Mars

2020-03-31

Fonder i fokus - Pod med Case

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


Case - pod med förvaltarna 
Här hittar du Case senaste pod med fondförvaltarna Andreas Rask och Tom Andersson, som berättar om de rådande marknadsläget inom företagsobligationer samt en närmare presentation över fonden Case Safe Play. Klicka här för att komma till poden.

3739.Case-logo_Blue_RGB.204x106.png


2020-03-30

Fonder i fokus webinar - Fidelity

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


Fidelity - Webinar - Förvaltare Suranjan Mukherjee
Här hittar du webinar med Suranjan Mukherjee, portfolio manager för Fidelity Asian Special Situations Fund, som berättar om de rådande marknadsläget samt en närmare presentation över fonden Fidelity Asian Special Situations Fund. Klicka här för att komma till webinariet.

4074.fidelity_international_cmyk_fc_medium.234x71.jpg


2020-03-10

ODIN Fonder - Nyhetsutskick

 

 

4106.Odin_Reinebringen_Berg_Ferdinand_Stohr_4_MP.600x400.jpg

ODIN Fonder

Året började väldigt bra för oss på ODIN Fonder med en stark börs och en rad utmärkelser. Sen kom COVID-19, den svarta svanen som ingen såg komma. Med en minskad ekonomisk efterfrågan globalt och ett oljeprisfall står världen nu plötsligt med en ”dubbel-svan”.

Nedgången har varit historiskt snabb och brutal. Säljtrycket har varit jämt och i stor grad styrt av indexfonder och ETF:er - det mesta har dragits med oavsett bolagskvaliteten. I en mer eftertänksam marknad kommer dock välskötta bolag att premieras för sina egenskaper och fundamentalt svagare konkurrenter kommer att slås ut. Om vi tittar på krisen från ett rent finansiellt perspektiv kommer inte världen att rämna denna gång heller. När vi i framtiden ser tillbaka på de senaste och kommande händelser är vi övertygade om att det är med insikten om att det var en möjlighet. För när nedgången väl är över kommer vi att inse att världen finns kvar, att räntorna fortsatt är låga och att alternativen till aktier är få. Då kan nästa uppgång i tjurmarknaden ta sin början på riktigt. För den långsiktige är det alltså viktigt att försöka se bortom kortsiktigt stök och blicka ett, fem eller tio år fram i tiden. För tiden drar effektivt ner risken, även om det just nu är svårt att få en överblick över konsekvenserna av det här. I ett sådant här läge är vi tacksamma för vår kvalitetsinriktade investeringsfilosofi. Vi har en tät dialog med våra bolag och uppmanar dem att ställa in utdelningarna om balanserna kräver det. Effekterna på bolagsnivå tycks än så länge vara mestadels oklar, men de flesta bolag är både aktiva och ödmjuka och anpassar sig till tuffare tider. Börsen överdriver som vanligt – likt tidigare kriser är de reella bolagsvärdena sannolikt alltför nedtryckta.


Några positiva saker som hann hända innan dubbelsvanen gjorde entré var att vi lanserade vår nya småbolagsfond ODIN Small Cap och att vi vann flera priser för vår förvaltning. Vi arbetar konsekvent enligt vår investeringsfilosofi ”ODIN-modellen” där kvalitetsbolag och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus. 

 4107.Odin_Vinnare_foto_pa_rosetterna.600x327.jpg

Vi vann Årets Bästa Fondbolag 2019 av Fondmarknaden.se med motiveringen:

”Fondbolaget har uppmärksammats i flera fondkategorier under året och uppvisar en helhet och bredd som sträcker sig långt från Nordens gränser. Med starka investeringsbeslut, ett gott omdöme och relevant kunskap har förvaltningsteamet tillsammans bevisat att man är en global aktör att räkna med.”


ODIN Global fick pris för Årets Bästa Globalfond 2019 av Fondmarknaden.se med motiveringen:

”Trots en klar nordisk förankring har man visat att man på ett framgångsrikt sätt kan ta del av värdeskapandet som sker över hela världen. Med en tydlig geografisk och branschmässig variation i fonden har man levererat goda förvaltningsresultat samtidigt som man skickligt parerat den övergripande oron i marknaden.”


ODIN Global blev också Årets Bästa Globalfond hos Morningstar med motiveringen: 

”Bra avkastning tre kalenderår i rad och en av vinnarna 2019, tillsammans med risktagande klart under snittet gör ODIN Global till fonden med bäst resultat relativt kategorisnittet bland över 200 medtävlare i den populäraste gruppen aktiefonder.”
 

4109.Odin_Teamet_med_Morningstarpris.600x646.jpg

 


4110.Odin_Oddbjorn_med_Morningstarpris.250x219.jpg

Bild ovan: Jonas Lindmark från Morningstar vid överlämnandet av priset för Bästa Globalfond till teamet på kontoret. 

Bild ovan: Oddbjörn Dybvad, förvaltare för ODIN Global när han tog emot priset från Morningstar

 

Vi erbjuder aktiefonder på den svenska marknaden och du hittar alla hos United Securities.
Vill du ha frekventa uppdateringar från oss får du gärna följa oss på: 

Vår hemsida odinfonder.se
Vår contentsida odinfondernews.se
Och Linkedin & Twitter 
 
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

3904.Odin_Logo_tagline_bla_linje.350x306.jpg

 

 


2020-03-10

Danske Invest - Nyhetsutskick

3905.DANSKE_INV_RGB_DB.750x106.png

 

Danske Bank: Väntar sig teknisk recession 1 KV och 2 KV

Läget kommer att bli värre innan det blir bättre och vi kan förvänta oss en fortsatt turbulens på börsmarknaderna framöver samt en teknisk recession under de två första kvartalen i Sverige. 

Det sade Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank, i en marknadsuppdatering med anledning av coronavirusutbrottet. 

4101.Danske_Invest_Maria_Landeborn.pngMaria Landeborn (Källa: Danske Bank)

Smittspridningen av coronaviruset i Kina har nästan helt stannat av, medan antalet smittade i övriga världen ökar med 20-30 procent per dygn. Om vi i Europa ska se samma utplaning av antalet smittade som man kan se i Kina är det nödvändigt med åtgärder som begränsar att folk smittar varandra, konstaterar sparekonomen. 

"Det man måste se är att det tyvärr blir värre innan det blir bättre, så vi behöver komma till en situation som är ganska dramatisk där företag vidtar åtgärder och människor ändrar sina beteendemönster - inte förrän då kommer man att se en effekt", sade Maria Landeborn och tillade att Italien följer exakt samma exponentiella tillväxtkurva för smittade som Kina.  
Effekten av karantänåtgärder kan komma att ta tid, men Maria Landeborn menar att de så småningom kommer att ge resultat. Myndigheter världen över ser även ut att vara mer förberedda nu än vid finanskrisen och vi har sett att centralbanker och regeringar världen över har agerat väldigt snabbt och kraftfullt, konstaterar sparekonomen. 

"Än så länge har det inte direkt hjälpt marknadsutvecklingen. Inte ens när FED sänkte räntan och lanserade QE-program på söndagen, då fick vi i stället det största börsfallet någonsin på måndagsmorgonen", sade hon och lade till att Danske Bank förväntar sig att fler stimulanser kommer att presenteras framöver.
 

4102.Danske_Invest_stimulanser_2020.600x327.png
Stimulanser globalt fram till och med 16 mars 2020 (Källa: Danske Bank).

 

Karantänåtgärderna kommer dock i sin tur påverka ekonomin och framförallt småföretagare som har haft det tufft ekonomiskt redan innan förklarar sparekonomen. 

"Det är klart vi kommer att se konkurser till följd av det här, samtidigt är ju åtgärderna som införts riktade mot just små och medelstora företag som har tightare likviditet och lider mer direkt om kassaflödet tar stopp", sade Maria Landeborn. 

Virusets framfart kommer leda till en teknisk recession under det första och andra kvartalet, tror Danske Bank. 

"Vi väntar oss dock att den är kortvarig och kommer att sträcka sig över första och andra kvartalet, möjligtvis en bit in på det tredje kvartalet också, men därefter så väntar vi oss att tillväxten tar fart igen och att det skulle kunna bli ett ganska bra tryck i en sådan återhämtning", meddelar sparekonomen. 

Att återhämtningen blir stark tror Danske Bank då en del av den uteblivna konsumtionen samt investeringarna kommer att skjutas upp vilket bör ge en extra skjuts framgent. Utöver detta menar hon att alla stimulanser kommer att bidra till återhämtningen. 

Avslutningsvis beskriver Maria Landeborn vikten av att hålla kvar vid sin strategi och hålla ut under recessionstider om man är en långsiktig investerare. 

"Att försöka ha is i magen och hålla fast i sin långsiktiga strategi är fortfarande en god idé", sade Maria Landeborn. 

Om kunder dock vill vikta ned exponeringen mot börsen men fortfarande ha en viss andel aktier kan Danske Invest Horisont Försiktig eller Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning vara två alternativ. Fonderna är en del av US Selected fonder och kan handlas via anslutna plattformar.

4103.Danske_Invest_Fonder_nyhetsutskick.600x210.png
 

För mer information om Danske Invest fonder vänligen kontakta Alexander Frick, alexander.frick@danskebank.se

*Artikeln är skriven av Fonder Direkt.