leder till en kraftig ökning av statsskulderna. Om Coronakrisen blir utdragen så uppstår frågan hur mycket som staterna runt om i världen ytterligare kan stimulera ekonomierna om så skulle behövas. 

Risken är att vi öppnat champagneflaskan allt för tidigt och att vi kommer få se fler justeringar nedåt på aktiemarknaden under året.

Sammanfattningsvis är vi långsiktigt opportunistiska men kortsiktigt försiktiga.

 

4150.image.783x422.png

 

Nordic Cross Stable Return – Flera tillgångsslag skapar flexibilitet och stabilitet

 

FONDEN I KORTHET

Avkastningsmål: 4-5%

Målrisk: 2,5% i snitt, max 3%

Riskklass: 3

Korrelation: < 0,3

”Vi har ett mål att hålla låg korrelation med svenskt börsindex, lägre än 0,3” 

 

 

Dagens låga räntenivåer i kombination med uppskruvade aktiemarknader är utmanande för många sparare. Diversifiering mellan tillgångsklasser och investeringsstrategier reducerar svängningar i din portfölj och begränsar samtidigt risker som finns när man investerar i en enda tillgångsklass. Vår multistrategifond har verktygen att hantera dagens marknadsrisker och ger samtidigt möjligheten till stabil riskjusterad avkastning.

Fonden Nordic Cross Stable Return ger investerare tillgång till de instrument som krävs för att hantera dagens utmanande marknadsförhållande. Fondens målsättning är att skapa stabil, positiv, avkastning till låg risk oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

 

 

Nordic Cross Credit Edge – En annorlunda företagsobligationsfond

 

FONDEN I KORTHET

Avkastningsmål: 6% efter avgifter

Riskklass: 3

”Fonden är konstruerad att reducera marknadsexponeringen efter stigande volatilitet och öka marknadsexponeringen vid minskad volatilitet.

”Övertid har vi en stor kassa och likvida tillgångar för att hantera likviditetsrisker när de uppstår och agera taktiskt när tillfälle ges.  ”

 

Fonden Credit Edge är en alternativ räntefond med högre avkastningsprofil än traditionella räntefonder. I nuvarande räntemiljö är vi övertygade om att det över tid ger bättre avkastning att vara investerad i företagsobligationsfonder än i traditionella obligationsfonder. Fonden har en målsättning att generera avkastning på över 6 procent över perioden 3 - 5 år.

Fonden använder både derivat och cash obligationer för att erhålla tillfredsställande exponering mot kreditmarknaden

 

 

Nordic Cross Total Return Bond Fund – En företagsobligationsfond med djupare verktygslåda

 

FONDEN I KORTHET

Avkastningsmål: 3% efter avgifter

Riskklass: 2

”Fonden har en bottenplatta med kärninnehav av långsiktigt kreditvärdiga bolag. På toppen kan fonden gasa eller bromsa exponering med hjälp av kreditderivat.

”Övertid har vi en stor kassa och likvida tillgångar för att hantera likviditetsrisker när de uppstår och agera taktiskt när tillfälle ges.  ”

 

Fonden Total Return Bond Fund är en alternativ. I nuvarande räntemiljö är vi övertygade om att det över tid ger bättre avkastning att vara investerad i företagsobligationsfonder än i traditionella obligationsfonder. Fonden har en målsättning att generera avkastning på över 3 procent över perioden 3 - 5 år.

Fonden använder både derivat och cash obligationer för att erhålla tillfredsställande exponering mot kreditmarknaden

 


2020-05-27

Fonder i fokus - webinar med Danske Invest

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.

 


Danske Invest - Webinar med förvaltare Petter Löfqvist
Hur påverkas småbolagen av nuvarande marknadssituation och finns det bolag som kan gå stärkta ut coronakrisen? Petter Löfqvist förvaltare av Danske Invest Sverige Småbolag förklarar detta och mycket mer i denna video. Klicka här för att komma till videon.

Danske Invest Sverige Småbolag hittar du bland annat via Movestic, Futur samt Nord Fondkommission.

 

 

3905.DANSKE_INV_RGB_DB.336x.png

 

 

 


2020-05-12

Carnegie Fonder - Nyhetsutskick

Vi blickar framåt!

Vi har haft några riktigt turbulenta veckor bakom oss sen den stora svarta svanen ”Corona” flög in och landade med buller och brak mitt i allas vardag, ekonomi och liv. Vi är inne i en recession och konjunktursiffror som kommer in ser allt annat än ljusa ut. Då är det bra att påminna sig om att marknaden brukar vända innan konjunkturen och att det historiskt sett gått ganska fort för marknaderna att återhämta sig. Återhämtning fick vi se under april månad, såväl på aktiemarknaden som på kreditmarknaden. Frågan är nu hur börsen egentligen mår? Vilka börser går bäst framgent, vilka blir de långsiktiga förändringarna och vilka bolag blir långsiktiga vinnare när världen ställer om efter coronapandemin?

 

Långsiktiga vinnare

Innan vi blickar framåt börjar vi med en kort tillbakablick. Världens bästa börs sedan 1970 är Stockholmsbörsen med 9,2 procent avkastning per år. Vi tror inte att det är en slump att listan toppas av fyra nordiska länder som gemensamt har ett bra samarbete och förtroende mellan stat, arbetsgivare och arbetstagare. Än mer unikt är den nordiska ägarstyrningsmodellen med en mycket tydlig hierarki och beslutsordning, från aktieägare via bolagsstämma till styrelse, VD och ledning. Detta tillsammans med en hög medvetenhet om hållbarhet gör att vi tror på det nordiska caset även i framtiden.

 

Hållbarhet och framtidssäkrade bolag nämner våra förvaltare som viktiga faktorer i deras investeringsbeslut. För att förvaltarnas analys av bolag ska bli så komplett som möjligt använder de numera vårt egenutvecklade analysverktyg CF THOR för att identifiera risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv, och att ta fram ett bättre diskussionsunderlag till möten med företagens ledning. Ingen investering utan hållbarhetsanalys!

4144.image.780x.png

Vilka bolag och branscher kommer vara långsiktiga vinnare enligt Simon Blecher, förvaltare av Carnegie Sverigefond? Byggbolag med mycket infrastruktur, såsom Skanska och NCC, då de kommer gynnas långsiktigt eftersom man kommer vilja stimulera ekonomin och bygga fler sjukhus och beredskapslager. Även skogsbolag som Holmen och SCA tror Simon kommer vara långsiktiga vinnare, inte bara för att skog växer utan även tack vare den snabba omställningen från offline till online som ökar efterfrågan på kartong. Detta håller även John Strömgren, förvaltare av Carnegie Strategifond, med om och ökade sitt innehav i SCA under april.

 

Vad säger Jonas Andersson som förvaltar Carnegie Fastighetsfond om framtiden för fastighetsaktier? Enligt Jonas är det säkraste kortet konjunkturokänsliga samhällsfastigheter och svenska hyresrätter och han har därför ökat i bland annat Wallenstam, Heba och John Mattson, samt köpt Cibus och Tre Kronor som har livsmedelsbutiker som viktiga hyresgäster.

 

Skillnad på risk och risk

I tider som dessa, då vi fått se såväl aktie- som företagsobligationer att sjunka kraftigt i värde, kan det även vara på sin plats att påminna om skillnaden på risk och risk. Prisrisk – d.v.s risken för att priset går ned tillfälligt, är något vi måste acceptera och det som vi i mars fick uppleva. Vad vi vill undvika är risken för permanent förlust av kapital. Ett extremt exempel på permanent förlust av kapital är vad som hände med St Petersburgbörsen 1917 när ryska revolutionen var ett faktum och samtliga företag i landet nationaliserades.

4146.image.png

Ett mer närliggande exempel är Ericssonaktiens utveckling sedan 1999. Även om uppgången skulle vara 20 procent per år de kommande fem åren kan förlusten efter 25 år då summeras till ungefär 90 procent. 1999 fick vi en del kritik över att vi gick lång Ericsson, men det visade ju sig vara rätt beslut och ingen klagade året därpå.

 

Attraktiv risk/reward i Carnegie Corporate Bond

Härdsmältan på kreditmarknaden i mars har drabbat alla bolag skoningslöst under antagandet att cash is queen (ja, king för den delen också). Under april har kreditkvaliteten spelat roll och vissa namn har återhämtat sig från tidigare oförskämt låga nivåer. Fokus har skiftat från renodlat flödesdrivet till att utvärdera bolagens långsiktiga möjligheter i ett försök att undvika permanent förlust av kapital. Det tycker vi är bra! Här ligger vår styrka – att undvika permanenta förluster av kapital.

 

Förra året fanns en mycket god riskaptit och starka inflöden till företagsobligationer, vilket tryckte ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Efter coronavirusets framfart har en omfattande priskorrigering skett som gör att kreditmarginaler nu istället är på historiskt attraktiva nivåer. Trots en något mer defensiv portfölj med fortsatt väldigt god likviditet är underliggande risk/reward attraktiv med yield på nästan 7 procent i Carnegie Corporate Bond.  

     

Många bolag står inför samma kortsiktiga utmaningar, men har väsensskilda möjligheter att skapa långsiktiga värden. Vårt arbete som aktiv värdeförvaltare är att investera i bolagen som bäst kan skapa långsiktiga värden och undvika permanent förlust av kapital. Det har vi gjort i över 30 år och vi hoppas såklart att vi även fortsättningsvis ska få förtroendet att göra det åt dig och dina kunder!


2020-05-12

Fondita - Nyhetsutskick

                                                                              4134.image.png

Fondbolaget Fondita Ab, grundat 1997 i Helsingfors, är ett privatägt och obundet fondbolag som koncentrerar sig enbart på förvaltning av aktiva aktiefonder. Vi förvaltar åtta aktiefonder som placerar främst i mindre och medelstora, nordiska och europeiska börsnoterade bolag. I centrum för placeringsfilosofin ligger en aktiv, från index avvikande förvaltning.

Försäljningsvågen på marknaderna i spåren av COVID-19 -pandemin drabbade aktiemarknaderna kraftigt på kort tid, speciellt småbolagsaktier. I april återhämtade sig småbolagen starkt men ligger fortfarande efter de större bolagen i år. Varje större underprestationsperiod för småbolag har historiskt visat sig vara en köpmöjlighet på långsikt. Småbolag har historiskt gett en överavkastning över tid jämfört med större bolag vilket skapar möjligheter på långsikt för den långsiktiga investeraren.

 

Varför investera i småbolag?

- Småbolag har historiskt sett genererat högre avkastning än stora bolag

- Småbolag är ofta entreprenörsdrivna med aktiva och långsiktiga ägare

- Småbolag drar nytta av ökade uppköp och sammanslagningar- att köpa och bli köpta

- Småbolag har större möjligheter att växa jämfört med stora bolag

- Småbolag har ofta sämre kapitalmarknadsbevakning vilket leder till möjligheter för

investerare som gör sina hemläxor

 

Läs vårt senaste inlägg om marknadssituationen och småbolag:

https://www.fondita.se/sv/blog/smabolag-overavkastar-over-tid-handlas-nu-med-rabatt-mot-storbolag-skapar-mojligheter-pa-lang

 

Vår placeringsfilosofi

Fonditas placeringsfilosofi är baserad på stock picking och koncentrerade portföljer med en långsiktig placeringshorisont. Bolagens kvalitet prioriteras framom indexvikt vid valet av portföljbolag. Vi arbetar med koncentrerade portföljer på ca 30 bolag som avviker starkt från marknadsindex, dvs. fonderna har en hög “active share”. Omsättningshastigheten i fonderna är låg vilket betyder att placeringarna ofta är mycket långsiktiga.

Placeringsfilosofin för alla Fonditas fonder är densamma och fokuserar främst på mindre och medelstora bolag i Norden och i Europa.

 

I valet av portföljbolag har vi en stark preferens för bolag med:

• Stark marknadsposition och goda framtidsutsikter

• Etablerad lönsamhet och sund balansräkning

• Kvalificerad bolagsledning

• Aktiv ägare

• Rimlig värdering (DCF, PE, EV/EBIT etc.)

 

De koncentrerade portföljerna möjliggör en noggrann uppföljning av bolagens utveckling. Detta sker genom regelbundna möten med bolagsledningen samt med både portföljbolagens konkurrenter och kunder. Med detta förfarande säkerställer vi en tillräckligt nyanserad bild av bolagens utsikter.

 

Ansvarsfullt placerande

Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt agerande och hållbara verksamheter är kopplat till långsiktigt värdeskapande vilket gynnar verksamhetens ekonomiska resultat på lång sikt. Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är framgångsrikare än bolag som inte gör det. Ansvarsfulla investeringar är således en förutsättning för att nå våra långsiktiga mål och generera en god avkastning.

Fondbolaget Fondita har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG).

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt placerande (UNPRI). Vår aktiva förvaltningsfilosofi lyfter fram kvalitetsbolag med goda framtidsutsikter därmed prioriteras även hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen.

Vi undviker att placera i bolag vars verksamhet inte efterlever internationella normer och principer samt bolag vars huvudsakliga verksamhet drivs av verksamheter som strider mot våra värderingar. Läs mer om våra fonders hållbarhetskriterier på vår hemsida: www.fondita.se

 

Fonder i fokus

4135.image.png               4136.image.png               4137.image.png

 

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet.

På den nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi fin-ner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med drygt 30 innehav och avviker kraftigt   från index.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/nordic-micro-cap

 

Fondita European Small Cap

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/european-small-cap

 

Fondita European Micro Cap

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.

Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag i Europa. Placeringshorisonten är långsiktig.

 

Fonden kan handlas via Strukturinvest och Nord Fondkommission.

Läs mer om fonden här: https://www.fondita.se/sv/fonder/european-micro-cap

 

Läs senaste inlägget om Fondita European Micro Cap:

https://www.fondita.se/sv/blog/fondita-european-micro-cap-fyller-3-ar-langsiktig-tillvaxt-och-hanteringen-av-covid-19-krisen

 

Kontaktuppgifter

4141.image.png                              4139.image.png                              4140.image.png

_____________________                             ____________________                            ____________________

Fredrik von Knorring                                Markus Larsson                                       Kenneth Blomqvist

Vice VD / Partner / Kundansvarig                             VD / Partner / Portföljförvaltare                            Partner / Portföljförvaltare

fredrik.von.knorring@fondita.fi                             markus.larsson@fondita.fi                               kenneth.blomqvist@fondita.fi

kontor +358 9 66 89 89 33                                          kontor +358 (0) 9 66 89 89 13                               kontor +358 (0) 9 66 89 89 12

mobil  +358 40 828 5251

 

 

       4143.image.png

 

Följ oss på LinkedIn @Fondita Fund Management Company

Besök vår hemsida för mera information om Fondita och våra fonder: www.fondita.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondbestämmelser, faktablad mm. finns att få på www.fondita.se

 


2020-05-05

Fonder i fokus webinar - C WorldWide

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


C WorldWide - Webinar - Förvaltare Mikael Svensson

Titta gärna på detta webinar med Mikael Svensson som förvaltar C WorldWide Healthcare Select.  Han ger sin syn på den rådande pandemin samt marknadsläget för hälsovårdssektorn. Han delar även med sig kring vilka delar av hälsovårdssektorn som han tycker är intressanta och bjuder på en närmare presentation av fonden C WorldWide Healthcare Select. Klicka här för att komma till webinariet.

4133.4027.C_WorldWide_AM_10x10_300dpi.png

 


2020-04-17

Naventi Fonder - Nyhetsutskick

4132.image-20200421092055-1.png

 

Aktiv förvaltning

På Naventi Fonder arbetar vi med aktiv global förvaltning, vilket innebär att vi aktivt investerar i bolag/branscher som bedöms attraktiva. Minst lika viktigt är det att aktivt välja bort bolag/branscher som bedöms mindre attraktiva. Vi förvaltar nästan 12 Mdr SEK varav 3,6 Mdr SEK i företagsobligationer.

Vår aktiva förvaltning har resulterat i 5-stjärnor i Morningstar för fonden Naventi Offensiv Flex. Vi kom från ett starkt 2019, där våra tematiska exponeringar resulterade i en avkastning över fondens jämförelseindex. Naventi Offensiv Flex har i år avkastat 1,70% (jmfr.index -8,77%) och den relativt goda avkastningen kan delvis förklaras av att vi aktivt valt att undvika, sälja, eller underviktat branscherna nedan:

4120.image.png

Gemensam nämnare för ovan branscher är att de drabbats hårt av stundande virusepidemi och genom att undvika dessa har vår prestanda gynnats.

Vi är investerade i över 30 olika branscher och trots turbulensen på de globala börserna har nästan hälften av dessa bidragit positivt i år.

I topp som största bidragsgivare i år återses bolag inom e-handel, mjukvara, digital underhållning och hälsovårdsteknik, medan fastighetssektorn haft det tuffare.

4121.image.png

 

Tematiska investeringar

Inom våra tematiska investeringar ser vi långsiktigt värde inom cybersäkerhetstemat, som även presterat relativt bra i dessa turbulenta tider. Exempel på ett av våra innehav inom temat är amerikanska Everbridge.

Bolaget arbetar med säkerhet i den bemärkelsen att de når ut med rätt information, i rätt tid, till rätt målgrupp vid krissituationer likt coronaviruset, ett terrorattentat, en jordbävning eller liknande.

Cybersäkerhet är ett hett ämne i media och attackerna är oftast flest i orostider, något som reflekteras i aktiekursen för Everbridge som stigit 46% i år, med flertalet svenska kommuner som kunder.

4122.image.png

 

Naventi Fonder obligationsportfölj

4123.image.png

Företagsobligationsmarknaden har upplevt en period av stor stress där anledningen främst varit en minskad riskvilja och osäkerhet på grund av Covid-19 spridning. Samtidigt har vi sett ett kraftigt oljeprisfall och stora utflöden ur företagsobligationsfonder. Men i takt med stimulanser från penning och finanspolitiken har marknaden stabiliserats och priset på obligationerna ligger nu på väldigt attraktiva nivåer.

På Naventi Fonder har vi för tillfället:

 • Stor andel kassa
 • Mindre andel High Yield obligationer (ca 20%) då det finns ökad risk för nedgraderingar
 • Ökat innehav i EUR och USD för ännu bättre likviditet
 • Fokus på bolag med starka kassaflöden och främst inom icke-cykliska sektorer

Trots att kreditmarknaden rekylerat tillbaka de senaste veckorna handlar många bolags obligationer på fortsatt väldigt attraktiva nivåer. De flesta obligationer handlas under par, dvs det pris de kommer stänga på vid förfall.

Förutom den löpande räntan får man då även en prisvinst när man närmar sig förfallodagen.

Denna effekt kommer att ske oavsett marknadsklimatet (givet att bolagen fullföljer betalningarna) och gör att företagsobligationer är ett bra komplement till aktier och statsräntor.

Aktuella navkurser, samt månads- och veckobrev finner du på www.naventi.se

Kontakta oss om du vill prata fond!

Magnus IH Jansson, 073-073 16 40

Jonas Karell, 072-500 13 35

4124.image.png


2020-04-16

UB Bankers - Nyhetsutskick

4114.image.81x.png

 

” Varför investera i listad infrastruktur”

Infrastruktur är de allmänna servicesystem som traditionellt har varit samhällsägda och som under de senaste årtiondena har privatiserats runt om i världen. Exempel på traditionella infrastruktur-verksamheter är elförsörjning och -distribution, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag.

 

4115.image.306x.png                4116.image.300x.png

 

Även om infrastruktur är en omfattande tillgångsklass, har största delen av den stått utanför placerarnas räckhåll. Möjligheterna att placera i infrastrukturbolag har samtidigt också varierat mellan olika länder. Under de senaste årtiondena har infrastrukturen emellertid i allt större omfattning privatiserats runt om i världen. Utvecklingen har varit speciellt snabb på tillväxtmarknaderna och särskilt i Asien.

Då det gäller placeringar i infrastruktur erbjuder börsnoterade infrastrukturbolag, dvs. infrabolag, ett av de mest attraktiva alternativen. Börsnoterade infrabolag representerar i regel den största och viktigaste infrastrukturverksamheten på den lokala marknaden. Fördelen med dem är en god avkastningspotential och samtidigt utvecklas de mer stabilt än traditionella aktieplaceringar i genomsnitt. Ur investerarens synvinkel är den intressantaste egenskapen hos infrastrukturverksamheter en lägre affärsrisk än normalt, vilket gör att de flesta börsnoterade infrastrukturbolagen på aktiemarknaden är förknippade med en lägre risk än normalt. Detta förklaras med att bolagens verksamhet grundar sig på långsiktiga avtal och de kan ha en fullständig eller delvis monopolställning inom sitt verksamhetsområde.. Avigsidan med infrabolagens utmärkta risk- och avkastningsprofil är en högre politisk risk än i genomsnitt. Myndigheterna har rätt att ingripa i verksamhetsmiljön för bolag som innehar monopolställning, om exempelvis deras lönsamhet blir för hög.

United Bankers – en specialist inom realtillgångar

United Bankers förvaltar 14 st fonder inom realtillgångar med en total förvaltad volym om 2 mdr EUR. Vår specialitet är att förvalta fonder inom listad infrastruktur, fastigheter [REITs] och skog.

För våra infrastrukturfonder gäller att de bolag som vi utvärderar för inkludering i fonderna ska uppvisa stabila och prognosticerbara kassaflöden. Vi använder oss inte av benchmarks vid portföljkonstruktion utan vi har max viktgränser per bolag i respektive infrastrukturfond; UB Infra på 2% och UB EM Infra på 4% . Bolagen som inkluderas i fonderna har affärmodeller som är av monopolistisk karaktär. Vi lägger ned stor vikt vid portföljkonstruktionen, där portföljens riskprofil och diversifiering uppväger individuella portföljval.  Land- och sektorviktning är avgörande och val av bolag som vi investerar i sker först i slutet av processen.

Fonder hos United Securities

UB Infra är en aktiefond [UCITs] som placerar i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. el-distribution, vattenbolag, flygplatser och gas-distribution) i huvudsak i OECD-länderna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera i globala infrastrukturbolag med en god riskspridning över länder och sektorer. Fonden har också som mål att varje bolag maximalt får väga 2% av det totala marknadsvärdet i fonden, för närvarande har fonden 73 bolag i portföljen. Fonden strävar också efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden. Fonden skyddar 50-100% av sin valutaexponering. I nedan tabell visas avkastning och risk per den 15.04.2020.

 4117.image.192x.png

UB EM Infra är en aktiefond (UCITs) som placerar börslistade infrastrukturbolag (t.ex. el-, vatten- och gasdistribution, flygplatser, hamnar och vägtullar) i tillväxtmarknader. Målet är att ge investerare möjlighet att placera i en likvid och väldiversifierad portfölj av infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna. Fonden har också som mål att varje bolag maximalt får väga 4% av det totala marknadsvärdet, för närvarande har fonden 42 bolag i portföljen. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen för aktier på tillväxtmarkanden. Fonden skyddar inte valutaexponeringen. I nedan tabell visas avkastning och risk per den 15.04.2020.

4118.image.192x.png

 

Disclaimer

UB Asset Management Ltd, the UB group or UB Real Asset Management Ltd (hereinafter referred to as UB) has made every effort to carefully research all information in this presentation. The information, on which the conclusions and other information such as e.g. market data, are based on has been obtained from sources which UB believes to be reliable such as, for example, Thomson Reuters, Bloomberg and the relevant specialized press as well as the relevant companies which are potential investments for UB’s investment portfolios. Opinions expressed in this financial analysis are UB’s current opinions as of the issuing date indicated on this presentation. This material does not claim completeness regarding all the information on the financial instruments or markets or developments referred to in it. This material is intended as general information to the recipient and nothing contained in this presentation constitutes investment advice, nor is it to be relied on in an investment decision. On no account should the document be regarded as a substitute for the recipient procuring information for himself/herself or exercising his/her own judgments. It is recommended to discuss possible investment decisions with your customer service officer as differing views and opinions may exist with regard to the mutual funds, stocks or other financial instruments referred to in this document. This document is not a solicitation or an offer to buy or sell the mentioned instruments or investment alternatives. The document may include certain descriptions, statements, estimates, and conclusions underlining potential market and company development. These reflect assumptions, which may turn out to be incorrect. UB and/or its employees accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss or damages of any kind arising out of the use of this document or any part of its content. UB and/or its employees may hold, buy or sell positions in any securities mentioned in this document, derivatives thereon or related financial products. UB and/or its employees may underwrite issues for any securities mentioned in this document, derivatives thereon or related financial products or seek to perform capital market or underwriting services.

 

This material is intended only for the recipients and is not allowed to be redistributed without written permission from UB. The UB funds mentioned in this presentation are managed by UB Fund Management Company Ltd. Key investor information documents (KIIDs) and fund prospectuses and relevant material can be obtained from UB Fund Management Company Ltd in Finnish and in Swedish.  Historical performance is not a guarantee of future returns and cannot be used to predict future risk or return characteristics of any fund or portfolio mentioned in this presentation.

 

Remarks regarding foreign investors: The preparation of this document is subject to regulation by Finnish law. The distribution of this document in other jurisdictions may be restricted by law, and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. This presentation is not allowed to be distributed in the United States of America.


2020-03-31

Fonder i fokus - Pod med Case

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


Case - pod med förvaltarna 
Här hittar du Case senaste pod med fondförvaltarna Andreas Rask och Tom Andersson, som berättar om de rådande marknadsläget inom företagsobligationer samt en närmare presentation över fonden Case Safe Play. Klicka här för att komma till poden.

3739.Case-logo_Blue_RGB.204x106.png


2020-03-30

Fonder i fokus webinar - Fidelity

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


Fidelity - Webinar - Förvaltare Suranjan Mukherjee
Här hittar du webinar med Suranjan Mukherjee, portfolio manager för Fidelity Asian Special Situations Fund, som berättar om de rådande marknadsläget samt en närmare presentation över fonden Fidelity Asian Special Situations Fund. Klicka här för att komma till webinariet.

4074.fidelity_international_cmyk_fc_medium.234x71.jpg


2020-03-10

ODIN Fonder - Nyhetsutskick

 

 

4106.Odin_Reinebringen_Berg_Ferdinand_Stohr_4_MP.600x400.jpg

ODIN Fonder

Året började väldigt bra för oss på ODIN Fonder med en stark börs och en rad utmärkelser. Sen kom COVID-19, den svarta svanen som ingen såg komma. Med en minskad ekonomisk efterfrågan globalt och ett oljeprisfall står världen nu plötsligt med en ”dubbel-svan”.

Nedgången har varit historiskt snabb och brutal. Säljtrycket har varit jämt och i stor grad styrt av indexfonder och ETF:er - det mesta har dragits med oavsett bolagskvaliteten. I en mer eftertänksam marknad kommer dock välskötta bolag att premieras för sina egenskaper och fundamentalt svagare konkurrenter kommer att slås ut. Om vi tittar på krisen från ett rent finansiellt perspektiv kommer inte världen att rämna denna gång heller. När vi i framtiden ser tillbaka på de senaste och kommande händelser är vi övertygade om att det är med insikten om att det var en möjlighet. För när nedgången väl är över kommer vi att inse att världen finns kvar, att räntorna fortsatt är låga och att alternativen till aktier är få. Då kan nästa uppgång i tjurmarknaden ta sin början på riktigt. För den långsiktige är det alltså viktigt att försöka se bortom kortsiktigt stök och blicka ett, fem eller tio år fram i tiden. För tiden drar effektivt ner risken, även om det just nu är svårt att få en överblick över konsekvenserna av det här. I ett sådant här läge är vi tacksamma för vår kvalitetsinriktade investeringsfilosofi. Vi har en tät dialog med våra bolag och uppmanar dem att ställa in utdelningarna om balanserna kräver det. Effekterna på bolagsnivå tycks än så länge vara mestadels oklar, men de flesta bolag är både aktiva och ödmjuka och anpassar sig till tuffare tider. Börsen överdriver som vanligt – likt tidigare kriser är de reella bolagsvärdena sannolikt alltför nedtryckta.


Några positiva saker som hann hända innan dubbelsvanen gjorde entré var att vi lanserade vår nya småbolagsfond ODIN Small Cap och att vi vann flera priser för vår förvaltning. Vi arbetar konsekvent enligt vår investeringsfilosofi ”ODIN-modellen” där kvalitetsbolag och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. 

 4107.Odin_Vinnare_foto_pa_rosetterna.600x327.jpg

Vi vann Årets Bästa Fondbolag 2019 av Fondmarknaden.se med motiveringen:

”Fondbolaget har uppmärksammats i flera fondkategorier under året och uppvisar en helhet och bredd som sträcker sig långt från Nordens gränser. Med starka investeringsbeslut, ett gott omdöme och relevant kunskap har förvaltningsteamet tillsammans bevisat att man är en global aktör att räkna med.”


ODIN Global fick pris för Årets Bästa Globalfond 2019 av Fondmarknaden.se med motiveringen:

”Trots en klar nordisk förankring har man visat att man på ett framgångsrikt sätt kan ta del av värdeskapandet som sker över hela världen. Med en tydlig geografisk och branschmässig variation i fonden har man levererat goda förvaltningsresultat samtidigt som man skickligt parerat den övergripande oron i marknaden.”


ODIN Global blev också Årets Bästa Globalfond hos Morningstar med motiveringen: 

”Bra avkastning tre kalenderår i rad och en av vinnarna 2019, tillsammans med risktagande klart under snittet gör ODIN Global till fonden med bäst resultat relativt kategorisnittet bland över 200 medtävlare i den populäraste gruppen aktiefonder.”
 

4109.Odin_Teamet_med_Morningstarpris.600x646.jpg

 


4110.Odin_Oddbjorn_med_Morningstarpris.250x219.jpg

Bild ovan: Jonas Lindmark från Morningstar vid överlämnandet av priset för Bästa Globalfond till teamet på kontoret. 

Bild ovan: Oddbjörn Dybvad, förvaltare för ODIN Global när han tog emot priset från Morningstar

 

Vi erbjuder aktiefonder på den svenska marknaden och du hittar alla hos United Securities.
Vill du ha frekventa uppdateringar från oss får du gärna följa oss på: 

Vår hemsida odinfonder.se
Vår contentsida odinfondernews.se
Och Linkedin & Twitter 
 
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

3904.Odin_Logo_tagline_bla_linje.350x306.jpg

 

 


2020-03-10

Danske Invest - Nyhetsutskick

3905.DANSKE_INV_RGB_DB.750x106.png

 

Danske Bank: Väntar sig teknisk recession 1 KV och 2 KV

Läget kommer att bli värre innan det blir bättre och vi kan förvänta oss en fortsatt turbulens på börsmarknaderna framöver samt en teknisk recession under de två första kvartalen i Sverige. 

Det sade Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank, i en marknadsuppdatering med anledning av coronavirusutbrottet. 

4101.Danske_Invest_Maria_Landeborn.pngMaria Landeborn (Källa: Danske Bank)

Smittspridningen av coronaviruset i Kina har nästan helt stannat av, medan antalet smittade i övriga världen ökar med 20-30 procent per dygn. Om vi i Europa ska se samma utplaning av antalet smittade som man kan se i Kina är det nödvändigt med åtgärder som begränsar att folk smittar varandra, konstaterar sparekonomen. 

"Det man måste se är att det tyvärr blir värre innan det blir bättre, så vi behöver komma till en situation som är ganska dramatisk där företag vidtar åtgärder och människor ändrar sina beteendemönster - inte förrän då kommer man att se en effekt", sade Maria Landeborn och tillade att Italien följer exakt samma exponentiella tillväxtkurva för smittade som Kina.  
Effekten av karantänåtgärder kan komma att ta tid, men Maria Landeborn menar att de så småningom kommer att ge resultat. Myndigheter världen över ser även ut att vara mer förberedda nu än vid finanskrisen och vi har sett att centralbanker och regeringar världen över har agerat väldigt snabbt och kraftfullt, konstaterar sparekonomen. 

"Än så länge har det inte direkt hjälpt marknadsutvecklingen. Inte ens när FED sänkte räntan och lanserade QE-program på söndagen, då fick vi i stället det största börsfallet någonsin på måndagsmorgonen", sade hon och lade till att Danske Bank förväntar sig att fler stimulanser kommer att presenteras framöver.
 

4102.Danske_Invest_stimulanser_2020.600x327.png
Stimulanser globalt fram till och med 16 mars 2020 (Källa: Danske Bank).

 

Karantänåtgärderna kommer dock i sin tur påverka ekonomin och framförallt småföretagare som har haft det tufft ekonomiskt redan innan förklarar sparekonomen. 

"Det är klart vi kommer att se konkurser till följd av det här, samtidigt är ju åtgärderna som införts riktade mot just små och medelstora företag som har tightare likviditet och lider mer direkt om kassaflödet tar stopp", sade Maria Landeborn. 

Virusets framfart kommer leda till en teknisk recession under det första och andra kvartalet, tror Danske Bank. 

"Vi väntar oss dock att den är kortvarig och kommer att sträcka sig över första och andra kvartalet, möjligtvis en bit in på det tredje kvartalet också, men därefter så väntar vi oss att tillväxten tar fart igen och att det skulle kunna bli ett ganska bra tryck i en sådan återhämtning", meddelar sparekonomen. 

Att återhämtningen blir stark tror Danske Bank då en del av den uteblivna konsumtionen samt investeringarna kommer att skjutas upp vilket bör ge en extra skjuts framgent. Utöver detta menar hon att alla stimulanser kommer att bidra till återhämtningen. 

Avslutningsvis beskriver Maria Landeborn vikten av att hålla kvar vid sin strategi och hålla ut under recessionstider om man är en långsiktig investerare. 

"Att försöka ha is i magen och hålla fast i sin långsiktiga strategi är fortfarande en god idé", sade Maria Landeborn. 

Om kunder dock vill vikta ned exponeringen mot börsen men fortfarande ha en viss andel aktier kan Danske Invest Horisont Försiktig eller Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning vara två alternativ. Fonderna är en del av US Selected fonder och kan handlas via anslutna plattformar.

4103.Danske_Invest_Fonder_nyhetsutskick.600x210.png
 

För mer information om Danske Invest fonder vänligen kontakta Alexander Frick, alexander.frick@danskebank.se

*Artikeln är skriven av Fonder Direkt.
 

 


2020-02-26

C WorldWide Nyhetsutskick

4098.Earth_space_lights_WIDE_87134373_short.png

Varför är globala trender nyckeln till bra aktiefonder?

C WorldWide förklarar.


 

 

Allt fler fondförvaltare talar om vikten av att utgå från trender i sin förvaltning. C WorldWide är en förvaltare som gjort detta längre än de flesta. 

C WorldWide är en nordisk förvaltare av aktiefonder med utgångspunkt i en global utblick och med starkt fokus på globala trender. Vår filosofi är enkel – vi kallar den trendbaserad stock picking.

Varför är det viktigt att titta på trender i sin förvaltning? Därför att de stora strukturella trenderna i världen har en oerhörd kraft man måste förstå och förhålla sig till som investerare. 

Ta demografi till exempel, med en åldrande befolkning i västvärlden där allt färre ska försörja allt fler och en ung, växande och alltmer välutbildad befolkning på tillväxtmarknaderna som får större köpkraft. 

Eller digitalisering, med e-handeln som förändrar detaljhandeln i grunden med, molnet och artificiell intelligens. 
För att inte tala om energiområdet och allt som händer där, solenergi, elbilar, batterier och så vidare och, omställning bort från fossila bränslen. 

De bolag som vi tycker har särskilt goda förutsättningar för att uppnå långsiktigt uthållig vinsttillväxt och som har stöd av en eller flera av de trender vi identifierat är – helt enkelt framtidens vinnare. 

Det här tillämpar vi i vår förvaltning, men på olika sätt förstås beroende på om det är en globalfond, en hälsovårdsfond eller en svensk småbolagsfond. Det är viktigt att kombinera en global utblick med lokala insikter. 

Vi på C WorldWide är specialiserade på aktivt förvaltade aktiefonder inom fyra områden – svenska aktier, globala aktier, tillväxtmarknadsaktier och hälsovårdsaktier. Fonderna kännetecknas av få innehav (ofta bara runt 30), lång investeringshorisont och noggrant utvalda aktier och bolag vi verkligen tror på, och som vi kan utan och innan. Gärna med medvind från någon av de globala trender vi tycker är viktiga som sagt.

Index bryr vi oss inte mycket om. Som aktiv förvaltare är vårt uppdrag att skapa en avkastning som är bättre än index, och då måste man förstås ta ut svängarna rejält och följa sin egen tro. Att hitta morgondagens vinnare helt enkelt!

Våra förvaltningsteam har lång erfarenhet och arbetar i ett öppet klimat där idéer och kunskap delas mellan teamen – en viktig faktor för framgång menar vi.

Våra kunder finns inte bara i Norden. Vi förvaltar totalt 199 miljarder kronor* åt kunder över hela världen – från Australien till Östergötland som vi brukar säga.


 

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar I valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information se respektive KIID och prospekt på cworldwide.com/se.Fonder hos United Securities

Hos United Securities kan du i dagsläget handla fem av våra fonder.
 

 

C WorldWide Global Equities Ethical

Vår globalfond, där vi investerar i endast 30 av de i våra ögon mest attraktiva bolagen över hela världen, och där vi exkluderar ett antal sektorer inklusive fossila bränslen. En riktig pionjär på ESG-området – lanserad redan 2001.
 

C WorldWide Sweden

En Sverigefond som investerar i bolag i alla storlekar – från riktigt stora till riktigt små.


C WorldWide Sweden Small Cap

Flerfaldigt prisbelönt svensk småbolagsfond.


C WorldWide Asia

Prisbelönt Asienfond som även inkluderar Indien (något många Asienfonder inte gör).


C WorldWide Healthcare Select 

En forskningsnära fond som investerar globalt i ett begränsat antal bolag inom alla delar av hälsovårdssektorn, i nära samarbete med vårt vetenskapliga råd bestående av ledande professorer knutna till Karolinska Institutet.
 


* Källa: C WorldWide Asset Management. Per 31 januari 2020


C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
 

 

 

 

 


2020-02-26

Simplicity - Nyhetsutskick

4053.Simplicity_Bild1_-_Huset_rubrikbild.500x332.png

 

Simplicity Småbolag Global

I en tid där småbolagsfonder blir alltmer populära, utgör Simplicity Småbolag Global ett bra komplement med sin globala exponering. Den startades i februari 2018 och har sedan dess haft en god utveckling och varit en av de bästa i sin kategori. Fonden investerar i bolag över hela världen med ett marknadsvärde understigande 5 miljarder USD. Tack vare sin mindre storlek har småbolag större potential att växa och de har historiskt över tid genererat en högre avkastning än storbolag. Fonden kännetecknas av aktiv förvaltning med hela världen som spelplan och Simplicity Småbolag Global passar därför dig som vill ha en global riskspridning och samtidigt möjlighet till högre avkastning än vad man kan förvänta sig i en traditionell globalfond.

 

 

Nyckeltal 20200131

Antal innehav                          54
Avkastning 2019                     32,4%
Avkastning sedan start          22,4%
P/E                                             15,0
Direktavkastning                     1,6%
Aktiv andel                               99%
Aktiv risk                                   4,0%

4055.Anton_Kristiansson_Simplicity.250x179.jpg

Förvaltare: Anton Kristiansson


Simplicity Norden     

Simplicity Norden är Simplicitys första fond som lanserades 2002. Fonden har sedan start haft en stark utveckling och tillhör de allra främsta Nordenfonderna mätt i både riskjusterad avkastning och totalavkastning. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan 2002 uppgår till 13,8%.

Simplicity Norden utsågs till Best Nordic Equity Fund, Sweden på Morningstar Fund Awards 2019, en titel fonden även är nominerad till även inför vårens ceremoni 2020. En röd tråd i förvaltningen är vår målsättning om att skapa en hög riskjusterad avkastning snarare än en hög riskfylld avkastning. Fondens standardavvikelse baserat på de senaste 12 månaderna uppgår till 5,8 (10,61) och på 36 månader 10,0 (11,96) där siffran inom parentes är kategorisnittet för nordenfonder. Denna statistik är hämtad ifrån Morningstar 2020-02-24.

Fonden passar dig som söker god riskspridning i välskötta nordiska bolag, och med hög riskjusterad avkastning som målsättning.

 

4095.Simplicity_graf.500x278.png

Grafen är uppdaterad per 2020-01-31.
 


Simplicity Global Corporate Bond      

Simplicity Global Corporate Bond är en företagsobligationsfond med exponering mot Norden, Europa, USA samt tillväxtmarknader. Av fondens kapital är ungefär lika delar fördelade mellan Investment Grade- respektive High Yield obligationer, där samtliga investeringar valutasäkras tillbaka till svenska kronor. Det är en dagligt handlad fond i riskklass 2 av 7 och har sedan starten 2012 haft en genomsnittlig årsavkastning på 3,21%. 

Mot bakgrund av vår affärsidé om att skapa en hög riskjusterad avkastning kan man i fonden förvänta sig relativt kort ränte- och kreditduration. Detta för att hålla nere volatiliteten och samtidigt skapa bättre förutsättningar för en snabbare återhämtning efter en nedgång. 2018 tog Simplicity emot utmärkelsen Best Fund house: Fixed Income vid Morningstar Fund awards, samtidigt som fonden Simplicity Corporate Bond utsågs till Besk SEK Bond Fund, Sweden. 

Med sitt globala mandat utgör fonden i många fall ett bra komplement till andra obligationsfonder.
 

 

Nyckeltal 20200221

Avkastning YTD                       1.04%
Yied efter avgifter                   2.8 - 2.9%
Ränteduration                         1.48 år
Kreditduration                         3.11 år
Andel IG/HY (%)                      52/48
Snittrating                                BBB
 

Geografisk fördelning 20200131

4097.Simplicity_Graf_2020.350x251.png