2020-10-20

SPP Fonder - Nyhetsutskick

SPP Global Solutions - Framgångsrik fond som bidrar till de globala hållbarhetsmålen

4180.image.784x522.png

Den 25 september var det fem år sedan globala hållbarhetsmålen antogs i FNs generalförsamling. Målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Med SPP Global Solutions erbjuder vi en hållbar aktivt förvaltad aktiefond som investerar i 60-80 bolag med målsättning att välja in hållbara bolag med tjänster, produkter eller teknik som enligt vår bedömning bidrar till att uppfylla den globala agendan. Det är vår övertygelse att de hållbara bolagen kommer att generera bra finansiellt värde samtidigt som de bidrar till en bättre samhällsutveckling. En klok och smart investering helt enkelt.

Fonden har sedan årsskiftet (2020-01-01--2020-09-30) avkastat 10,86 procent och under samma period har fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return) avkastat -3,08 procent. Fonden har de senaste fem åren (2015-09-30—2020-09-30) avkastat 112,94 procent i svenska kronor och under samma period har fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Index Net Return) avkastat 74,23 procent. Avkastning i svenska kronor och utan hänsyn till inflation.

 

Fyra identifierade områden

Med SPP Global Solutions använder vi en tematisk investeringsstrategi med fokus på fyra huvudteman:

1) Klimat - Bolag som erbjuder lösningar för klimatförändringar genom sina produkter och tjänster och bidrar till en lägre klimatpåverkan.

2) Hållbara städer - Bolag som är centrala för att bygga och upprätthålla hållbara städer

3) Hållbar konsumtion - Bolag som erbjuder lösningar genom produkter och tjänster som skapar sundare konsumtionsmönster och fokuserar på den cirkulära ekonomin

4) Jämställdhet/Jämlikhet - Bolag som möjliggör och säkerställer inkludering vare sig den är digital, finansiell eller hälsorelaterad

 

Lyssna gärna till vår förvaltare Philip Ripman där han berättar mer om hur vi kopplar vårt arbete med fonden till de globala målen. Besök även vår blogg SPP Global Solutions eller läs mer om fonden på www.sppfonder.se – SPP Global Solutions

 

Kort om fonden:

• Investerar i mellan 60-80 bolag

• Bolag i linje med FNs globala hållbarhetsmål

• Global aktiefond

• En hållbar och fossilfri fond

Risknivå: 6/7 Avgift: 0,75 %

 

SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. SPP Fonder förvaltar 30 fonder och ett förvaltat kapital på drygt 260 miljarder kronor (2020-10-01). SPP Fonder har några av marknadens lägsta förvaltningsavgifter och ett brett utbud av indexnära fonder. SPP Fonder är en del av Storebrand, en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På vår hemsida hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.