2021-07-01

Spiltan - nyhetsutskick

 

4237.Spiltanfonder_webb.150x106.jpg

Spiltan Småbolagsfond – en riktig småbolagsfond

Spiltan Småbolagsfond placerade sig i toppskiktet bland svenska småbolagsfonder under 2020. Fonden är aktivt förvaltad och startades samtidigt med fondbolaget Spiltan Fonder år 2002. Ansvarig förvaltare är Pär Andersson som förvaltat fonden sedan 2008.

 

4236.parandersson.225x205.jpg

 

Pär - berätta för oss om fonden. 

-    Spiltan Småbolagsfond är en aktivt förvaltad och koncentrerad småbolagsfond som huvudsakligen investerar i Sverige. För mig som förvaltare är det intressant och spännande att investera i mindre bolag som oftast till en början är okända men som med tiden kan utvecklas till välkända bolag. Av de totalt cirka 350 svenska småbolag som är fondens investeringsunivers, väljer vi ut mellan 35–40 bolag till portföljen. Förutom innehaven på Stockholmsbörsen har jag flera innehav i fonden som är noterade på de mindre listorna som Spotlight, Nordic SME och First North där jag tycker att jag kan hitta väldigt intressanta riktiga småbolag.
 

Kan du ge exempel på bolag i fonden?

-    Jag letar alltid efter bolag med strukturell tillväxt, starka kassaflöden, stabila affärsmodeller och pålitliga ägarstrukturer med extra plus för en stark huvudägare. För att nämna några så vill jag lyfta fram BHG Group, Addnode och ett av våra favoritbolag, Fortnox, som funnits länge i portföljen.
 

Vad håller du extra koll på framöver?

-    Som jag ser det finns det två kraftiga strukturella trender idag som är avgörande för hur bolag kommer att klara sig. Den första är digitaliseringen som förändrar våra beteenden och hur vi konsumerar varor och tjänster. Den andra är hållbarhet. De företag som har hållbarhet integrerat i sin affärsstrategi har större förutsättning och är bättre rustade för långsiktigt värdeskapande i framtiden.
 

Var kan jag och mina kunder köpa fonden?

I dagsläget är Spiltan Småbolagsfond tillgänglig via United Securities hos Fondab och Strukturinvest. Vi arbetar på att den ska bli tillgänglig på fler plattformar.
 

 

FAKTARUTA:   
Startdatum 2002-12-02
Ansvarig förvaltare Pär Andersson
Riskklass (KIID) 6 av 7
Förvaltningsavgift 1,5% per år
Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Index

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder, 08-545 813 40, eller laddas ner på spiltanfonder.se. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.