2020-09-08

Webinar - Cicero

Fonder i fokus är fondbolag som US har ett närmare samarbete med. Syftet med samarbetet är att du som rådgivare ska få hjälp med att hitta kvalitativa fonder i den snåriga fonddjungeln. Rådgivare och fondbolagen ges möjlighet att lära känna varandra bättre och ni som rådgivare får matnyttig information om allt från aktuell makrosyn till fondernas förvaltningsfilosofi. Som en del av detta erbjuder US webinar löpande där ni får en fördjupad inblick och nulägesanalys.


 

 

 

Cicero - Webinar med förvaltaren Arne Lundberg 

Vart är vi på väg? Välkommen till Cicero Fonders webinar exklusivt för US anknutna ombud där Fredrik Peters och Peter Magnusson ger sin syn på det rådande marknadsläget samt en uppdatering över US samarbetsfond Eligo Strategifond Offensiv. Klicka här  för att komma till webinariet.

4165.image-20200908184813-5.jpeg