Februari

2020-02-26

C WorldWide Nyhetsutskick

4098.Earth_space_lights_WIDE_87134373_short.png

Varför är globala trender nyckeln till bra aktiefonder?

C WorldWide förklarar.


 

 

Allt fler fondförvaltare talar om vikten av att utgå från trender i sin förvaltning. C WorldWide är en förvaltare som gjort detta längre än de flesta. 

C WorldWide är en nordisk förvaltare av aktiefonder med utgångspunkt i en global utblick och med starkt fokus på globala trender. Vår filosofi är enkel – vi kallar den trendbaserad stock picking.

Varför är det viktigt att titta på trender i sin förvaltning? Därför att de stora strukturella trenderna i världen har en oerhörd kraft man måste förstå och förhålla sig till som investerare. 

Ta demografi till exempel, med en åldrande befolkning i västvärlden där allt färre ska försörja allt fler och en ung, växande och alltmer välutbildad befolkning på tillväxtmarknaderna som får större köpkraft. 

Eller digitalisering, med e-handeln som förändrar detaljhandeln i grunden med, molnet och artificiell intelligens. 
För att inte tala om energiområdet och allt som händer där, solenergi, elbilar, batterier och så vidare och, omställning bort från fossila bränslen. 

De bolag som vi tycker har särskilt goda förutsättningar för att uppnå långsiktigt uthållig vinsttillväxt och som har stöd av en eller flera av de trender vi identifierat är – helt enkelt framtidens vinnare. 

Det här tillämpar vi i vår förvaltning, men på olika sätt förstås beroende på om det är en globalfond, en hälsovårdsfond eller en svensk småbolagsfond. Det är viktigt att kombinera en global utblick med lokala insikter. 

Vi på C WorldWide är specialiserade på aktivt förvaltade aktiefonder inom fyra områden – svenska aktier, globala aktier, tillväxtmarknadsaktier och hälsovårdsaktier. Fonderna kännetecknas av få innehav (ofta bara runt 30), lång investeringshorisont och noggrant utvalda aktier och bolag vi verkligen tror på, och som vi kan utan och innan. Gärna med medvind från någon av de globala trender vi tycker är viktiga som sagt.

Index bryr vi oss inte mycket om. Som aktiv förvaltare är vårt uppdrag att skapa en avkastning som är bättre än index, och då måste man förstås ta ut svängarna rejält och följa sin egen tro. Att hitta morgondagens vinnare helt enkelt!

Våra förvaltningsteam har lång erfarenhet och arbetar i ett öppet klimat där idéer och kunskap delas mellan teamen – en viktig faktor för framgång menar vi.

Våra kunder finns inte bara i Norden. Vi förvaltar totalt 199 miljarder kronor* åt kunder över hela världen – från Australien till Östergötland som vi brukar säga.


 

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar I valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information se respektive KIID och prospekt på cworldwide.com/se.Fonder hos United Securities

Hos United Securities kan du i dagsläget handla fem av våra fonder.
 

 

C WorldWide Global Equities Ethical

Vår globalfond, där vi investerar i endast 30 av de i våra ögon mest attraktiva bolagen över hela världen, och där vi exkluderar ett antal sektorer inklusive fossila bränslen. En riktig pionjär på ESG-området – lanserad redan 2001.
 

C WorldWide Sweden

En Sverigefond som investerar i bolag i alla storlekar – från riktigt stora till riktigt små.


C WorldWide Sweden Small Cap

Flerfaldigt prisbelönt svensk småbolagsfond.


C WorldWide Asia

Prisbelönt Asienfond som även inkluderar Indien (något många Asienfonder inte gör).


C WorldWide Healthcare Select 

En forskningsnära fond som investerar globalt i ett begränsat antal bolag inom alla delar av hälsovårdssektorn, i nära samarbete med vårt vetenskapliga råd bestående av ledande professorer knutna till Karolinska Institutet.
 


* Källa: C WorldWide Asset Management. Per 31 januari 2020


C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
 

 

 

 

 


2020-02-26

Simplicity - Nyhetsutskick

4053.Simplicity_Bild1_-_Huset_rubrikbild.500x332.png

 

Simplicity Småbolag Global

I en tid där småbolagsfonder blir alltmer populära, utgör Simplicity Småbolag Global ett bra komplement med sin globala exponering. Den startades i februari 2018 och har sedan dess haft en god utveckling och varit en av de bästa i sin kategori. Fonden investerar i bolag över hela världen med ett marknadsvärde understigande 5 miljarder USD. Tack vare sin mindre storlek har småbolag större potential att växa och de har historiskt över tid genererat en högre avkastning än storbolag. Fonden kännetecknas av aktiv förvaltning med hela världen som spelplan och Simplicity Småbolag Global passar därför dig som vill ha en global riskspridning och samtidigt möjlighet till högre avkastning än vad man kan förvänta sig i en traditionell globalfond.

 

 

Nyckeltal 20200131

Antal innehav                          54
Avkastning 2019                     32,4%
Avkastning sedan start          22,4%
P/E                                             15,0
Direktavkastning                     1,6%
Aktiv andel                               99%
Aktiv risk                                   4,0%

4055.Anton_Kristiansson_Simplicity.250x179.jpg

Förvaltare: Anton Kristiansson


Simplicity Norden     

Simplicity Norden är Simplicitys första fond som lanserades 2002. Fonden har sedan start haft en stark utveckling och tillhör de allra främsta Nordenfonderna mätt i både riskjusterad avkastning och totalavkastning. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan 2002 uppgår till 13,8%.

Simplicity Norden utsågs till Best Nordic Equity Fund, Sweden på Morningstar Fund Awards 2019, en titel fonden även är nominerad till även inför vårens ceremoni 2020. En röd tråd i förvaltningen är vår målsättning om att skapa en hög riskjusterad avkastning snarare än en hög riskfylld avkastning. Fondens standardavvikelse baserat på de senaste 12 månaderna uppgår till 5,8 (10,61) och på 36 månader 10,0 (11,96) där siffran inom parentes är kategorisnittet för nordenfonder. Denna statistik är hämtad ifrån Morningstar 2020-02-24.

Fonden passar dig som söker god riskspridning i välskötta nordiska bolag, och med hög riskjusterad avkastning som målsättning.

 

4095.Simplicity_graf.500x278.png

Grafen är uppdaterad per 2020-01-31.
 


Simplicity Global Corporate Bond      

Simplicity Global Corporate Bond är en företagsobligationsfond med exponering mot Norden, Europa, USA samt tillväxtmarknader. Av fondens kapital är ungefär lika delar fördelade mellan Investment Grade- respektive High Yield obligationer, där samtliga investeringar valutasäkras tillbaka till svenska kronor. Det är en dagligt handlad fond i riskklass 2 av 7 och har sedan starten 2012 haft en genomsnittlig årsavkastning på 3,21%. 

Mot bakgrund av vår affärsidé om att skapa en hög riskjusterad avkastning kan man i fonden förvänta sig relativt kort ränte- och kreditduration. Detta för att hålla nere volatiliteten och samtidigt skapa bättre förutsättningar för en snabbare återhämtning efter en nedgång. 2018 tog Simplicity emot utmärkelsen Best Fund house: Fixed Income vid Morningstar Fund awards, samtidigt som fonden Simplicity Corporate Bond utsågs till Besk SEK Bond Fund, Sweden. 

Med sitt globala mandat utgör fonden i många fall ett bra komplement till andra obligationsfonder.
 

 

Nyckeltal 20200221

Avkastning YTD                       1.04%
Yied efter avgifter                   2.8 - 2.9%
Ränteduration                         1.48 år
Kreditduration                         3.11 år
Andel IG/HY (%)                      52/48
Snittrating                                BBB
 

Geografisk fördelning 20200131

4097.Simplicity_Graf_2020.350x251.png