September

2020-09-30

Webinar - Nordic Cross

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.

Det ultimata testet - tre år av turbulens? Webinar med Nordic Cross  

För en tid sedan fyllde två av Nordic Cross fonder tre år - Nordic Cross Stable Return och Nordic Cross Total Return. Här hittar du ett intressant webinar där förvaltarna och grundarna Ulf Strömsten, Magnus Nilsson och Fredrik Tauson sammanfattar de tre senaste åren samt delar med sig av tankar om fondernas strategi framöver.  Klicka här  för att komma till webinariet.

 

4175.image.997x95.png

 


2020-09-22

Atlant Fonder - Nyhetsutskick

4170.Introbild.781x228.png

Risken i många kunders portföljer har ökat markant

Vi har de senaste åren sett en ökad exponering mot tillgångsslag som aktier, High Yield obligationer, fastigheter och direktlånefonder, tillgångsslag med en hög inbördes korrelation och en hög korrelation till aktier. Samtidigt har exponeringen minskat mot tillgångsslag som ”underperformat” såsom stats-obligationer, Investment Grade obligationer, hedgefonder och råvaror, tillgångsslag som generellt sett har en låg korrelation mot aktier.

Det här innebär att många kunder idag sitter med alldeles för hög risk i sina portföljer och saknar den viktiga diversifieringen som gör portföljen mindre volatil.

På Atlant Fonder arbetar vi mycket med riskminimering och eftersträvar att göra små förlustaffärer de gånger vi har fel. Något som vi i förlängningen är övertygade om leder till en jämnare och högre avkastning.

Marknadsneutrala fonder för den tryggare delen av portföljen

Atlant Fonder har fokus på marknadsneutrala och absolutavkastande fonder. Vår ambition är att våra marknads¬neutrala fonder ska ha en låg korrelation med aktie- och räntemarknaden. Det är så klart ett utmanande mål men eftersom vi använder derivat i vår förvaltning så är möjligheterna goda att lyckas.

Basen i våra fonder är investeringar i räntebärande placeringar. Det innebär att vi till stor del investerar som en företags¬obligations¬¬fond varför vi också anser det vara relevant att jämföra oss med denna grupp.

De räntebärande placeringarna kombineras med derivataffärer, främst på aktieindex. Derivaten används i två syften. Det första och kanske viktigaste syftet är att sänka risken och skydda fond¬värdet. Man kan se det som en ”försäkring” mot oönskade marknadsrörelser. I mars när företags¬obligations¬fonder var ner 10–17 % tappade Atlant Stability 5,8 % och Atlant Opportunity 7,8 %. Våra fonder är nu upp 1,5–2 % medan merparten företags¬obligationsfonder fortsatt visar minustal på 2–6 %. Det andra syftet med derivaten är att skapa avkastning utöver ränteportföljen. Oftast gör vi små affärer där förlustrisken är känd medan uppsidan kan vara explosiv. Long/short strategier på aktier är inget vi håller på med.

Atlants fonder vara ett utmärkt komplement till företagsobligationsfonder för att minska volatiliteten och skapa chans till en än högre avkastning.

Högre avkastning jämfört med företagsobligationsfonder

Vår snabbast växande fond är Atlant Opportunity som startade den 1 januari 2016 och som de fyra första åren haft en årlig snittavkastning på +5,4 %. Risken har pendlat mellan 2–5 i standardavvikelse vilket innebär riskklass 3.

De större och mer välkända svenska företagsobligationsfonderna har en hög inbördes korrelation med avkastnings¬siffror som är tämligen lika över tid. I diversifieringssyfte ger en portfölj med två, tre sådana fonder inget större mervärde. Om man istället kompletterar en företagsobligationsfond med Atlant Opportunity så blir volatiliteten lägre och historiskt har avkastningen varit markant högre.

Tabellen nedan visar hur Atlant Opportunity klarat sig mot snittet av de tio bästa företagsobligations-fonderna (SEK nominerade) under tre respektive fem år. Källa: Morningstar 2020-09-07.

4171.Matris.png

Marknadskommentar

Vi anser att osäkerheten är fortsatt stor i marknaden. Det finns flera faktorer som kan vara en ”trigger” för en större nedåtrekyl.

 • Corona-utvecklingen och dess inverkan på realekonomin
 • Presidentvalet i USA
 • Kina – både utvecklingen i landet och dialogen med EU och USA
 • Höga aktievärderingar

Vad säger vi nu om återstoden av 2020?

Aktiemarknaden: Sammantaget tror vi att sannolikheten för ett fortsatt volatilt börsår får betecknas som väldigt hög. Emellertid gör bristen på alternativ att det mest troliga utfallet är fortsatt uppgång såvida vi inte får en ”trigger”.

Kreditmarknaden: Sammantaget får sannolikheten betecknas som hög för en stabil utveckling och en fortsatt återhämtning i nordiska krediter.

Fonderna: Utifrån ovanstående kommer vi att ha utökat skydd mot börsnedgång i både Atlant Opportunity och Atlant Stability. Vi kommer också fortsatt att ha en lång exponering mot guld, via optioner, i Atlant Opportunity.

Fonder i fokus hos US

Atlants fonder förvaltas gemensamt av teamet: Anders Kullberg, chefsförvaltare, Taner Pikdöken, kreditanalytiker och förvaltare och Nikos Georgelis, förvaltare. Undantaget är Atlant Precious (+22 % i år) där Mattias Gromark är förvaltare.

Atlant Stability

 • En marknadsneutral fond som söker jämn avkastning till låg risk
 • Avkastningsmål på 2,5–3 %
 • Riskklass 3 (har legat i riskklass 2 under lång tid)
 • 85 % positiva avkastningsmånader

Atlant Opportunity

 • En marknadsneutral fond där vi väljer fritt bland våra bästa idéer
 • Avkastningsmål på 4–5 %
 • Riskklass 3
 • 78 % positiva avkastningsmånader

Atlant Sharp

 • En fond som ger exponering mot Stockholmsbörsen (OMXS30) med kursfallsskydd
 • Avkastningsmålet är att över tid gå bättre än OMXS30 och göra det till en lägre risk
 • Riskklass 5
 • 69 % positiva avkastningsmånader

2020-09-22

Lannebo Fonder - Nyhetsutskick

4168.Forvaltarna_gamla.783x537.jpg

 

Teknik och hållbarhet - två megatrender i spåren av pandemin

”Bäst kombination av hög avkastning och högt hållbarhetsbetyg, bland fonder som funnits i fem år, har Lannebo Sverige Hållbar”.

Så skrev Dagens industri i fjol efter att ha granskat 83 svenska fonder. Vi skulle vilja påstå att Lannebo Sverige Hållbar i år har utökat ledningen ytterligare.

Den globala pandemin har förstärkt en rad trender som vi som investerare har följt och investerat i en längre tid. Det som är speciellt med fonden Lannebo Sverige Hållbar är att den i första hand är en fond som väljer in bolag istället för att välja bort bolag.

Förvaltarduon Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf letar efter bolag vars produkter och tjänster bidrar till ett friskare liv, en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Bolag som nu ser en stark underliggande tillväxt. Här finns till exempel läkemedelsbolaget AstraZeneca, konsultbolaget Rejlers och gymkedjan SATS.

 

4167.Bild1.776x300.png

 

Det var länge sedan man var tvungen att avstå avkastning för att investera hållbart. I dag är verkligheten den motsatta. Hållbara bolag värderas allt högre när fler och fler insett att det är företag som kan rida på årtionden av underliggande tillväxt. Lannebo Sverige Hållbar sticker därför inte längre bara ut i kategorin hållbarhetsfonder utan hör till den absoluta toppen bland Sverigefonder i stort med fem stjärnor i betyg från Morningstar för de senaste tre åren.

Pandemin och nedstängningarna runt om i världen innebar också en acceleration av digitaliseringen i samhället. På konsumentmarknaden har vi redan ställt om till digitala alternativ inom allt ifrån att besöka vårdcentralen till att dejta. Men på företagssidan står förändringen fortfarande och stampar i farstun. 

Microsofts vd Satya Nadella skrev i bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet att vi har sett två år av digital transformation inom loppet av två månader. Men detta innebär inte att digitaliseringen nu tar en paus – tvärtom.

Företag ställer i allt snabbare takt om till digitala lösningar. Fjärrstyrda fabriker, datalagring i molnet och bättre it-säkerhet. Trender som Lannebo Teknik Småbolag är direkt exponerade mot. Genom att fonden är helt global har den inte, likt många svenska teknikfonder, en övervikt mot dataspelsbolag och online-casinon med skyhöga multiplar. Den har inte heller likt indexfonder på området blint köpt aktier i bolag där förhoppningar fått aktiekurserna att lämna verkligheten. Fonden största innehav är istället det amerikanska IT-säkerhetsbolaget Ping Identity följt av molntjänsteföretaget Upland Software. Bolag med en lönsam tillväxt om 15-20 procent per år till en rimlig prislapp. 

Oavsett vad den närmsta framtiden bjuder på i form av risker och möjligheter ser vi att digitaliseringen av näringslivet och omställningen till ett mer hållbart samhälle kommer att fortsätta. Vi menar att dessa två trender är så kraftiga att de kommer att vara definierande för hela 2020-talet. Därmed är de också viktiga för långsiktiga investerare att ha en genomtänkt exponering mot. 

 

Varför välja Lannebo Sverige Hållbar A?

 • Ett förvaltarteam i världsklass: Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf
 • Avkastning som slagit index. Över alla tidsperioder.
 • Fem stjärnor från Morningstar för de senaste tre åren, då nuvarande förvaltare styrt fonden.
 • Exponering mot megatrender som grön energi och hållbarhet.

 

Varför välja Lannebo Teknik Småbolag?

 • Ger en global exponering mot snabbväxande teknikbolag
 • Avkastning som slagit index, i år såväl som sedan start. 
 • En fond med starkt fokus på att undvika bolags- och värderingsrisker.
 • Bevisat skickliga förvaltare i Johan Nilke (tidigare Öhman Global Growth) och Helen Broman (tidigare Lannebo Nano- och Microcap) som även förvaltar fonden Lannebo Teknik tillsammans.

 

4169.Forvaltarna.779x439.png


2020-09-08

Webinar - Cicero

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


 

 

 

Cicero - Webinar med förvaltaren Arne Lundberg 

Vart är vi på väg? Välkommen till Cicero Fonders webinar exklusivt för US anknutna ombud där Fredrik Peters och Peter Magnusson ger sin syn på det rådande marknadsläget samt en uppdatering över US samarbetsfond Eligo Strategifond Offensiv. Klicka här  för att komma till webinariet.

4165.image-20200908184813-5.jpeg